Cerddoriaeth Draddodiadol Cymru

Delwedd o'r Canorion (BAngor, 1908)Mae CUACC yn cefnogi ysgoloriaethau a gweithgareddau ymarferol, fel ei gilydd, yn y maes hwn, ac wedi cael budd mawr o bartneriaeth gyfredol â llawer o haneswyr, golygyddion ac ymarferwyr enwog ym maes cerddoriaeth draddodiadol. Mae’r Ganolfan â chysylltiad agos ag Archif Cerddoriaeth Draddodiadol Cymru, dan gyfarwyddyd Wyn Thomas, un o’r ysgolheigion mwyaf blaenllaw yn y maes, sydd wedi ysgrifennu’n helaeth ar waith menywod a gasglai ganeuon gwerin, yn cynnwys Jennie Williams (1885–1971) a Mary Davies. Ceir hefyd nifer o draethodau hir a doethuriaethau diweddar o Fangor sy’n ymdrin â menywod dylanwadol eraill o Gymru – y cyfansoddwragedd Morfydd Llwyn Owen a Grace Williams; y telynoresau Nansi Richards ac Augusta Hall ‘Arglwyddes Llanofer’, y gantores Leila Megane, a’r casglwragedd Ruth Herbert Lewis a Dora Herbert Jones. 

Un o’r ffigurau mwyaf arwyddocaol sy’n gysylltiedig â’r Ganolfan yn hyn o beth yw’r chwaraewr ffidil a chrwth uchel ei pharch, Dr Cass Meurig, a gwblhaodd thesis ym Mangor yn 2001 ar gerddoriaeth y ffidlwr yng Nghymru’r 18fed ganrif. Oddi ar hynny, mae hi wedi cyfrannu at sawl cyhoeddiad gan CUACC, ac mae ei golygiad o lawysgrif 1752 o gerddoriaeth ffidil a gopïwyd gan y ffidlwr proffesiynol John Thomas (LlGC J. Lloyd Williams Llawysg. 39) wedi’i gyhoeddi gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru fel ‘Alawon John Thomas’.

Mae CUACC hefyd yn cefnogi’n frwd y gerddoriaeth draddodiadol ‘fyw’ yng Nghymru, a gynrychiolir gan gymdeithasau megis trac, yr asiantaeth ddatblygu gyntaf yng Nghymru ar gyfer cerddoriaeth werin, a clera, y gymdeithas er hyrwyddo offerynnau Cymreig traddodiadol. Mae croeso i gyfraniadau ar unrhyw agwedd ar gerddoriaeth draddodiadol, mewn cynadleddau ac ar gyfer y cylchgrawn, ac mae cyfres o gyhoeddiadau yn y maes yn cyfrannu at ei chyfrol ddiweddaraf, sef Astudiaethau Cerddoriaeth Cymru: Cynheiliaid y Gân.