Gwybodaeth Pellach

GIFT (Green Innovation Future Technologies)

Mae’r prosiect GIFT nawr wedi cau. Ar gyfer ymholiadau cyfredol a gwybodaeth ar gyllido GIFT 2 yn y dyfodol, cysylltwch â Gareth Griffiths yn Ysgol Busnes Bangor.

Ar 17 Hydref 2011 fe lansiwyd prosiect GIFT (Green Innovation Future Technologies), sef prosiect i sefydlu fforwm traws-ffiniol er mwyn tyfu “economi werdd” cynaliadwy mewn rhyngbarthau INTERREG yng Nghymru ac Iwerddon. Fel canlyniad o’r prosiect, lansiodd Prifysgol Bangor rhaglen MBA mewn 'Environmental Management'.

Roedd GIFT yn bartneriaeth rhwng:

  • Prifysgol Bangor
  • Sefydliad Technolegol Waterford
  • Coleg Prifysgol Dulyn

Ariannwyd Prosiect GIFT gan y Gronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewropeaidd (ERDF) trwy raglen Iwerddon Cymru (INTERREG4A).