Stiwdios Recordio Electroacwstig

Mae cerddoriaeth electroacwstig yn arbenigedd penodol ym Mangor ac, ers inni agor ein Stiwdios Cerdd Electroacwstig ym 1994, rydym wedi ennill enw da ar lefel ryngwladol o ran cyfansoddi, gan creu nifer o weithiau arobryn.

Mae ein gwaith yn canolbwyntio’n arbennig ar gerddoriaeth acwsmatig (cerddoriaeth sydd i’w pherfformio ar uchelseinyddion lluosog), er y ceir hefyd gerddoriaeth sydd â gwahanol gyfuniadau o offerynnau byw, seiniau electroacwstig sefydlog a phrosesu byw.

Mae’r Stiwdios hefyd â chyfleusterau pwrpasol ar gyfer y rheiny sy’n astudio agweddau eraill ar dechnoleg ffilm, yn cynnwys cynhyrchu cerddoriaeth, recordio a golygu sain, a cherddoriaeth ar gyfer ffilm a theledu.

ElectroacwstigCYMRU yw ein cangen berfformio a lledaenu, sy’n trefnu cyngherddau, arddangosiadau cyhoeddus a gweithdai, ac yn hyrwyddo’r gerddoriaeth sydd wedi’i chyfansoddi yn y Stiwdios.

Cyfarwyddwr y Stiwdio: Yr Athro Andrew Lewis