Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Stiwdio 4

Stiwdio 4 yw ein hail stiwdio gwasgaru 8-sianel ar gyfer israddedigion, ac fe'i seilir yn agos ar gynllun Stiwdio 1 gyda'r cyfarpar yno bron iawn yr un peth. Ynddi, ceir system ProTools HD (meddalwedd fersiwn 7) yn rhedeg ar gyfrifiadur craidd cwad 3GHz Mac Pro, gyda sgriniau arddangos fflat yn mesur 23" a 20". Ceir cyfanswm o 500GB o le ar ddisg galed glywedol bwrpasol (yn rhoi mwy nag 800 trac-awr o recordio) tra bo gyriant Firewire 500GB ar ben hynny yn cynnig ategiad cyflym pwrpasol.

Cwmni ATC o Brydain sy’n darparu'r monitors, ar ffurf dau fonitor SCM50A a saith monitor gweithgar SCM20A PRO, ynghyd ag is-chwyrnwr Genelec 7070A. Trwy hyn, mae modd gweithio mewn 8 sianel, 5.1 neu stereo fel bo'r angen.

Mae saernïaeth TDM ProTools HD yn caniatáu cyfrif traciau llawer uwch (128 o draciau ar 96kHz/24 did) a mwy o ategion prosesu cydamserol, amser real nag sy’n bosibl gyda systemau lletyol. Mae’r ategion yn cynnwys GRM Tools Classic ac ST, Waves Gold (C4, L1, Q10, C1, S1, Enigma, MondoMod, Ultrapitch, Cywasgydd / Adleisydd / Hafalydd Renaissance, Audiotrack, MaxxBass, SuperTap, Doppler, MetaFlanger, DeEsser, PS22 a Paz), Focusrite D1 a D2, a llawer o rai eraill. Mae meddalwedd annibynnol yn cynnwys Max/MSP, amser real IRCAM, bwndeli prosesu ac ysgrifennu cerddoriaeth a llawer o gymwysiadau Unix. Rydym hefyd yn defnyddio a datblygu fersiwn o BAT (Bangor Audio Tools) gyda phrosesau nad ydynt ar gael eto i'r cyhoedd.

Darperir Kontakt 2 ar gyfer samplo, gyda Yamaha SY99 yn cyflawni swyddogaeth prif allweddell a rhoi syntheseiniad ychwanegol. Mae EMS VC3 MKII gwreiddiol gyda rheolydd allweddell DK1 (circa 1973) yn darparu syntheseiniad analog realistig a modd i brosesu.

Mae unedau Mackie Control a Control XT yn darparu 24 o sianeli o ryngweithiad pylu cyflym gyda ProTools, tra bo’r ddesg analog yn Soundcraft Spirit Studio 16-8-2.

Lleoliad

Lleolir Stiwdio 4 yn ein stiwdios pwrpasol mewn adeilad rhestredig Graddfa 1. Mae wedi’i hynysu’n seinyddol oddi wrth stiwdios cyfagos ac oddi wrth weddill yr adeilad, gyda gwrthseiniad helaeth. Mae’n cael golau naturiol trwy ffenestr fawr â gwydr dwbl.

Caledwedd

Apple MacPro cwad-graidd 3GHz

Sgriniau Arddangos Sinema Apple 23" a 20"

Offer Digidesign Pro HD

Rhyngwyneb Digidesign 96 I/O

2 x 500 GB disg galed FireWire

Uned Caffael Digidol Panasonic SV3800 Professional

Disg Mini Sony MDC-E10 Professional

Recordydd digidol 8 trac Alesis ADAT-XT20

Rheolydd Mackie Control a 2x wyneb rheoli Mackie XT

Desg gymysgu Soundcraft Spirit Studio 16-8-2

Syntheseinydd allweddell Yamaha SY99

Syntheseinydd analog modiwlar EMS VCS3 MKII

2 fonitor ATC SCM50A a 7 monitor ATC SCM20A PRO

Is-chwyrnwr Genelec 7070A

Meddalwedd Ddethol     


MacOS X 10.4

Digidesign ProTools 7

Cyfres ategion Digidesign safonol:

    (EQ, dynameg etc.)
GRMTools Classic:
    Hidl Bandiau, Hidlau Crib, Offer Oedi, Doppler,

    Rhewydd, Pitch Accum, Hafalydd, Cymysgu

GRMTools ST:

    Cyferbynnu, Hafalu, FreqShift, FreqWarp

Waves Gold TDM:

    TrueVerb, Prosesydd Parametrig Aml-fand C4,

    Uwch-eithafydd L1, Hafalydd Paragraffig Q10,

    Compandydd Parametrig C1, Delweddwr Stereo S1

    Enigma, MondoMod, Ultrapitch,

    Cywasgydd Renaissance, Adleisydd Renaissance,

    Hafalydd Renaissance, Audiotrack, MaxxBass,

    SuperTap, Doppler, MetaFlanger, DeEssaer

    Dadansoddydd Seicoacwstig Paz, Pseudostereo PS22

BAT (Offer Clywedol Bangor)

Cylchu 74 Max/MSP 4

TC Spark gyda llawer o ategion VST ac Audio Unit

Ableton Live

IK Amplitube

IK Sampletank 2

IK T-Racks

Propellerhead Reason Adapted

Meddalwedd IRCAM:

    Audiosculpt, Modalys, Diphone, PSOLA Additive,

    SuperVP, OpenMusic, SPAT, NMI, FTM

Csound

SoundHack

Llawer o raglenni sy’n seiliedig ar UNIX

    (er enghraifft, Shapee gan Christopher Penrose)