Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Hanes Cerddoriaeth Cymru

Dewiswch un o'r teitlau isod;

Cefndir Hanes Cerddoriaeth Cymru

Hanes Cerddoriaeth Cymru (Welsh Music History), yw cylchgrawn CUACC, a chyhoeddir ef bob yn ail flwyddyn gan Wasg Prifysgol Cymru. Wedi’i  sefydlu gan John Harper ym 1996, erbyn hyn, golygir ef gan Sally Harper a Wyn Thomas (golygydd Cymraeg). Hwn yw’r cylchgrawn cwbl ddwyieithog cyntaf sy’n ymwneud yn llwyr ag astudiaeth cerddoriaeth Cymru a cherddoriaeth yng Nghymru, ac mae’n anelu at hwyluso’r gwaith o rannu, cydlynu, lledaenu a hyrwyddo ysgolheictod ym maes cerddoriaeth Cymru, gan ategu gweithgareddau a chyhoeddiadau presennol (megis Canu Gwerin, Allwedd y Tannau, Welsh Music/Cerddoriaeth Cymru a Studia Celtica). Mae iddo dri phwrpas penodol sy’n adlewyrchu cylch gorchwyl y Ganolfan yn ei chrynswth: astudiaeth ar gerddoriaeth Cymru; astudiaeth ar gerddoriaeth yng Nghymru; ac astudiaeth ar gerddoriaeth trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n rhoi cydnabyddiaeth lawn i ystod a graddfa ysgolheictod ym maes cerddoriaeth Cymru ac yn dehongli ‘cerddoreg’ yn yr ystyr ehangaf, yn cynnwys hanes cerddoriaeth, hanesyddiaeth cerddoriaeth, dadansoddi cerddoriaeth ac ethnogerddoreg. Mae croeso bob amser i gyfraniadau rhyngddisgyblaethol.

Mae cynnwys y chwe rhifyn cyntaf (1996–2004) i’w weld yma.

Gellwch brynu rhifynnau 1–4 am bris arbennig o £7.50 yn uniongyrchol o’r Ysgol Cerddoriaeth. Erbyn 2009, bydd modd ichi gyrchu’r holl eitemau o fewn rhifynnau 1–5 (2002) trwy’r safle hwn, diolch i broject y Cyd Bwyllgor Systemau Gwybodaeth ar Gylchgronau Cymraeg.

Mae Cyfrol 7 (cliciwch yma am gynnwys) i’w gyhoeddi ym mis Tachwedd 2007, a Chyfrol 8 yn gynnar yn 2009.

Rydym yn croesawu cyfraniadau ac ymholiadau, a dylech eu cyfeirio’n union at y golygyddion. Bydd dau ddarllenydd arbenigol yn adolygu eitemau a gyflwynir i’w cyhoeddi.

Bwrdd Golygyddol

Sally Harper (golygydd)
Wyn Thomas (golygydd Cymraeg)
John Harper (golygydd gwreiddiol)
Owain Edwards, Academi Gerdd Wladol Norwy, Oslo
David R.A. Evans
Rhidian Griffiths, Llyfrgell Genedlaethrifysgol Bangor /> Trevor Herbert, Y Brifysgol Agored yng Nghymru
David Wyn Jones, Prifysgol Caerdydd
Stephen P. Rees
Pwyll ap Siôn

Adolygiadau

‘Sicrhawyd bod yma rywbeth at ddant pawb sy’n ymddiddori mewn cerddoriaeth, ac y mae’r fformat dwyieithog i’w gymeradwyo’n fawr, nid yn unig am ei fod yn osgoi cyfyngu cyhoeddiad newydd pwysig o’r math hwn i Gymry Cymraeg yn unig, ond hefyd am fod cyhoeddi’r erthyglau yn gyfan yn eu hiaith wreiddiol gyda chyfieithiad yn dilyn yn creu testun llawer hwylusach i’w ddarllen na’r dull o gyhoeddi fesul tudalen yn y ddwy iaith. … Cyfrol i’w chymeradwyo yw hon, felly, a chyfrol sy’n cynnwys amrywiaeth boddhaol o ddeunydd. Ceir ynddi wledd o drafodaeth ysgolheigaidd.’
(Barn)

‘Musical Wales must offer a hearty and grateful welcome to the appearance of … this important scholarly series … Overall it impressively illustrates how infinitely wide is the range of academic topics which fall within the envelope of the concepts of “Welsh Music”.’ (Welsh Music)

‘ … an important publication that fills a significant gap in our understanding of oral traditions and the dissemination of repertory ...’ (Early Music)