Cyhoeddiadau ac Archif

Yn achlysurol, bydd CUACC yn cyhoeddi monograffau, y gellir eu prynu’n uniongyrchol o’r Ganolfan. Mae’r rhain yn cynnwys pedwar cyhoeddiad gan yr Athro Peter Crossley-Holland (m. 2001), ac un arall gan yr Athro D.E. Parry Williams (m. 1996), sef deiliad cyntaf y Gadair mewn Cerddoriaeth ym Mangor (penodwyd ym 1963).

Cyfres o draethodau sylweddol yw cyfrol ddiweddaraf y Ganolfan, yn dwyn y teitl Astudiaethau Cerddoriaeth Cymru: Cynheiliaid y Gân (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2007, £45), a olygwyd gan Sally Harper a Wyn Thomas er anrhydedd i ddau o gewri astudiaeth cerddoriaeth Cymru, Meredydd Evans and Phyllis Kinney. Mae cynnwys y gyfrol i’w weld yma.

Adolygiadau ar Astudiaethau Cerddoriaeth Cymru.

‘This most attractive, indeed, handsome tome, exquisitely produced by the University of Wales Press and a real credit to its editors, is a most worthy tribute volume … a notable book, to be read, cherished and preserved on the bookshelf’ (Planet)

‘...Mae’r gyfrol gain hon a’i herthyglau safonol a diddorol gan awduron sy’n arbenigwyr yn eu meysydd yn ymdrech ganmoladwy iawn i anrhydeddu’r ddeuddyn dan sylw. ... Gwelir bod yr arlwy yn arbennig o gyfoethog a cheir porfa fras i’r neb sy’n ymddiddori ym maes barddoniaeth a cherddoriaeth Cymru.’ (Canu Gwerin)

‘Produced under the auspices of the Centre for Advanced Welsh Music Studies … this high-quality Festschrift is a beautifully produced testimony to the work of “two most worthy objects of praise”.’ (Cambria)

Cysylltwch â’r Ysgol Cerddoriaeth i brynu monograffau’r Ganolfan. (Mae’r holl brisiau’n cynnwys cludiant.)