Fideos

Ffair Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd - Ysgol Busnes Bangor

Mae Ffair Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Ysgol Busnes Bangor yn gyfle rhagorol i gwrdd â phobl sy'n recriwtio, dysgu mwy am ddewisiadau gwaith ar ôl graddio a chael syniad o'r hyn y mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn graddedigion sy'n chwilio am waith.

Proffil Grisial Puw

Mae Grisial yn astudio Astudiaethau Busnes ym Mhrifysgol Bangor

Graddio 2014 - Rhodri Morgan, MBA Rheolaeth Amgylcheddol

Mae Rhodri Morgan yn gyfreithiwr wnaeth ddychwelyd i addysg er mwyn astudio MBA mewn Rheolaeth Amgylcheddol.

MBA Rheolaeth Amgylcheddol ym Mhrifysgol Bangor

Mae Rhodri Morgan wedi dychwelyd i addysg er mwyn astudio MBA mewn Rheolaeth Amgylcheddol ym Mhrifysgol Bangor. Mae Rhodri, sydd yn gyfreithiwr, yn eluro pam ei fod wedi penderfynu astudio'r cwrs yma.

Dewch i ddarganfod Prifysgol Bangor

Darganfyddwch fwy am ein cyrsiau, adnoddau, llety a'n lleoliad.

Prifysgol Bangor yn ennill gwobr aur yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA).

Profiadau ein Myfyrwyr

Ein myfyrwyr yn rhannu eu profiadau am y lleoliad, yr addysg a’r bywyd cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor

Pam dewis Bangor?

Mae bywyd cymdeithasol Cymraeg heb ei ail ym Mangor, ac Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) sy’n ganolbwynt i’r rhan helaeth o’r digwyddiadau a’r gweithgareddau hamdden a chymdeithasol.

Adnoddau Dysgu Prifysol Bangor

Mae gan Brifysgol Bangor amrywiaeth eang o adnoddau dysgu i fyfyrwyr, gan gynnwys darlithfeydd, ystafelloedd cyfrifiaduron, llyfrgelloedd, labordai, stiwdio recordio a llong ymchwil..

Clybiau a Chymdeithasau

Mae gan Fangor dros 150 o glybiau a chymdeithasau ar gael felly rydych yn siwr o ddod o hyd i rhywbeth sydd at eich dant. Mae aelodaeth i’r holl glybiau a chymdeithasau nawr yn rhad ac am ddim felly does dim rheswm i beidio ymaelodi!

Neuadd John Morris-Jones (JMJ)

Dewch i gael cip olwg ar Neuadd John Morris-Jones, cartref myfyrwyr Cymraeg Prifysgol Bangor. Am fwy o wybodaeth ewch i www.bangor.ac.uk/llety

Wythnos Groeso

Dyma gip olwg i chi o’r hyn sy’n mynd ymlaen yn ystod yr wythnos gyntaf o’ch bywyd prifysgol.

Graddio

Gwyliwch uchafbwyntiau seremoniau graddio 2018.