Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-1016:
Llenyddiaeth Gyfoes

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Prof Gerwyn Wiliams

Overall aims and purpose

strong textAmcan y modiwl hwn yw cloriannu'n feirniadol, ar ffurf traethodau unigol a thrafodaethau seminar, ddetholiad o weithiau llenyddol cyfoes. Rhoddir sylw hefyd i gynllunio traethodau a threfnu gwybodaeth yn unol â chonfensiynau safonol.

Course content

Mae’r modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddetholiad o weithiau gan lenorion cyfoes. Ar ddechrau’r modiwl bydd cyfres o sesiynau hyfforddi ar faterion technegol yn ymwneud â chynllunio traethodau academaidd, e.e. dulliau cyfeirio, trefnu nodiadau, paratoi llyfryddiaeth ac osgoi llên-ladrata. Symudir wedyn at destunau gosod y modiwl: yn achos pob testun yn ei dro, ceir darlithoedd rhagarweiniol cyn rhannu’n ddiweddarach yn grwpiau seminar a rydd gyfle i fyfyrwyr drafod y testunau ar lafar. Rhoddir deunyddiau sy’n berthnasol i’r modiwl ar safle Blackboard, a disgwylir i fyfyrwyr lawrlwytho’r deunyddiau hyn drostynt eu hunain. Ar Blackboard hefyd y ceir teitlau a rhestrau darllen y traethodau. Y ddau destun gosod yn 2016-17 fydd: Guto Dafydd, Ni Bia'r Awyr (2014), a Lleucu Roberts, Saith Oes Efa (2014).

Assessment Criteria

good

B- - B+: Dylai traethodau ddangos dealltwriaeth dda o’r agweddau technegol perthnasol. Dylai’r traethodau a’r trafodaethau llafar ddangos gwybodaeth drylwyr o’r testunau a drafodir. Dylai’r gwaith a gyflwynir, ar lafar ac yn ysgrifenedig, hefyd ddangos gallu i nodi nifer o gyfeiriadau cymharol perthnasol, gafael dda ar gystrawen a theithi’r Gymraeg ac ar dermau technegol a geirfa’r maes penodol hwn, a pharodrwydd i fynegi barn bersonol yn hyderus ar nifer o ddadleuon a damcaniaethau.

excellent

A- - A*: Dylai traethodau ddangos dealltwriaeth ragorol o’r agweddau technegol perthnasol. Dylai’r traethodau a’r trafodaethau llafar ddangos gwybodaeth helaeth a manwl am y testunau a drafodir. Dylai’r gwaith a gyflwynir, ar lafar ac yn ysgrifenedig, hefyd ddangos gallu aeddfed i ddefnyddio cyfeiriadau llenyddol cymharol, gafael gadarn ar gystrawen a theithi’r Gymraeg ac ar dermau technegol a geirfa’r maes penodol hwn, a pharodrwydd i fynegi’n hyderus farn bersonol soffistigedig ar nifer o ddadleuon a damcaniaethau.

threshold

D- - D+: Dylai traethodau ddangos dealltwriaeth o’r agweddau technegol perthnasol. Dylai’r traethodau a’r trafodaethau llafar ddangos cynefindra â’r testunau a drafodir. Dylai’r gwaith a gyflwynir, ar lafar ac yn ysgrifenedig, hefyd ddangos gallu i nodi rhai cyfeiriadau cymharol perthnasol, gafael ar gystrawen a theithi’r Gymraeg ac ar dermau technegol a geirfa’r maes penodol hwn, a gallu i fynegi barn bersonol ar amryw ddadleuon a damcaniaethau.

Learning outcomes

 1. Cloriannu’n feirniadol ac ymateb i weithiau llenyddol cyfoes

 2. Cynllunio traethodau a chyflwyno manylion technegol yn unol â chonfensiynau safonol

 3. Casglu a threfnu deunyddiau’n annibynnol

 4. Pwyso a mesur arwyddocâd nifer o ystyriaethau cefndirol, e.e. rhai beirniadol, hanesyddol neu gyd-destunol

 5. Cyflwyno gwybodaeth a datblygu dadleuon ar lafar

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd 30
Traethawd 40
Cyfraniad llafar 20
Prawf technegol 10

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

Bydd y dosbarth yn rhannu'n nifer o grwpiau seminar i drafod testunau unigol yn fanwl. Disgwylir ichi gasglu a darllen deunydd perthnasol ar gyfer y seminarau hyn. Bydd y seminarau hefyd yn paratoi'r ffordd ar gyfer y traethodau.

8
Tutorial

Trefnir tiwtorialau unigol i ddychwelyd eich traethodau a rhoi adborth ar eich gwaith.

2
Lecture

Ceir dau fath o ddarlithoedd yn y modiwl hwn sef hyfforddiant technegol a chyflwyniadau i'r testunau gosod.

12
Private study

Ar sail yr arweiniad a geir yn y dosbarth, mewn rhestrau darllen a deunyddiau ar Blackboard, disgwylir i fyfyrwyr fynd ati i baratoi ar gyfer eu traethodau a'u seminarau.

78

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Resources

Resource implications for students

Cynghorir myfyrwyr i brynu copiau personol o'r ddau lyfr gosod: - Guto Dafydd, *Ni Bia'r Awyr* (Cyhoeddiadau Barddas, 2014) - Lleucu Roberts, *Saith Oes Efa* (Talybont: Gwasg y Lolfa, 2014). Ceir manylion cyhoeddi llawn ar wefan Cyngor Llyfrau Cymru, *[Gwales.com][1]*. [1]: http://Gwales

Reading list

Dafydd Morgan Lewis, adolygiad ar Ni Bia'r Awyr, gwefan Gwales, <http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781906396787&tsid=12>; cyrchwyd 30 Mehefin 2016.

John Rowlands, adolygiad ar Saith Oes Efa, gwefan Gwales, <http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781784610029&tsid=7>; cyrchwyd 30 Mehefin 2016.

Rhoddir rhagor o gyfeiriadau i fyfyrwyr ar ddechrau'r modiwl, e.e. drwy Blackboard.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: