Ffioedd, Cyllid ac Ysgoloriaethau

Mae’r wybodaeth ganlynol yn wybodaeth am ein ffioedd dysgu, sut i dalu a'r dulliau o ariannu eich astudiaeth ôl-radd. Mae mwy o fanylder i'w gael ar ein gwefan Cyllid Myfyrwyr.

Benthyciad Ôl-radd (Cymru)

  • Ar hyn o bryd, mae'r cynllun yn cynnwys benthyciad o £10,280 i fyfyrwyr sy'n byw yng Nghymru.
  • Mae'r benthyciad ar gael i fyfyrwyr sy'n gwneud cyrsiau llawn-amser neu ran-amser sy'n arwain at ddyfarnu gradd Meistr.
  • Mae'r benthyciad ar gael i rai'n gwneud cais am gyrsiau fydd yn dechrau ar ôl 1 Awst 2017.
  • 2018/19 - Bydd benthyciad mwy o £13,000 ar gael i fyfyrwyr lle bynnag y byddant yn dewis astudio yn y DU. Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn rhoi arian i Brifysgolion yng Nghymru drwy Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) i ddarparu cymorth ychwanegol i ôl-raddedigion sy'n dewis astudio yng Nghymru. Disgwylir y bydd hyn yn cyfateb i tua £4,000 fesul myfyriwr.

Am fwy o fanylion edrychwch ar wefan Llywodraeth Cymru.

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

I gael manylion am yr ysgoloriaethau a’r bwrsariaethau sydd ar gael, ewch i'r dudalen Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau.

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Ffioedd dysgu a Dulliau Talu

Ariannu eich Astudiaethau

I'ch helpu i nodi ffynonellau cyllid, ewch i'r dudalen 'Cyllid Ôl-raddedig' ar ein gwefan Cyllid Myfyrwyr.