Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyflogaeth Graddedigion 

Yn ôl yr ystadegau diweddaraf o’r arolwg Cyrchfannau’r Rhai a Adawodd Addysg Uwch blynyddol (DLHE, 2015-16), roedd 83.8% o’n graddedigion* mewn gwaith neu astudiaeth bellach 6 mis ar ôl graddio, gyda’r ymraniad fel y canlyn:

 • Gwaith llawn-amser: 50.4%
 • Gwaith rhan-amser: 5.8%
 • Gweithio yn y lle cyntaf ac hefyd yn astudio: 2.9%
 • Astudio yn y lle cyntaf ac hefyd yn gweithio: 1.7%
 • Astudio'n llawn-amser : 18.8%
 • Astudio'n rhan-amser: 1.3%
 • Ar fin dechrau gweithio: 1.3%

*o'r holl atebwyr (240)

Enghreifftiau o gyrchfannau graddedigion diweddar

 • Cydlynydd Cefnogaeth Weithredol, The Co-Operative
 • Cyfrifydd dan hyfforddiant, Chantrey Vellacott
 • Cyfrifydd dan hyfforddiant, Hill & Roberts
 • Archwilydd Cynorthwyol, PwC 
 • Swyddog Marchnata, Celebrity Cruises
 • Is Reolwr Cyfrifon, Level Marketing
 • Cynorthwyydd Gweinyddol Adnoddau Dynol, Gorsaf Bŵer Wylfa
 • Paragynlluniwr dan Hyfforddiant, Heritage Financial Solutions
 • Swyddog Caffael, Cyngor Sir Ynys Môn
 • Arolygydd Trethi EM, Cyllid a Thollau ei Mawrhydi
 • Rheolwr Ariannol dan Hyfforddiant, Nottinghamshire County Council
 • Banciwr, Bank of Valletta (Malta)
 • Ymgynghorwr rheolaeth, EY (UDA)
 • Uwch Reolwr Marchnata, HSBC (Malta)
 • Rheolwr Cangen, Piraeus Bank (Groeg)
 • Is lywydd, Royal Bank of Scotland (Gwlad Belg)
 • Cynorthwyydd Marchnata, Aqua Marketing
 • Rheolwr Project, Prifysgol Bangor
 • Cynghorwr Bancio Adwerthu Sector Fasnachol, Cyllid a Thollau ei Mawrhydi
 • Uwch Reolwr (Rheoli Portffolio), Lloyds Banking Group
 • Swyddog Cysylltiadau Alumni a Chodi Arian, Prifysgol Dar Al-Hekma
 • Pennaeth Corfforaethau Byd-eang, Barclays (De Affrica)