Stiwdio 3

Cyfleuster ar gyfer nifer o ddefnyddwyr yw Stiwdio 3, sydd wedi’i seilio o amgylch pedair gweithfan unigol. Ym mhob gweithfan, ceir:

Image from Studio 3
  • Power Macintosh G4 400MHz, 20GB HD, 192MB RAM, gyriant Zip 100MB, llygoden optegol
  • Monitor lliw 17" Formac
  • Digidesign Toolbox XP gyda meddalwedd cymysgu a golygu ProTools 5.0.1
  • Meddalwedd ddilyniannu MOTU Performer neu Digital Performer MIDI
  • Sampler Akai S3000
  • Rheolydd allweddell MIDI
  • Meddalwedd nodiant Finale neu Sibelius

Image from Studio 3Mae pob gweithfan wedi’i chysylltu â’r Rhyngrwyd, ac â’r rhwydwaith ethernet lleol, gan ddarparu cysylltiadau 100Mb â Stiwdios 1 a 2, a chan ganiatáu argraffu rhwydwaith ar argraffydd HP Laserwriter. Ar ben hynny, mae un o’r gweithfannau â chyfarpar amgen, yn cynnwys recordio ar DAT, prosesu signalau allfwrdd, synthesis ar galedwedd ychwanegol, a chydamseru i fideo.

SYLWCH: Mae’r holl fanylion a manylebau uchod yn agored i’w diwygio’n gyson.

Lleoliad

Mae Stiwio 3 wedi’i lleoli yn ymyl Stiwdio 2 ac yn cysylltu â’r bwth recordio. Ceir hefyd fynediad i Neuadd Gyngerdd Powis.