Cyllid Israddedig

Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau ac Efrydiaethau

Mae Ysgoloriaethau , Efrydiaethau a Bwrsariaethau yn cael eu hariannu gan y Brifysgol ac ein hysgolion academaidd unigol.

Ysgoloriaethau Ysgol Busnes Bangor i Israddedigion (DU yn unig)

Dyfernir nifer o ysgoloriaethau gwerth £2,500 i ymgeiswyr yn y DU sy’n cael y graddau uchaf yn eu harholiadau lefel A (neu gymhwyster cyfatebol) ac sydd eisoes wedi gwneud cais am le yn Ysgol Busnes Bangor ac wedi derbyn eu cynnig yno'n bendant. Nid oes rhaid llenwi ffurflen gais am yr ysgoloriaeth, gan y bydd pob ymgeisydd sydd wedi dewis Ysgol Busnes Bangor fel eu dewis cadarn trwy UCAS yn cael eu hystyried yn awtomatig am yr ysgoloriaeth hon.

Caiff ymgeiswyr llwyddiannus wybod eu bod wedi derbyn ysgoloriaeth o fewn pythefnos o dderbyn canlyniadau eu harholiadau.

 

Ysgoloriaeth Teilyngdod

Mae tua 40 Ysgoloriaeth Teilyngdod o hyd at £3,000 yr un ar gael i'r rheini sy'n rhagori yn arholiadau Ysgoloriaethau Mynediad blynyddol y Brifysgol. (Dyddiad cau ar gyfer mynediad 2018 yw 15 Ionawr 2018)

Bwrsariaethau Bangor

Mae’r Bwrsariaethau a gynnigir yn cynnwys Bwrsariaethau Bangor o hyd at £1,000 y flwyddyn ar gyfer myfyrwyr o deuluoedd â incwm isel a £1,000 ar gyfer myfyrwyr o ofal.

Astudiaethau Cyfrnwg Cymraeg

Mae Ysgoloriaethau Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyfleoedd Ariannol Eraill

Mae'r brifysgol hefyd yn cynnig ysgoloriaethau a bwrsariaethau chwaraeon a bwrsariaethau i gefnogi astudiaethau cyfrwng Cymraeg.