Cyllid Israddedig

Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau ac Efrydiaethau

Mae Ysgoloriaethau , Efrydiaethau a Bwrsariaethau yn cael eu hariannu gan y Brifysgol ac ein hysgolion academaidd unigol.

Ysgoloriaethau Ysgol Busnes Bangor i Israddedigion (DU yn unig)

Dyfernir nifer o ysgoloriaethau gwerth £2,500 i ymgeiswyr yn y DU sy’n cael y graddau uchaf yn eu harholiadau lefel A (neu gymhwyster cyfatebol) ac sydd eisoes wedi gwneud cais am le yn Ysgol Busnes Bangor ac wedi derbyn eu cynnig yno'n bendant. Nid oes rhaid llenwi ffurflen gais am yr ysgoloriaeth, gan y bydd pob ymgeisydd sydd wedi dewis Ysgol Busnes Bangor fel eu dewis cadarn trwy UCAS yn cael eu hystyried yn awtomatig am yr ysgoloriaeth hon.

Caiff ymgeiswyr llwyddiannus wybod eu bod wedi derbyn ysgoloriaeth o fewn pythefnos o dderbyn canlyniadau eu harholiadau.

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Ysgolion 2019

Gwobrwyo Cyrhaeddiad Academaidd - bydd myfyrwyr sy'n dechrau cwrs gradd israddedig (BA, BSc, BMus, LLB) yn un o'r Ysgolion Academaidd isod ym mis Medi 2019 yn gymwys i gael Ysgoloriaeth MA.

  • Ysgol Busnes Bangor 
  • Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas
  • Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth
  • Ysgol y Gyfraith Bangor
  • Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau
  • Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Bydd yr ysgoloriaethau hyn ar gael i fyfyrwyr o'r DU a'r UE sydd:

  • wedi graddio o raglen israddedig yn un o'r Ysgolion hyn
  • wedi ennill gradd dosbarth 1af
  • yn mynd ymlaen i ymgeisio'n llwyddiannus am gwrs Meistr blwyddyn hyfforddedig (MA, MMus, MSc a LLM) yn un o'r Ysgolion uchod, ac wedyn yn cofrestru ar y cwrs hwnnw.

Bydd myfyrwyr sy’n cael gradd ddosbarth 1af yn cael eu heithrio’n awtomatig rhag talu 50% o ffioedd dysgu'r cwrs Meistr.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag:

Aimee Pritchard Robinson
E-bost: cahb@bangor.ac.uk
Ffôn: 01248 388418

 

Ysgoloriaeth Teilyngdod

Mae tua 40 Ysgoloriaeth Teilyngdod o hyd at £3,000 yr un ar gael i'r rheini sy'n rhagori yn arholiadau Ysgoloriaethau Mynediad blynyddol y Brifysgol. (Dyddiad cau ar gyfer mynediad 2019 yw 15 Ionawr 2019)

Bwrsariaethau Bangor

Mae’r Bwrsariaethau a gynnigir yn cynnwys Bwrsariaethau Bangor o hyd at £1,000 y flwyddyn ar gyfer myfyrwyr o deuluoedd â incwm isel a £1,000 ar gyfer myfyrwyr o ofal.

Astudiaethau Cyfrwng Cymraeg

Mae Ysgoloriaethau Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyfleoedd Ariannol Eraill

Mae'r brifysgol hefyd yn cynnig ysgoloriaethau a bwrsariaethau chwaraeon a bwrsariaethau i gefnogi astudiaethau cyfrwng Cymraeg.