Coronavirus (Covid-19) Information

Module LCS-1002:
Sbaeneg Llafar Uwch

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Prof Helena Miguelez-Carballeira

Overall aims and purpose

 1. Datblygu'r gallu i ddeall a siarad Sbaeneg mewn amrywiaeth o gyd-destunau cyfathrebu ac amrywiaeth o arddulliau.
 2. Cynyddu gallu'r myfyrwyr i ddefnyddio gwahanol arddulliau ieithyddol a chyfathrebu gyda lefel uwch o gymhwysedd.

Bydd myfyrwyr sy'n dilyn y modiwl hwn yn gweithio tuag at gyrraedd lefel B2 y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Course content

Mae'r modiwl llafar hwn yn cyd-fynd â'r modiwl LCS-1001. Mae'n fodiwl dwbl sy'n anelu at ddatblygu'r sgiliau Sbaeneg llafar a ddysgwyd wrth astudio am Lefel A. Defnyddir amrywiaeth o ddeunyddiau gwrando a gwylio yn y dosbarth i sbarduno trafodaethau grŵp, dadleuon a chyflwyniadau unigol ar themâu penodol. Datblygir sgiliau gwrando hefyd trwy ymarferion gwrando a deall. Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i fynegi eu hunain ar lafar wrth drafod amrywiaeth o bynciau sy'n ymwneud â bywyd cyfoes a chymdeithas Sbaenaidd a gwella eu dealltwriaeth o acenion Sbaeneg rhanbarthol.

Assessment Criteria

threshold

40-49%: Trothwy: Gafael gyfyngedig ar eirfa a gramadeg a gallu cyfyngedig i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol sylfaenol.

good

50-69%: Da: Gafael gadarn ar eirfa a gramadeg a’r gallu i gyfieithu ac aralleirio’r amrywiaeth testunau gosod yn fedrus. Gallu llafar a chlywedol da.

excellent

70+%: Rhagorol: Gafael ragorol ar eirfa a gramadeg a gallu rhagorol i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol rhagorol.

Learning outcomes

 1. Trafod ac amddiffyn pwnc penodol yn unigol neu fel rhan o dîm.

 2. Dangos y gallu i ddethol a chrynhoi gwybodaeth a gyflwynir mewn dosbarthiadau gwrando a deall.

 3. Defnyddio geirfa ac ymadroddion newydd mewn gwaith llafar.

 4. Datblygu dealltwriaeth o bwnc penodol sy'n ymwneud â diwylliant a chymdeithas Sbaenaidd.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
CLASS TEST Listening comprehension 25
ESSAY Free writing cultural exercise 25
ORAL Oral Exam 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

2 seminar x 1 awr yr wythnos am 11 wythnos ymhob semester

44
Private study 156

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: