Bwyty Gorad

Rydym wedi bod yn brysur yn rhoi gwedd newydd a ffres i fwyty Gorad, sydd wedi’i leoli ar ail lawr adeilad Pontio.  Dewch draw i roi cynnig ar ein bwydlen  newydd sy’n llawn i’r ymylon o gynnyrch lleol. 

Edrychwn ymlaen yn eiddgar i’ch croesawu!

Cerddoriaeth yn Gorad

Ymunwch â ni am nosweithiau hamddenol o fwyd gwych a cherddoriaeth fyw.  Mae’r digwyddiadau hyn yn rhad ac am ddim i bawb sy’n bwyta yn Gorad.

Mared Williams
Nos Wener 26 Ebrill | 7.30pm

Yn wreiddiol o Lannefydd ger Dinbych, dechreuodd Mared gyfansoddi ei chaneuon ei hun pan oedd yn yr ysgol uwchradd ac ar hyn o bryd mae’n astudio am MA mewn Theatr Gerddorol yn yr Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain. Yn 2018 derbyniodd ganmoliaeth am ei chân “Byw a Bod” a ddaeth yn ail yn Cân i Gymru, a gynhaliwyd yn Theatr
Bryn Terfel, ac yn ddiweddarach y flwyddyn honno cafodd ei henwi yn Llais Rhyngwladol Theatr Gerdd yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, a arweiniodd at gyfle i berormio yn Eisteddfod yr Arfordir Aur yn Awstralia.


Bydd Mared yn canu cymysgedd o ganeuon gwreiddiol ac o waith artistiaid eraill, gan gyfuno elfennau o gerddoriaeth jas, pop a soul.

I archebu’ch bwrdd ebostiwch bwydabar@pontio.co.uk neu ffoniwch 01248 383826

 

 

Cofrestru

Cofrestrwch am ein newyddion, digwyddiadau a chynigion diweddaraf.

Bwydlenni

I archebu bwrdd

Oriau Agor

  • Dydd Llun: 8:30yb – archebion bwyd olaf am 6:00yh
  • Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn: 8:30yb - archebion bwyd olaf am 8:00yh
  • Dydd Sul 12:00yp – archebion bwyd olaf am 6:00yh