Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Uned Amserlennu

Mae’r amserlenni yn deillio o ddata cofrestru swyddogol, os yw eich amserlen yn anghywir neu ar goll, cysylltwch gyda’r Tim Gweinyddiaeth Myfyrwyr i wirio manylion eich modiwlau.

Mi ddylai eich amserlen bersonol fod ar ar gael oddeutu 1–2 diwrnodau gwaith or ol i fanylion eich modiwlau gael eu diweddaru ar y system.

Cyhoeddir amserlen derfynol Semester un ar Awst 16 2019 a Semester dau ar Tachwedd 29, 2019. Os oes gennych broblemau efo myBangor neu calendr personol cystylltwch gyda Gwasanaethau TG.

Yr Uned Amserlennu

Mae’r Uned Amserlennu yn adeilad Rathbone a’r uned hon sy’n gyfrifol am gynhyrchu’r amserlen i is-raddedigion, cynnal data strwythur cyrsiau yn Banner (a ddefnyddir mewn cyhoeddiadau) ac archebu’r holl ystafelloedd dysgu canolog yn ystod y tymor (yn cynnwys yr wythnos groeso a’r wythnosau arholiadau).

Pob Ymholiadau e-bostiwch: Timetable@bangor.ac.uk

Ffoniwch: Est. 3674/3265

Gwybodaeth ynglyn â’r arholiadau ac amserlenni arholiadau.

Am fwy o wybodaeth ynglyn â’r arholiadau cysylltwch â Sarah Custy.

Archebu Ystafelloedd

Mae’r Uned Amserlennu yn gyfrifol am archebu’r ystafelloedd dysgu yn ystod yr wythnos (tan 6yh) o fewn y tymor academaidd. Mae’r Uned Amserlennu yn bwcio’r ystafelloedd yma.

I weld pa ystafelloedd sydd ar gael edrychwch ar y Calendr Ystafelloedd yn FyMangor

I weld manylion ystafelloedd cliciwch yma.

Ystafelloedd Cyfrifiadurol:

Yn ystod gwyliau Prifysgol, ar ôl 6yh ac ar y penwythnos, gellir archebu’r rhain drwy Outlook:

  • Adeilad Deiniol 013 & 035
  • Prif Adeilad yCelfyddydau CR1 & CR2
  • Stryd y Deon 319 & 207

Calendr Academaidd Prifysgol

Cyfarwyddiadau Sylfaenol

Cliciwch yma am gyfarwyddiadau i ystafelloedd yn ardal y Prif Adeilad.

Map Campws

Os dymunwch holi am Neuadd Powis, Ystafell y Cyngor a Neuadd Fwyta Rathbone – Swyddfa Gynhadledd.

I archebu ystafelloedd yn Fron Heulog a Wrecsam cysylltwch â health.admin@bangor.ac.uk.

I archebu ystafelloedd ar safle’r Normal (heblaw y rhai a restrir isod) cysylltwch â addysg.admin@bangor.ac.uk

I Archebu Ystafelloedd Y Teras defnyddiwch Outlook

Cyfnod Cysylltiad
Wythnos Groeso Uned Amserlennu
Semester 1 Uned Amserlennu
Gwyliau Nadolig Swyddfa Gynhadledd / Ysgolion
Arholiadau Gaeaf Uned Amserlennu
Semester 2 Uned Amserlennu
Gwyliau Pasg Swyddfa Gynhadledd / Ysgolion
Arholiadau Haf Uned Amserlennu
Gwyliau Haf Swyddfa Gynhadledd / Ysgolion

Ebostiwch Uned Amserlennu, Swyddfa Gynhadledd fel y bo’n briodol.

Ymholiadau Mewnol: Ebostiwch holl archebiadau os gwelwch yn dda.

Os dymunwch holi am ystafell y tu allan i oriau academaidd neu ystafell adran cysylltwch drwy’r cyfeiriadau isod:

Safle Cysylltiad
Adeilad y Celfyddydau/Pontio PL2/5 Swyddfa Gynhadledd
Ystafell Gynhadledd Hen Goleg Adeilad Alun Swyddfa Gynhadledd
Adeiliad Brigantia Ysgol Seicoleg
Adeilad Brambell a’r Adeilad Coffa Tracey Roberts
Thoday Alison Evans 
Alun Roberts Tracey Roberts
Wheldon Ysgol Seicoleg
Stryd y Deon Dave Jones
Safle Normal Ystafell Gynhadledd Nantlle
Neuadd Rhos
Yn ystod y Tymor
Yn ystod y Gwyliau
Ystafelloedd George  Mark Chitty