Coronavirus (Covid-19) Information

Module HGC-2007:
Cenhedloedd Sbaen 20fed ganrif

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Owain Jones

Overall aims and purpose

Mae'r modiwl yn ffocysu ar nifer o agweddau gwahanol o hanes cenhedloedd bychan o fewn gwladwriaeth fwy - yn benodol, Sbaen. Mae hanes Gwlad y Basg, Catalwnia a Galisia yn yr ugeinfed ganrif wedi bod yn rhan o hanes ehangach Sbaen, ac yn ffocws diddordeb byd-eang yng nghyd-destun buddugoliaeth Cenedlaetholwyr Ffasgaidd Franco yn Rhyfel Cartref Sbaen a cwymp y gyfundrefn honno yn yr 1970au. Trwy edrych ar hanes gwleidyddol, economaidd a diwylliannol y tri cenedl a'r wladwriaeth ehangach, cawn bortread gyflawn o'u perthynas a'u datblygiad. Bydd y modiwl hefyd yn archwilio’r tensiwn rhwng cenedlaetholdeb y wladwriaeth ehangach, boed yn Ffasgaidd, Gweriniaethol neu’n Frenhiniaeth Gyfansoddiadol, a cenhedloedd llai. Bydd pwysigrwydd iaith, gwleidyddiaeth, chwaraeon a therfysgaeth yn y berthynas hon yn dod i'r amlwg, a bydd ffocws ar gymharu a chyferbynnu Gwlad y Basg, Catalwnia a Galisia. Wrth drafod y cyfnod rhwng troad yr ugeinfed ganrif a dirwasgiad economaidd yr unfed ganrif ar hugain, byddwn yn archwilio newidiadau sylweddol mewn hanes y cenhedloedd bach a'r wladwriaeth ehangach dros gyfnod eang.

Course content

Darlithoedd

 1. Cyflwyniad
 2. Sbaen 1898–1931
 3. Gwreiddiau'r Cenhedloedd
 4. Gwlad y Basg
 5. Catalwnia
 6. Galisia
 7. Yr Ail Weriniaeth
 8. Y Rhyfel Cartref
 9. Ffasgaeth
 10. Y Trawsnewidiad i Ddemocratiaeth
 11. Cenedlaetholdebau
 12. Chwaraeon a Chenedlaetholdeb
 13. Gwleidyddiaeth yr yr 80au
 14. Diwylliant a Iaith
 15. Mudo a Mewnfudo
 16. Y 90au a’r Undeb Ewropeaidd
 17. Terfysgaeth
 18. Y 15 mlynedd diwethaf
 19. Crynhoi a chymharu (1)
 20. Crynhoi a chymharu (2)

Seminarau 1. Cenedlaetholdeb 2. Gwlad y Basg 3. Ffasgaeth 4. Catalwnia 5. Galisia 6. Democratiaeth a Sbaen 7. Iaith a Diwylliant 8. Terfysgaeth 9. Chwaraeon 10. Crynhoi a Chymharu

Assessment Criteria

good

Bydd myfyrwyr da iawn (B-, B, B+ [60au]) yn dangos lefel gadarn o gyrhaeddiad yn yr holl feini prawf a restrwyd yn y paragraffau uchod. Am y ddau, yn yr arholiad bydd angen am dadl berthnasol a chlir, ac yn y traethawd, bydd angen tystiolaeth o sgiliau ymchwil cadarn.

C- to C+

Bydd myfyrwyr da (C-, C, C+ [50au]) yn dangos lefel uwch o wybodaeth, a’r gallu i gyflwyno dadl gydlynol sy’n cael ei chynnal gan dystiolaeth addas am nifer o agweddau ar y testun.

excellent

Rhagorol Bydd myfyrwyr rhagorol (A-, A, A+, A* [70au ac uwch]) yn dangos y cyrhaeddiad cadarn hwn ar draws yr holl feini prawf ynghyd â dyfnder gwybodaeth drawiadol iawn a/neu allu dadansoddol eithriadol graff. Yn yr arholiad bydd dadlau perthnasol a chlir ynghyd a defnydd trawiadol o dystiolaeth. Yn y traethawd, bydd angen tystiolaeth o gwreiddioldeb neu allu dadansoddol trawiadol ynghyd a sgiliau ymchwil cadarn.

threshold

Trothwy Bydd myfyrwyr trothwy (40au is) yn dangos ystod neu ddyfnder gwybodaeth addas ar gyfer rhannau o'r maes perthnasol o leiaf, ac yn gwneud ymgeisiadau rhannol lwyddiannus i saernio dadl sy'n ymgymryd a dadleuon hanesyddol. Bydd angen i’r arholiad ddangos gwybodaeth addas o’r pwnc. Bydd angen tystiolaeth o beth gallu dadansoddol neu sgiliau ymchwil yn y traethawd.

Learning outcomes

  1. Llunio dadleuon hanesyddol a’u hatgyfnerthu gyda thystiolaeth o dan amodau arholiad.
  1. Dangos gwybodaeth fanylach o agweddau penodol o hanes cenedlaetholdeb yn Sbaen yn cyfnod.
  1. Cyflwyno dadleuon hanesyddol eglur am agweddau ar hanes cenhedloedd Sbaen mewn ffurf traethawd gradd, a chefnogi'r dadleuon gyda ffynhonellau cynradd.
  1. Cyflwyno dadleuon hanesyddol ar lafar ar ffurf cyflwyniad.
  1. Barnu dehongliadau hanesyddiaethol o'r pwnc, yn cynnwys barnau hanesyddiaethol presennol.
  1. Dangos gwybodaeth eang o hanes cenhedloedd Sbaen, yn cynnwys agweddau gwleidyddol, cymdeithasol, ac economaidd, rhwng 1900 a 2008

Assessment Methods

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Darlitho ar y pwnc

20
Private study 170
Seminar 10

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Subject specific skills

 • problem solving to develop solutions to understand the past
 • understanding the complexity of change over time; in specific contexts and chronologies
 • being sensitive to the differences, or the "otherness" of the past, and the difficulty to using it as a guide to present or future action
 • being sensitive to the role of perceptions of the past in contemporary cultures
 • producing logical and structured arguments supported by relevant evidence
 • planning, designing, executing and documenting a programme of research, working independently
 • marshalling and critically appraising other people's arguments, including listening and questioning
 • demonstrating a positive and can-do approach to practical problems
 • presenting effective oral presentations for different kinds of audiences, including academic and/or audiences with little knowledge of history
 • preparing effective written communications for different readerships
 • making effective and appropriate forms of visual presentation
 • making effective and appropriate use of relevant information technology
 • making critical and effective use of information retrieval skills using paper-based and electronic resources
 • appreciating and being sensitive to different cultures and dealing with unfamiliar situations
 • critical evaluation of one's own and others' opinions

Resources

Reading list

Cenedlaetholdeb: Richard Wyn Jones, Rhoi Cymru’n Gyntaf: Syniadaeth Plaid Cymru (Caerdydd, 2007), rhan un, ‘Cenedlaetholdeb’ (tt. 3–52) Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (Llundain, 2006) Julius W. Friend, Stateless Nations: Western European Regional Nationalisms and the Old Nations (Basingstoke, 2012) Markus M. L. Crepaz a Jürg Steiner, European Democracies (wythfed olygiad, Llundain, 2013), pennod 12, ‘Nationalism and Ethnicity’, tt. 248–68 Montserrat Guibernau, The Identity of Nations (2007) Montserrat Guibernau, Nationalisms: the Nation-State and Nationalism in the Twentieth Century (1996) Sbaen yn Gyffredinol Spanish History Since 1908, gol. gan José Alvarez Junco ac Adrian Shubert (Llundain, 2000) Sbaen yn nechrau’r ugeinfed ganrif: Shlomo Ben-Ami, Fascism From Above: the Dictatorship of Primo de Rivera in Spain, 1923–1930 (Rhydychen, 1983) Martin Blinkhorn, Carlism and Crisis in Spain, 1931–1939 (Caergrawnt, 1975) Dechreuadau Cenedlaetholdeb yr is-wladwriaethau CHECK New History Spain Rhyfel Cartref Sbaen: Toreth o lyfrau ar y pwnc, ond fel cyflwyniad gw. Harry Browne, Spain's Civil War (ail olygiad, Llundain ac Efrog Newydd, NY, 1996) Antonio Cazorla-Sánchez, ‘At Peace with the Past: Explaining the Spanish Civil War in the Basque Country, Catalonia, and Galicia’, yn Teaching Representations of the Spanish Civil War, gol. Gan Noël Valis (Efrog Newydd, NY, 2007), tt. 63–72 Ffasgaeth a Ffalangaeth: Michael Richards, ‘Doctrine and Politics in Nationalist Spain’, yn Teaching Representations of the Spanish Civil War, gol. Gan Noël Valis (Efrog Newydd, NY, 2007), tt. 88–98 Jean Grugel a Tim Rees, Franco’s Spain (Llundain, 1997) Yr 1960au: Justin Crumbaugh, Destination Dictatorship: the Spectacle of Spain’s Tourist Boom and the Reinvention of Difference (Albany, NY, 2009) Javier Tusell, Spain: from Dictatorship to Democracy, 1939 to Present, cyf. gan Rosemary Clark (Chichester, 2011) [Hefyd yn berthnasol I’r ddau gategori isod] Y Newid i Ddemocratiaeth: Joan Ramon Resina, Disremembering the Dictatorship: The Politics of Memory in the Spanish Transition to Democracy (Amsterdam ac Efrog Newydd, NY, 2000) Paloma Aguilar, Memory and Amnesia: the Role of the Spanish Civil War in the Transition to Democracy, cyf. gan Mark Oakley (Efrog Newydd, NY, 2002) Spanish Political Parties, gol. Gan David Hanley a John Loughlin (Caerdydd, 2006) Yr Undeb Ewropeaidd: William Genieys, ‘Autonomous Communities and the State in Spain: The Role of Intermediary Elites’, yn Regions in Europe, gol. gan Patrick Le Galès a Christian Lequesne (Llundain ac Efrog Newydd, NY, 1998), tt. 166–80 Rethinking Nationalism and Ethnicity: the Struggle for Meaning and Order in Europe, gol. gan Hans-Rudolf Wicker (1997) Empire & Terror: Nationalism/Postnationalism in the New Millennium, Centre for Basque Studies Conference Papers Series, 1, gol. gan Begonia Aretxaga (Reno, NV, 2004) Trafodaethau o mwy nag un o’r Cenhedloedd: Daniele Conversi, The Basques, the Catalans, and Spain: Alternative Routes to Nationalist Mobilisation (Llundain, 1997) Juan Díez Medrano, Divided Nations: Class, Politics and Nationalism in the Basque Country and Catalonia (Ithaca, NY, 1995) DDIM YM MANGOR Nuñez Seixas, Iberian Modalities: a Relational Approach to the Study of Culture in the Iberian Peninsula (Lerpwl, 2013) Montserrat Guibernau, ‘Spain, Catalonia, and the Basque Country’, Parliamentary Affairs 53 (2000), 55–68 Huw Aled Lewis, ‘Sbaen: Gwlad yr Addewid?’ Barn 355/356 (Awst/Medi 1992), 11–14 Gwlad y Basg yn Gyffredinol: Robin Evans, Gwlad y Basg: Yma o Hyd! Hanes Goroesiad Cenedl (Llanrwst,2012) Marianne Heiberg, The Making of the Basque Nation (Caergrawnt, 1989) Luis Núñez Astrain, The Basques: Their Struggle for Independence, cyf. gan Meic Stephens (1997) Glenn Heinmiller, ‘Euskadi Since the Elections’, Planet 41 (Ionawr 1978), 14–17 Cenedlaetholdeb Fasgaidd: Jean-Paul Sartre, ‘The Burgos Trials, cyf. gan Harri Webb, Planet 9 (Rhagfyr 1971/Ionawr 1972), 3–20 Schlomo Ben-Ami, ‘Basque Nationalism Between Archais mand Modernity’, Journal of Contemporary History 26 (1991), 493–521 Martin Blinkhorn, ‘”The Basque Ulster”: Navarre and the Basque Autonomy Question Under the Spanish Second Republic’, Historical Journal 17 (1974), 595–613 Cyrus Ernesto Zirakzadeh, A Rebellious People: Basques, Protests, and Politics (1991) Francisco Letamendia, ‘Basque Political Parties’, yn Spanish Political Parties, gol. Gan David Hanley a John Loughlin (Caerdydd, 2006), tt. 108–141 Iaith a Diwylliant Fasgeg: Alfonso Sastre ac Eva Forest, ‘Why We Live in Euskadi’, Planet 55 (Chwefror/Mawrth 1986), 78–96 Terfysgiaeth: Robert P. Clark, The Basque Insurgents: ETA, 1952–1980 (Madison, WI, 1984) Ned Thomas, ‘Txillardegi: Cyfweliad gyda’r Nofelydd a Sefydlodd ETA’, Coleg Cymraeg 1 (1986) Robert P. Clark, Negotiating with ETA: Obstacles to Peace in the Basque Country, 1975–1988 (1990) Carrie Hamilton, Women and ETA: the Gender Politics of Radical Basque Nationalism (2007) Begoña Aretxaga, States of Terror: Begoña Aretxaga’s Essays, gol. gan Joseba Zulaika (Reno, NV, 2005) John Ll. Hollyman, ‘E T A and the Basque Problem’, Planet 26/27 (Rhagfyr 1974/Ionawr 1975), 51–65 Catalwnia yn Gyffredinol: Andrew Dowling, Catalonia Since the Civil War: Reconstructing the Nation (Brighton, 2013) Language, Democracy, and Devolution in Catalonia, gol. gan Sue Wright (Clevedon, 1999) Aureli Argemi, ‘Ten Years of Autonomy in Catalonia’, Planet 82 (Awst/Medi 1990), 29–35 Cenedlaetholdeb Catalwniaidd: Kenneth McRoberts, Catalonia: Nation Building Without a State (Rhydychen, 2001) Albert Balcells, Catalan Nationalism: Past and Present, gol. gan Geoffrey J. Walker (Basingstoke, 1996) Montserrat Guibernau, Catalan Nationalism: Francoism, Transition, and Democracy (2004) Fernando León Solis, Negotiating Spain and Catalonia: Competing Narratives of National Identity (Portland, OR, 2003) Miquel Strubell i Trueta, ‘Catalunya: Back in the Running After Recent Elections in Spain’, Planet 39 (Awst 1977), 2–7 Miquel ac Antoni Strubell i Trueta, ‘Political Parties in Catalunya’, Planet 48 (Mai 1979), 10–14 Josep R. Llobera, ‘The idea of the Volksgeist in the Formation of Catalan Nationalist Ideology’, Ethnic and Racial Studies, 6.3 (1983), 332–50 John Etherington ac Ana-Mar Fernández, ‘Political Parties in Catalonia’, yn Spanish Political Parties, gol. Gan David Hanley a John Loughlin (Caerdydd, 2006), tt. 74–107 Iaith a Diwylliant Gatalaneg: Cyfnodolyn defnyddiol yw Journal of Catalan Studies, ar gael ar-lein drwy http://www.anglo-catalan.org/jocs/16/index.html [gwelwyd 20/1/2015] Galisia yn Gyffredinol: A Companion to Galician Culture, gol. gan Helena Miguélez-Carballeira (Woodbridge, 2014) Contemporary Galician Cultural Studies: Between the Local and the Global, gol. gan K. Hooper a M. Puga Moruxa (Efrog Newydd, NY, 2011) Sharif Gemie, A Concise History of Galicia (Caerdydd, 2006) – ond gofalwch agwedd gwrth-genedlaetholgar hwn. Harri Webb, ‘Galicia’, Planet 24/25 (Awst 1974), 47–55 Cenedlaetholdeb Galisiaidd: Xosé Ramón Veiga, ‘Contemporary Galicia: From Agrarian Crisis to High-Speed Trains’, yn Companion to Galician Culture, gol. Miguélez-Carballeira, tt. 35–51 Noa Rios Bergantinhos, ‘Contemporary Galician Politics: the End of a Cycle?’, yn Companion to Galician Culture, gol. Miguélez-Carballeira, tt. 195–212 Michael Keating, ‘Nationalist Parties in Galicia’, yn Spanish Political Parties, gol. Gan David Hanley a John Loughlin (Caerdydd, 2006), tt. 142¬–57 Iaith a Diwylliant Galisieg: Bernadette O’Rourke, ‘The Galician Language in the Twenty-First Century’, yn Companion to Galician Culture, gol. Miguélez-Carballeira, tt. 73–92 John Patrick Thompson, ‘Portugese or Spanish Orthography for the Galizan Language’, yn Contemporary Galician Cultural Studies: Between the Local and the Global, gol. gan K. Hooper a M. Puga Moruxa (Efrog Newydd, NY, 2011), tt. 143–65 Rosalía De Castro, Galician Songs, cyf. gan Erin Moure (Sofia, 2013) Helena Miguélez-Carballeira, Galicia, a Sentimental Nation: Gender, Culture, and Politics (Caerdydd, 2013) Jaine E. Beswick, Regional Nationalism in Spain: Language Use and Ethnic Identity in Galicia (Clevedon, 2007) Cyfnodolyn defnyddiol yw Galicia21: Journal of Contemporary Galician Studies, ar gael ar-lein trwy http://www.galicia21journal.org/ [gwelwyd 20/1/2015] Persbectif Gymharol: Elin Haf Gruffydd Jones a Patrick Carlin, ‘Welsh in Gwent Schools: the Basque Example’, Planet 82 (Awst/Medi 1990), 107–8 Ned Thomas, ‘Europe Begins Beyond the Pyrenees’, Planet 54 (Rhagfyr 1985//Ionawr 1986), 3–5 Ceridwen Lloyd Morgan, ‘Mamá Asunción in Donostia’, Planet 54 (Rhagfyr 1985//Ionawr 1986), 22–29 Patrick Carlin, ‘Statws: Priod Iaith’, yn Pa Beth yr Aethoch Allan i’w Achub? Ysgrifau i Gynorthwyo’r Gwrthsafiad yn Erbyn Dadfeiliad y Gymru Gymraeg, gol. gan Simon Brooks a Richard Glyn Roberts (Llanrwst, 2013), tt. 130–54 Klaus Stolz, Towards a Regional Political Class? Professional Politicians and Regional Institutions in Catalonia and Scotland (Manceinion, 2009) Scott L. Greer, Nationalism and Self-Government: the Politics of Autonomy in Scotland and Catalonia (Albany, NY, 2007) Iaith a Chenedlaetholdeb: Antonio Elorza, 'Some Perspectives on the Nation-State and Autonomies in Spain' Clare Mar-Molinero, 'The Politics of Language: Spain's Minority Languages' Josep-Anton Fernández, 'Becoming Normal: Cultural Production and Cultural Policy in Catalonia' Xelís de Toro Santos, ‘Negotiating Galician Cultural Identity’
Jesús María Lasagabaster, ‘The Promotion of Cultural Production in Basque’ Y pump uchod gyda’I gilydd yn ‘Regional Autonomy and Cultural Policy, Spanish Cultural Studies: an Introduction, gol. gan Helen Graham a Jo Labanyi (Rhydychen, 1995), tt. 332–55 Ffilms: Operation Ogro (1979), ffilm am ymdrech lwyddiannus ETA i lofruddio olynydd Franco yn 1973 La Pelota Vasca: la Piel Contra la Piedra/The Basque Ball: Skin Against Stone (2003), rhaglen ddogfen am genedlaetholdeb yng Ngwlad y Basg Spain’s Secret Conflict (2011), rhaglen ddogfen ddiweddar am genedlaetholdeb Catalanaidd, o ogwydd cenedlaetholgar, ar gael yma http://vimeo.com/24457023 [gwelwyd 20/1/2015] Adéu, Espanya? (2010), rhaglen ddogfen arall a ddarlledwyd ar deledu Catalonia, ond a ystyriwyd yn ddadleuol yn Sbaen, ar gael yma http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Adeu-Espanya/video/3151630/ [gwelwyd 20/1/2015]

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: