myfyriwr yn gwisgo clustffonau yn golygu cyfryngau

Cerddoriaeth a’r Cyfryngau

Ynghyd â'r rhyddid i ddatblygu eich syniadau gwreiddiol eich hun, bydd cefnogaeth fanwl Bangor yn eich galluogi i ganfod ffyrdd newydd ffres a llawn dychymyg o ymdrin â'ch pwnc gan eich paratoi ar gyfer gweithredu'n gynaliadwy a phroffesiynol yn y gweithle modern. 

Dewch i’n Diwrnod Agored

Archebu Prospectws

Archebu Prospectws

Ydych chi eisiau astudio mewn awyrgylch sy’n fywiog, yn gyfeillgar, yn gefnogol ac yn broffesiynol.  Ym Mhrifysgol Bangor rydym yn arbenigo mewn amryw o gelfyddydau creadigol gan gynnwys; cerddoriaeth, ffilm, cyfryngau a chyfathrebu digidol, astudiaethau perfformio, ymarfer creadigol a’r cyfryngau, dylunio a chynhyrchu gemau ac ysgrifennu proffesiynol a newyddiaduraeth.

O Awst 1af 2021, bydd Cerddoriaeth a’r Cyfryngau yn ymuno â strwythur academaidd newydd sef Ysgol Iaith, Diwylliant a’r Celfyddydau.

10 Uchaf

ym Mhrydain am foddhâd myfyrwyr

The Complete University Guide 2020

ASTUDIO GYDA NI

Creu cerddoriaeth gan ddefnyddio offer cerddoriaeth electronig

Astudiaethau Israddedig

Meysydd Astudio

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor

Ein Hymchwil

Prif Adeilad y Celfyddydau

Dewch i Ddiwrnod Agored Ar-lein

Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Agored Ar-lein - dyma'r ffordd orau i weld beth sydd gan Brifysgol Bangor i'w gynnig.

Myfyrwyr tu allan i’r Brif Adeilad

Eich profiad fel myfyriwr

Cewch brofi cymuned gefnogol, bywyd cymdeithasol llawn bwrlwm a lleoliad anhygoel rhwng y mynyddoedd a'r môr.

Newyddion a Digwyddiadau

Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf

Newyddion a Digwyddiadau

Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf

CYSYLLTWCH

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cyrsiau neu os hoffech drafod unrhyw fater, cysylltwch â ni:

  Cerddoriaeth a'r Cyfryngau, Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG

  +44 (0)1248 382181

  musicandmedia@bangor.ac.uk

 

EIN COLEG

Mae Cerddoriaeth a'r Cyfryngau yn rhan o Goleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes. 

Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes yn dwyn ynghyd ystod o ddisgyblaethau academaidd cysylltiedig mewn chwe Ysgol Academaidd i gyflwyno cyrsiau ac ymchwil o'r ansawdd uchaf ac mae hefyd yn gartref i'r Ganolfan Iaith Saesneg i Fyfyrwyr Tramor (ELCOS), gan ddarparu cyrsiau iaith Saesneg a sgiliau astudio i fyfyrwyr rhyngwladol ym Mhrifysgol Bangor.

Mwy am y Coleg