Module ACB-1600:
Marchnata

Module Facts

Run by Bangor Business School

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Mr David James

Overall aims and purpose

Mae’r modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad i amcanion a nodweddion marchnata fel swyddogaeth fusnes. Mae’n canolbwyntio ar y broses a ddefnyddir gan sefydliadau i adnabod anghenion a dyheadau cwsmeriaid, i bennu pa farchnadoedd targed y gellir eu gwasanaethu orau, ac i gynllunio rhaglenni priodol i wasanaethu’r marchnadoedd hyn. Mae marchnata yn swyddogaeth fusnes graidd ac yn athroniaeth ar draws y sefydliad. Mae'r cysyniad marchnata yn mynd at wraidd angen sefydliad i fynegi a dilyn amcanion, gan greu gwerth i'w wahanol randdeiliaid. Mae'r modiwl yn pwysleisio'r cysyniad o werth i gwsmeriaid, mae hefyd yn archwilio a phwyso a mesur y penderfyniadau a’r dulliau sydd ar gael i sefydliadau roi gwerth i gwsmeriaid. Mae hyn yn cynnwys ystyried gwahanol elfennau o'r dulliau marchnata amrywiol, fel swyddogaeth cynnyrch, brand, pris, hyrwyddo, lle a phobl.

Course content

Gall y testunau gynnwys y canlynol, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt: Cysyniadau craidd, Yr amgylchedd marchnata, Ymchwil Marchnata, Gwahaniaethu [segmentu, targedu, lleoli], Ymddygiad prynu defnyddwyr a'r broses benderfynu, Strategaeth farchnata a'i gweithredu, Moeseg, y Farchnad Fyd-eang, Cysylltiadau cwsmeriaid a gwerth i gwsmeriaid, Marchnata gwasanaethau; Creu Mantais Gymharol

Assessment Criteria

good

DA: B- to B+: Dylai myfyriwr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth eang o feysydd cyffredinol marchnata, yn ogystal â swyddogaeth defnyddwyr wrth lunio cynllun marchnata ac, ar ben hynny, allu gwell i ddatblygu a chymhwyso eu safbwyntiau gwybodus eu hunain. Yn ogystal, dylai myfyriwr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth eang o'r meysydd sy'n gysylltiedig â datblygu cysylltiadau cwsmeriaid a darparu gwerth i gwsmeriaid, gallu i ymwneud â, a dadansoddi'r sefyllfa gyd-destunol a ddewiswyd ac, ar ben hynny, datblygu eu safbwyntiau gwybodus eu hunain, yn ogystal â dangos y gallu i werthuso dulliau marchnata amrywiol mewn sefyllfa benodol.

excellent

RHAGOROL: A- to A:* Dylai myfyriwr ddangos gwybodaeth gynhwysfawr a thrylwyr ar draws meysydd cyffredinol marchnata, ei arwyddocâd, ynghyd ag arwyddocâd defnyddwyr, wrth lunio strategaeth farchnata, yn ogystal â dangos galluoedd beirniadol ac adfyfyriol ardderchog. Dylai myfyriwr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth gynhwysfawr a manwl ar draws y meysydd eang sy'n gysylltiedig â datblygu cysylltiadau cwsmeriaid a darparu gwerth i gwsmeriaid, yn ogystal â dangos gwerthusiadau beirniadol ac adfyfyriol o ddulliau marchnata amrywiol mewn sefyllfa benodol

C- to C+

LEFEL ARALL: C- to C+: Dylai myfyriwr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o feysydd cyffredinol marchnata, yn ogystal â swyddogaeth defnyddwyr wrth lunio cynllun marchnata ac, ar ben hynny, allu i ddatblygu a chymhwyso eu safbwyntiau eu hunain. Ar ben hynny, dylai myfyriwr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o'r meysydd sy'n gysylltiedig â datblygu cysylltiadau cwsmeriaid a darparu gwerth i gwsmeriaid, gallu i ymwneud â sefyllfa gyd-destunol a ddewiswyd yn ogystal â dangos rhywfaint o allu i werthuso dulliau marchnata amrywiol mewn sefyllfa benodol.

threshold

TROTHWY: D- to D+: Dylai myfyriwr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o farchnata ynghyd â swyddogaeth defnyddwyr wrth lunio cynllun marchnata. Ar ben hynny, dylai myfyriwr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o agweddau allweddol datblygu cysylltiadau cwsmeriaid a darparu gwerth i gwsmeriaid, yn ogystal â dangos rhywfaint o allu i adnabod elfennau o ddulliau marchnata amrywiol.

Learning outcomes

 1. Deall y cysyniadau allweddol mewn marchnata, fel segmentu a thargedu.

 2. Lleoli a dadansoddi gwybodaeth am sefydliadau a'u gweithgareddau marchnata.

 3. Dangos dealltwriaeth o natur newidiol yr amgylchedd marchnata a’r modd y mae hyn yn effeithio ar weithgareddau marchnata.

 4. Deall prif nodweddion ymddygiad prynu defnyddwyr a'u heffaith.

 5. Gwerthuso prif elfennau strategaeth farchnata.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
EXAM Arholiad

Arholiad Ysgrifenedig / Atebwch unrhyw 2 gwestiwn o blith 5

30
EXAM Arholiad

Arholiad ysgrifenedig ar ddiwedd y modiwl / Atebwch unrhyw 2 gwestiwn o blith 5.

30
COURSEWORK Aseiniad Unigol

Aseiniad Unigol.

20
COURSEWORK Gwaith Cwrs

Traethawd (cymhwyso cysyniadau i sefyllfaoedd bywyd go iawn).

20

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

2 ddarlith 1 awr i'w cynnal bob wythnos drwy gydol Semester 1 a Semester 2.

40
Private study

Bydd hyn yn cynnwys darllen cyfeiriedig o werslyfrau penodol yn ogystal â deunydd darllen arall a argymhellir o ffynonellau eraill, yn cynnwys cyfnodolion. Yn ogystal, ymchwil i gwblhau aseiniadau gwaith cwrs ac adolygu cyffredinol ar gyfer arholiad ar ddiwedd y modiwl.

140
Tutorial

Tiwtorial 1 awr bob pythefnos i drafod yn fanylach agweddau penodol ar y gwaith ac i archwilio astudiaethau achos er mwyn cymhwyso cysyniadau.

20

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Problem solving and critical analysis: analysing facts and circumstances to determine the cause of a problem and identifying and selecting appropriate solutions.
 • Research: the ability to analyse and evaluate a range of business data, sources of information and appropriate methodologies, which includes the need for strong digital literacy, and to use that research for evidence-based decision-making.
 • Numeracy: the use of quantitative skills to manipulate data, evaluate, estimate and model business problems, functions and phenomena.
 • Networking: an awareness of the interpersonal skills of effective listening, negotiating, persuasion and presentation and their use in generating business contacts.
 • Ability to work collaboratively both internally and with external customers and an awareness of mutual interdependence.
 • Ability to work with people from a range of cultures.
 • Articulating and effectively explaining information.
 • Communication and listening including the ability to produce clear, structured business communications in a variety of media.
 • Conceptual and critical thinking, analysis, synthesis and evaluation.
 • Self-management: a readiness to accept responsibility and flexibility, to be resilient, self-starting and appropriately assertive, to plan, organise and manage time.
 • Self reflection: self-analysis and an awareness/sensitivity to diversity in terms of people and cultures. This includes a continuing appetite for development.

Pre- and Co-requisite Modules

Pre-requisite of:

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: