Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Sut i wneud cais am gwrs ôl-radd

Gellir gwneud pob cais am Gwrs Ôl-radd trwy ein system ar-lein. Rydym yn argymell eich bod yn darllen y nodiadau canllaw cyn cychwyn eich cais.

Pryd dylech wneud cais?

Mae’r holl raglenni ôl-radd hyfforddedig yn dechrau ganol Medi, gyda rhai yn cynnig mynediad ym mis Ionawr. Gellir cyflwyno cais ar unrhyw adeg yn ystod y deuddeg mis cyn hynny, ond rhaid ei dderbyn cyn dechrau'r rhaglen.

Gellir cyflwyno ceisiadau am y graddau MPhil a PhD ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn galendr. Dylai ymgeiswyr ar gyfer y graddau MPhil a PhD amgáu crynodeb byr (tua 1,500-2,000 gair) yn amlinellu pwnc eich ymchwil arfaethedig gyda'ch cais.  

Cofiwch gynnwys y canlynol:

Dylech gynnwys y dogfennau canlynol gyda’ch cais:

  • Ardystiad o’ch gradd ac/neu gymwysterau academaidd eraill (i’r rhai sydd eisoes wedi graddio) gan y sefydliad sy'n gwobrwyo ar ffurf naill ai:  
    • Copi ardystiedig o’r dystysgrif/trawsgrifiad, neu
    • Llythyr gwreiddiol yn cadarnhau'r dyfarniad wedi ei lofnodi gan un o swyddogion y sefydliad a'i ddilysu gyda stamp swyddogol y sefydliad
  • Peidiwch ag anfon eich tystysgrif gradd wreiddiol drwy’r post.
  • Cynnig ymchwil (os ydych yn gwneud cais ar gyfer MPhil neu PhD)

Gwelwch mwy am ein gofynion mynediad ar ein tudalen Gofynion Mynediad Ôl-radd.  

Angen help?

Os cewch chi unrhyw broblemau gyda’r broses ymgeisio, neu os hoffech wybod beth sy’n digwydd gyda’ch cais, yna cysylltwch â'n Tîm Gweinyddu Ôl-radd drwy ebostio business.pg@bangor.ac.uk, a byddwn yn gallu eich helpu.