Coronavirus (Covid-19) Information

Module ACB-3412:
Traethawd

Module Facts

Run by Bangor Business School

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Edward Jones

Overall aims and purpose

Nodiadau:
Dylai myfyrwyr ar y graddau canlynol, sy’n dymuno gwneud traethawd hir, gofrestru ar gyfer ASB-3412 (cyfrwng Saesneg) neu ACB-3412 (cyfrwng Cymraeg): BA/BSc Astudiaethau Busnes, BA/BSc Astudiaethau Busnes a Marchnata, BA/BSc Marchnata, BA Gweinyddu a Rheolaeth, BA Busnes a Gweinyddiaeth Gymdeithasol.

Gall myfyrwyr ar y graddau canlynol gofrestru naill ai ar gyfer ASB-3402 (cyfrwng Saesneg), ASB-3412 (cyfrwng Saesneg) neu ACB-3412 (cyfrwng Cymraeg), yn dibynnu ar destun eu traethawd hir: BA Astudiaethau Busnes ac Economeg, BA/BSc Astudiaethau Busnes a Chyllid, BA/BSc Rheolaeth gyda Chyfrifeg, BA/BSc Rheolaeth gyda Bancio a Chyllid.

Nid yw modiwl traethawd hir ar gael i fyfyrwyr ar y BA Busnes a TGC, nac i fyfyrwyr ar raddau cydanrhydedd, yn cynnwys pwnc a enwir mewn ysgol ac eithrio Ysgol Busnes Bangor.

Amcanion:
Cyfle i gynllunio a chyflawni darn o waith sylweddol a fydd yn golygu gwneud adolygiad helaeth o lenyddiaeth ddamcaniaethol ac empirig gyhoeddedig ar destun penodol, efallai wedi'i gyfnerthu gan ddefnyddio dulliau ansoddol neu feintiol i ddadansoddi'r testun hwnnw ymhellach.

Course content

Nid oes maes llafur penodedig. Gall y testun ddod o unrhyw faes astudiaethau busnes, rheolaeth neu farchnata, ar yr amod bod deunydd darllen addas a digonol ar gael a bod aelod staff ar gael i oruchwylio'r maes astudio a ddewiswyd. Dylech ddewis eich testun mewn ymgynghoriad â threfnydd y modiwl ac aelodau staff eraill ar ddechrau'r flwyddyn academaidd.

Assessment Criteria

threshold

Satisfactory standard: 40-49 No major omissions or inaccuracies in the deployment of information/skills. Some grasp of theoretical/conceptual/practical elements. Integration of theory/practice/information present intermittently in pursuit of the assessed work's objectives.

good

Average Standard: 50-59 Much of the relevant information and skills mostly accurately deployed. Adequate grasp of theoretical/conceptual/practical elements. Fair integration of theory/practice/information in the pursuit of the assessed work's objectives. Some evidence of the use of creative and reflective skills.

excellent

Excellent standard: 70+ An outstanding performance, exceptionally able. The relevant information accurately deployed. Excellent grasp of theoretical/conceptual/practice elements. Good integration of theory/practice/information in pursuit of the assessed work's objectives. Strong evidence of the use of creative and reflective skills.

Learning outcomes

 1. Cynllunio, trefnu a rheoli project ymchwil sylweddol.

 2. Defnyddio adnoddau llyfrgell ac electronig i adnabod llenyddiaeth a chael hyd i ddata.

 3. Cyfosod corff o lenyddiaeth academaidd a’i gloriannu’n feirniadol.

 4. Ysgrifennu, golygu a chyflwyno adroddiad ymchwil sylweddol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Cyflwyniad Llafar 2 8
Crynodebau Unigol 1 7
Crynodebau Unigol 2 7
Traethawd 70
Cyflwyniad Llafar 1 8

Teaching and Learning Strategy

Hours
Individual Project

Caiff y traethawd hir ei oruchwylio’n rheolaidd gan y goruchwyliwr. Eich cyfrifoldeb chi yw trefnu i gyfarfod, a chadw mewn cysylltiad rheolaidd, â’ch goruchwyliwr.

200

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Resources

Courses including this module

Optional in courses: