Gorad

Mae Gorad wedi’i leoli ar yr ail lawr, ac mae’r décor cyfoes yn ategu bwydlen sy’n pwysleisio cynhwysion ffres a gafwyd yn lleol.

Ynys Gorad Goch yw’r ysbrydoliaeth y tu ôl i enw’r bwyty. A hithau wedi’i lleoli yn y Fenai, mae’r ynys yn safle cyfarwydd i bobl leol. ‘Ynys y coredau cochion’ yw ystyr lythrennol Ynys Gorad Goch ac, am ganrifoedd, arferid defnyddio’r ynys fel trap pysgota. Yn ystod y llanw uchel, byddai pysgod yn nofio i mewn i’r trapiau a oedd wedi’u gosod ger yr ynys; yna, cesglid y ddalfa adeg y llanw isel dilynol.

Bydd Gorad ar agor ar gyfer brecwast, pryd canol dydd a chinio. Rydym ni’n croesawu teuluoedd ac mae gennym ni fwydlen benodol i’n gwesteion ieuengach.

Bwyta cyn y theatr

Mae ein bwydlenni cyn y theatr yn cynnig gwerth am arian ac yn sicrhau eich bod chi yn eich sedd yn ddiogel cyn i ddigwyddiad ddechrau. Rydym ni’n argymell eich bod chi’n archebu bwrdd ymlaen llaw rhag i chi gael eich siomi.

Ar nosweithiau lle mae perfformiad yn Theatr Bryn Terfel mi fydd bwyty Gorad yn gweini bwydlen cyn theatr yn unig.

 

Cofrestru

Cofrestrwch am ein newyddion, digwyddiadau a chynigion diweddaraf.

Bwydlenni

I archebu bwrdd

Oriau Agor

  • Dydd Llun – dydd Sadwrn 8:30yb – archebion bwyd olaf am 8:00yp
  • Dydd Sul 12:00yp – 6:00yp

* Ar nosweithiau lle mae perfformiad yn Theatr Bryn Terfel mi fydd bwyty Gorad yn gweini bwydlen cyn theatr yn unig.