Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCU-3005:
Cymdeithaseg Cerddoriaeth

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Overall aims and purpose

Archwilia’r cwrs hwn faes cymdeithaseg cerddoriaeth yng Nghymru heddiw. Yn ogystal â rhoi gwybodaeth graidd am ystyr, cyd-destun a datblygiad hanesyddol y term – gan gyfeirio at ymchwilwyr arloesol yn y maes e.e. Adorno, DeNora ayyb – edrychir yn benodol ar bwysigrwydd cerddoriaeth mewn gwahanol sefyllfaoedd cymdeithasol yn yr oes sydd ohoni. Rhoddir gwedd Gymreig i’r modiwl, gan edrych yn benodol ar y defnydd o gerddoriaeth wrth fynegi hunaniaeth yng Nghymru yn ogystal â diwylliannau lleiafrifol Ewropeaidd eraill.

Course content

Er mwyn cyflawni’r deilliannau dysgu uchod, bydd y themâu a ganlyn yn cael eu trafod: 1. Beth yw Cymdeithaseg Cerddoriaeth? 2. Cyd-destun hanesyddol Cymdeithaseg Cerddoriaeth. 3. Pwysigrwydd cerddoriaeth mewn bywyd cymdeithasol (gan edrych ar y lleol a’r byd-eang [‘glocal’]. 4. Cerddoriaeth a hunaniaeth yng Nghymru. 5. Pwysigrwydd cerddoriaeth mewn diwylliannau lleiafrifol yn Ewrop. 6. Cerddoriaeth mewn gwahanol sefyllfaoedd cymdeithasol (gan gynnwys chwaraeon, siopa/marchnata, gwasanaethau crefyddol a phrotestiadau).

Assessment Criteria

threshold

Bydd y myfyriwr yn dangos ymwybyddiaeth sylfaenol o brif theorïau a phersbectifau ym maes Cymdeithaseg Cerddoriaeth. Bydd y myfyriwr yn arddangos ymwybyddiaeth sylfaenol o ddatblygiadau hanesyddol y maes gan gyfleu dealltwriaeth sylfaenol o berthynas Cerddoriaeth a Chymdeithaseg yng Nghymru. Bydd y myfyriwr yn gallu defnyddio cysyniadau allweddol gan gyfeirio at ymchwil hanesyddol a chyfredol y maes gan gyflwyno gwaith ysgrifenedig sydd yn cynnwys cyfeiriadaeth a llyfryddiaeth sylfaenol.

good

Bydd y myfyriwr yn dangos ymwybyddiaeth dda o brif theorïau a phersbectifau ym maes Cymdeithaseg Cerddoriaeth. Bydd y myfyriwr yn arddangos ymwybyddiaeth dda o ddatblygiadau hanesyddol y maes gan gyfleu dealltwriaeth dda o berthynas Cerddoriaeth a Chymdeithaseg yng Nghymru. Bydd y myfyriwr yn gallu defnyddio a dadansoddi cysyniadau allweddol y maes gan gyfeirio at ymchwil hanesyddol a chyfredol y maes gan gyflwyno gwaith ysgrifenedig o safon da sydd yn cynnwys cyfeiriadaeth a llyfryddiaeth briodol gywir.

excellent

Bydd y myfyriwr yn dangos ymwybyddiaeth feirniadol a gwreiddiol o brif theorïau a phersbectifau ym maes Cymdeithaseg Cerddoriaeth. Bydd y myfyriwr yn arddangos ymwybyddiaeth feirniadol, aeddfed a thrylwyr o ddatblygiadau hanesyddol y maes gan gyfleu dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth feirniadol a gwreiddiol o berthynas Cerddoriaeth a Chymdeithaseg yng Nghymru. Bydd y myfyriwr yn gallu defnyddio, dadansoddi a gwerthuso’n feirniadol cysyniadau allweddol gan gyfeirio at ymchwil hanesyddol a chyfredol y maes gan gyflwyno gwaith ysgrifenedig o safon arbennig sydd yn cynnwys cyfeiriadaeth a llyfryddiaeth gynhwyfawr, eang a threfnus ei naws.

Learning outcomes

  1. Datblygu sgiliau trafod a gwerthuso’n feirniadol ymchwil academaidd ar wahanol agweddau o Gymdeithaseg Cerddoriaeth;
  2. Cymhwyso yn feirniadol themâu ymchwil hyn (uchod) ar gyfer y cyd-destun Cymreig gan gyfleu – trwy gyfrwng enghreifftiau gwreiddiol – y berthynas rhwng cerddoriaeth a’r hunaniaeth Gymreig;
  3. Ymdrin yn feirniadol a gwerthuso prif themâu ymchwil a damcaniaethau Cymdeithaseg Cerddoriaeth;
  4. Arddangos dealltwriaeth fanwl a thrylwyr o hanes a datblygiad maes Cymdeithaseg Cerddoriaeth;
  5. Datblygu’r sgiliau i fynegi a chyfathrebu syniadau academaidd aeddfed a gwreiddiol yn ysgrifenedig ac ar lafar, gan bwysleisio’r gallu i gynnal a datblygu dadl gytbwys yn wrthrychol.

Assessment Methods

Teaching and Learning Strategy

Hours
  Darlithoedd – 1 awr yr wythnos am 12 wythnos; Seminarau – 1 awr yr wythnos am 10 wythnos; Gweithdai – 1 awr yr wythnos am 5 wythnos.  

Courses including this module

Optional in courses: