Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llety

Rydym yn cynnig nifer cyfyngedig o ystafelloedd ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig yn ein neuaddau preswyl.

Dewch i wybod mwy am bob agwedd o neuaddau myfyrwyr, yn ogystal â rhentu yn y sector breifat a sut y gallwn eich helpu gyda’ch anghenion llety, drwy ymweld â’n gwefan llety.

Ble mae’r neuaddau?

Mae pob neuadd breswyl o fewn pellter cerdded i adeiladau’r Brifysgol a chanol y ddinas – mae ein neuaddau mor hwylys ni fydd angen i chi wario eich arian ar drafnidiaeth na phetrol i deithio i’ch darlithoedd.

Diwrnod Agored Rhithwir...

I gael blas o Fangor, yr ardal, llety a mwy ewch i’n gwefan Diwrnod Agored Rhithwir.