Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Astudiaethau Ôl-radd

Mae Ysgol Busnes Bangor yn adnabyddus am natur arloesol ein haddysg ôl-radd.  Yn ôl ym 1973 fe wnaethom sefydlu'r radd MA gyntaf mewn Bancio a Chyllid i'w chynnig mewn unrhyw brifysgol yn y Deyrnas Unedig, ac yn fwy diweddar ni oedd y cyntaf i gynnig graddau MBA mewn Bancio a Chyllid a Bancio a Chyllid Islamaidd.

Heddiw, rydym y parhau i arloesi drwy gynnig meysydd llafur cyfoes wedi'u seilio ar yr ymchwil ddiweddaraf yn y diwydiant, ynghyd ag amrywiaeth o opsiynau astudio. 

Meysydd arbenigedd

Rydym yn cynnig graddau Meistr ac ymchwil ar draws y disgyblaethau canlynol:

 • Cyfrifeg
 • Bancio
 • Cyllid
 • Bancio a Chyllid Islamaidd
 • Rheolaeth
 • Marchnata
 • Meistr ar y Cyd, yn cyfuno'r Gyfraith gyda Bancio / Rheolaeth
 • Busnes a Seicoleg Defnyddwyr

Edrychwch ar yr holl gyrsiau ôl-radd

Bwriedir ein cyrsiau ôl-radd i ymgeiswyr gyda graddau neu gefndiroedd cysylltiedig, sydd eisiau datblygu eu harbenigedd a hyrwyddo eu gyrfaoedd proffesiynol. Mae'r rhaglenni MBA yn gyrsiau ôl-radd o natur fwy ymarferol i gyd-fynd â'n rhaglenni MA ac MSc sydd wedi eu sefydlu ers tro; tra bo'r graddau ymchwil MPhil a PhD yn rhoi cyfle i wneud cyfraniad sylweddol a gwreiddiol i wybodaeth yn y maes pwnc a ddewiswyd.     

Darllenwch amdan ein cyfleoedd cyllid i fyfyrwyr ôl-radd

Amrywiaeth o opsiynau astudio

Mae Ysgol Busnes Bangor yn cynnig ystod o opsiynau i alluogi myfyrwyr i ddyfnhau eu profiad astudio ôl-radd:

 • Mewnlif Ionawr: gellir dechrau'r rhan fwyaf o'n rhaglenni Meistr ym mis Ionawr, yn ogystal â'r amser dechrau traddodiadol ym Medi
 • Rhaglenni 10 mis: gellir astudio nifer benodol o raglenni ym maes Cyllid mewn 10 mis yn hytrach na'r 12 mis arferol.
 • Llwybr Dadansoddwr Ariannol Siartredig (CFA): mae ein rhaglenni'n ymwneud â Chyfrifeg, Bancio a Chyllid yn rhoi cyfle i chi ddilyn y llwybr arbenigol CFA a meithrin y sgiliau i sefyll arholiad Lefel 1 CFA - y cymhwyster proffesiynol uchaf ei barch a'i bwysigrwydd yn y byd ym maes cyllid.
 • Achrediad deuol y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI): mae llawer o'n rhaglenni (meysydd pwnc Busnes, Rheolaeth a Marchnata) yn elwa o achrediad deuol gan y CMI.
 • Achrediadau proffesiynol: mae rhai o'n rhaglenni'n manteisio ar achrediadau ychwanegol a all ganiatáu i raddedigion beidio â gorfod gwneud rhannau o rai cymwysterau proffesiynol (neu gael credydau tuag atynt).

Mae'r tabl canlynol yn amlinellu pa opsiynau sydd ar gael ym mhob un o'n rhaglenni Meistr:

Rhaglen

Mewnlif Ionawr

Rhaglen 10 mis

Llwybr CFA

Achrediad CMI

MA/MSc Banking & Finance

x

x

MA/MSc Banking & Finance (Chartered Banker)

x

MA Banking & Law

x

MA Business & Marketing

x

x

MA/MSc Business with Consumer Psychology

x

MSc Finance

x

x

x

MSc Islamic Banking & Finance

x

x

MA/MSc Management & Finance

x

x

x

MBA Banking & Finance

x

x

MBA Banking & Law

x

MBA Environmental Management

x

x

MBA Finance

x

x

x

MBA Information Management

x

MBA International Business

x

x

MBA International Marketing

x

x

MBA Islamic Banking & Finance

x

x

MBA Law & Management

x

x

MBA Management

x

x

MSc Accounting

x

x

MSc Accounting & Banking

x

x

MSc Accounting & Finance

x

x

MSc International Banking

x

MSc International Media & Management

MSc Investment Management

x

x