Studio 2

Cynlluniwyd Stiwdio 2 yn bennaf ar gyfer recordio, golygu a chynhyrchu cerddoriaeth ar gyfer ffilm a theledu. Mae hefyd yn ymdrin ag amrywiaeth o brojectau recordio cerddoriaeth glasurol, pop a gwerin. Defnyddir ei chyfleusterau o fewn yr Ysgol ar gyfer modiwlau is-radd sydd â phwyslais galwedigaethol, yn cynnwys Recordio a Golygu a Chynhyrchu Cerddoriaeth Boblogaidd, ac agweddau ar y cwrs ôl-radd mewn Technoleg Cerddoriaeth. Mae Stiwdio 2 â chyfarpar llawn ar gyfer recordio digidol, golygu a chynhyrchu, ac ar gyfer gweithio i lun. Mae’n seiliedig ar Macintosh G4 400 MHz yn rhedeg ProTools 5, gyda rhyngwyneb Digi001 a 50GB o le ar ddisg galed. Mae’r stiwdio wedi’i  lleoli mewn ystafell awyredig yn ymyl Stiwdio 1. Drws â gwydr dwbl sy’n gwahanu’r ystafell reoli oddi wrth y bwth recordio, a cheir cysylltiad trwy nifer o glymlinau ar gyfer recordio a meic cyswllt. Mae hefyd â chlymlinau â neuaddau cyngerdd Pritchard Jones a Powis.

Image from Studio 2

Mae’r meicroffonau’n cynnwys 2 gyfuniad cardiod Schoeps CMC5U/MK4, stereo CMTS 501U Schoeps, 4 AKG 414 aml-batrwm, 4 cardiod AKG C1000 a 2 Shure SM57.

Mae cyfarpar arall yn cynnwys prif fonitorau ar archeb cwsmer, monitorau maes agos Yamaha NS10, recordydd Disg Mini Sony MDS-E10 Profesiynol, recordydd magneto-weledol Genex 8 Trac, recordydd CD Tascam, recordydd magneto-weledol Akai DR1200 12-Trac gyda golygydd DD1000, recordydd Otari DTR90 Timecode DAT, sampler Akai S3000, ac amrywiaeth eang o offer allfwrdd, yn cynnwys a Lexicon PCM70.

Location

Mae Stiwio 2 wedi’i lleoli yn ymyl Stiwdio 1 ac mae’r bwth recordio mewn adeilad rhestredig Graddfa 1. Mae wedi’i hynysu’n seinyddol oddi wrth stiwdios cyfagos ac oddi wrth weddill yr adeilad, gyda lloriau arnawf a gwrthseiniad helaeth.