Coronavirus (Covid-19) Information

Module LCS-1001:
Sbaeneg i Fyfyrwyr Uwch

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Prof Helena Miguelez-Carballeira

Overall aims and purpose

 1. Datblygu sgiliau darllen a deall myfyrwyr drwy astudio testunau yn Sbaeneg sy'n amrywio o ran naws a chywair.
 2. Datblygu sgiliau cyfieithu i ac o'r Sbaeneg a chynhyrchu darnau mwy cymhleth, megis traethodau, yn Sbaeneg.
 3. Datblygu ac ehangu geirfa.
 4. Dangos dealltwriaeth o strwythurau gramadegol allweddol; dod yn fwy hyderus wrth ddefnyddio cystrawennau gramadegol mwy cymhleth mewn ymarferion gramadeg ac wrth ysgrifennu traethodau.

Bydd myfyrwyr sy'n dilyn y modiwl hwn yn gweithio tuag at gyrraedd lefel B2 y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Course content

Lluniwyd y modiwl hwn i alluogi myfyrwyr sydd wedi astudio Lefel A Sbaeneg i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu trwy ehangu ar y sgiliau iaith a ddysgwyd ganddynt yn eu Lefel A. Mae'n cynnwys dosbarth sy'n seiliedig ar destunau lle caiff myfyrwyr gyfle i ddatblygu eu sgiliau cyfieithu ac aralleirio. Caiff myfyrwyr hefyd y cyfle i adolygu a chyfnerthu elfennau gramadegol penodol mewn ail ddosbarth sy'n canolbwyntio ar ramadeg. Daw'r testunau a ddefnyddir yn y modiwl hwn o amrywiaeth o ffynonellau yn cynnwys y cyfryngau a darnau llenyddol er mwyn i fyfyrwyr ymgyfarwyddo ag amrywiol gyweiriau. Defnyddir dull thematig o ymdrin â'r darnau yn y dosbarth er mwyn galluogi myfyrwyr i ddod i ddeall themâu a materion Sbaenaidd penodol wrth feithrin y sgiliau ysgrifennu a amlinellwyd. Mae pynciau’n cynnwys: sinema, celf, llenyddiaeth a gwleidyddiaeth.

Assessment Criteria

threshold

40-49%: Trothwy: Gafael gyfyngedig ar eirfa a gramadeg a gallu cyfyngedig i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol sylfaenol.

good

50-69%: Da: Gafael gadarn ar eirfa a gramadeg a’r gallu i gyfieithu ac aralleirio’r amrywiaeth testunau gosod yn fedrus. Gallu llafar a chlywedol da.

excellent

70+%: Rhagorol: Gafael ragorol ar eirfa a gramadeg a gallu rhagorol i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol rhagorol.

Learning outcomes

 1. Meithrin sgiliau cyfieithu a darllen a deall trwy astudio testunau mewn amrywiol gyweiriau.

 2. Dangos y gallu i aralleirio testunau Sbaeneg penodol.

 3. Dangos dealltwriaeth o'r prif strwythurau gramadegol; defnyddio cystrawen fwy cymhleth mewn ymarferion gramadeg ac wrth ysgrifennu traethodau.

 4. Defnyddio meysydd geirfa newydd mewn gwaith ysgrifenedig.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Written exercise 16.68
CLASS TEST Translation into Spanish 16.66
CLASS TEST Translation into English/Welsh 16.66
EXAM 2 hour written exam 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

Seminar (1 awr) pob wythnos am 11 wythnos ymhob semester.

22
Private study 156
Lecture

Darlith ramadeg (1 awr) pob wythnos am 11 wythnos ymhob semester.

22

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: