Modules for course 3L3Q | BA/SEL
BA Sociology and English Literature

These were the modules for this course in the 2017–18 academic year.

You can also view the modules offered in the years: 2018–19; 2019–20.

Find out more about studying and applying for this degree.

Use the buttons after the module titles (where available) to see a brief description of the content, or:
Show all descriptions
Hide all descriptions

Year 1 Modules

Compulsory Modules

Semester 1

 • SXU-1002: Doing Social Research (20)
  The course will cover the following topics: • What is Social Research? • Research design • The importance of ethics in social science research • Quantitative data collection, analysis and presentation (sampling, surveys, interviews, questionnaire research, content analysis and the use of secondary data in social research). • Qualitative data collection, analysis and presentation (ethnographies, qualitative interviews, observational research, focus groups, the uses of documents in social research. • An introduction to multi-method research. • Preparing for your dissertation
  or
  SCU-1001: Ymchwil Cymdeithasol (20)
  Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ymchwil ar lefel gyffredinol a fydd yn sail i waith mwy ymarferol yn yr ail flwyddyn. Byddwch yn dysgu am seiliau cysyniadol a methodoleg ymchwil yn gyffredinol, a'r dewisiadau sydd ynghlwm wrth ddewis dull ymchwil arbennig. Bydd hyn yn eich paratoi ar gyfer sgiliau ar lefel mwy ymarferol ar draws y cwricwlwm ac yn enwedig parthad gwaith Treathawd Hir yn yr ail flwyddyn.
 • SXU-1003: Understanding Society (20)
  This module introduces students to Sociology. The module runs over two semesters giving students a comprehensive sociological foundation to some of the key sociological issues and debates. The module introduces following aspects of social sciences: Semester 1 The nature of social sciences and relations between key disciplines and methods (2 weeks). Interaction and communication (2 weeks) Life course and the family (2 weeks) Gender and socialisation (2 weeks) Culture and media (2 weeks) Semester 2 Social stratification, Education and work (2 weeks) Organisations and institutions (2 weeks) The environment, urbanisation (2 weeks) Political Sociology and social movements (2 weeks) Globalisation (2 weeks)
  or
  SCS-1004: Cymdeithaseg a'r Byd Cyfoes (20)
  Ceir cyflwyniad i'r prif theorïau cymdeithasegol, gan ganolbwyntio ar bersbectifau ffwythiannaeth a theori gwrthdaro. Edrychir ar waith Emile Durkheim a Karl Marx a'u gwaith arloesol mewn ffurfio theorïau cymdeithasegol cynnar. Yna edrychir ar sefydliadau cymdeithasol yn y gymdeithas gyfoes, gan gymhwyso'r theorïau a'r persbectifau at ddadansoddi sefydliadau fel y teulu, addysg, gwaith a dosbarth cymdeithasol.
 • SXP-1006: Health & Welfare Issues (20)
  This module will provide an exploration of the ways and means by which welfare is delivered to service users and patients. It will examine personal, social, economic and political aspects of health and social care, and consider some of the moral and philosophical issues raised. The course also traces the development and use of concepts such as social need, health care need, welfare, social justice and equality, citizenship and social exclusion amongst others within the framework of the policy process. Students will consider a series of substantive issues, e.g. the care of older people, child protection, services for people with mental health problems, etc. Students will become familiar with a variety of theoretical perspectives used by the social sciences. They will examine the main institutions of health and welfare, and consider some of the main dilemmas of our age, e.g. how to balance individual and collective responsibilities; how to balance the needs of carers, and those receiving care; and how to address some of the ethical issues raised by modern medicine. To what extent should the state be involved in the provision of welfare - residually or universally? To what extent does the state amplify or produce social inequalities?
  or
  SCP-1006: Cyflwyniad Astudiaethau Iechyd (10)
  Bydd y modiwl hwn yn edrych ar y modd y darperir gwasanaethau ‘lles’ i gleientiaid. Bydd yn edrych ar agweddau personol, cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol gofal iechyd a gofal cymdeithasol, ac yn ystyried rhai o’r materion moesol ac athronyddol a godir. Mae’r cwrs hefyd yn olrhain datblygiad a defnydd cysyniadau megis angen cymdeithasol, angen o ran gofal iechyd, lles cyfiawnder cymdeithasol a chydraddoldeb, dinasyddiaeth ac eithrio cymdeithasol ymysg eraill o fewn fframwaith proses y polisi. Bydd myfyrwyr yn ystyried cyfres o faterion perthnasol, e.e. gofal yr henoed, amddiffyn plant, thriniaeth i bobl â salwch meddwl, ayyb. Daw myfyrwyr yn gyfarwydd ag amrywiaeth o safbwyntiau theoretig a ddefnyddir gan y gwasanaethau cymdeithasol. Bydd yn edrych ar brif sefydliadau iechyd a lles, ac yn ystyried rhai o brif ddilemâu ein hoes, e.e. sut i greu cydbwysedd rhwng cyfrifoldebau unigol a chyfrifoldebau torfol, sut i greu cydbwysedd rhwng anghenion cynhalwyr a’r rhai sy’n cael gofal, a sut i ymdrin â rhai o’r materion moesegol a godir gan feddyginiaeth fodern. I ba raddau y dylai’r wlad fod yn gyfrifol am ddarpariaeth lles - yn breswyl neu’n gyffredinol? I ba raddau y mae’r wlad yn lluosogi neu’n creu anghyfartaleddau cymdeithasol?
 • QXE-1013: Reading, Thinking, Writing (20)
  The course will include analytical reading of drama, prose, poetry and film in English from the medieval period to the present era; an introduction to critical and theoretical approaches to the reading of literature; integration of close textual study and critical/theoretical approaches, as the foundation for all other modules in the School; practical development of skills of literary commentary, essay writing, and critical discussion.

Semester 2

 • SXU-1002: Doing Social Research
  The course will cover the following topics: • What is Social Research? • Research design • The importance of ethics in social science research • Quantitative data collection, analysis and presentation (sampling, surveys, interviews, questionnaire research, content analysis and the use of secondary data in social research). • Qualitative data collection, analysis and presentation (ethnographies, qualitative interviews, observational research, focus groups, the uses of documents in social research. • An introduction to multi-method research. • Preparing for your dissertation
  or
  SCU-1001: Ymchwil Cymdeithasol
  Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ymchwil ar lefel gyffredinol a fydd yn sail i waith mwy ymarferol yn yr ail flwyddyn. Byddwch yn dysgu am seiliau cysyniadol a methodoleg ymchwil yn gyffredinol, a'r dewisiadau sydd ynghlwm wrth ddewis dull ymchwil arbennig. Bydd hyn yn eich paratoi ar gyfer sgiliau ar lefel mwy ymarferol ar draws y cwricwlwm ac yn enwedig parthad gwaith Treathawd Hir yn yr ail flwyddyn.
 • SXU-1003: Understanding Society
  This module introduces students to Sociology. The module runs over two semesters giving students a comprehensive sociological foundation to some of the key sociological issues and debates. The module introduces following aspects of social sciences: Semester 1 The nature of social sciences and relations between key disciplines and methods (2 weeks). Interaction and communication (2 weeks) Life course and the family (2 weeks) Gender and socialisation (2 weeks) Culture and media (2 weeks) Semester 2 Social stratification, Education and work (2 weeks) Organisations and institutions (2 weeks) The environment, urbanisation (2 weeks) Political Sociology and social movements (2 weeks) Globalisation (2 weeks)
 • SXP-1006: Health & Welfare Issues
  This module will provide an exploration of the ways and means by which welfare is delivered to service users and patients. It will examine personal, social, economic and political aspects of health and social care, and consider some of the moral and philosophical issues raised. The course also traces the development and use of concepts such as social need, health care need, welfare, social justice and equality, citizenship and social exclusion amongst others within the framework of the policy process. Students will consider a series of substantive issues, e.g. the care of older people, child protection, services for people with mental health problems, etc. Students will become familiar with a variety of theoretical perspectives used by the social sciences. They will examine the main institutions of health and welfare, and consider some of the main dilemmas of our age, e.g. how to balance individual and collective responsibilities; how to balance the needs of carers, and those receiving care; and how to address some of the ethical issues raised by modern medicine. To what extent should the state be involved in the provision of welfare - residually or universally? To what extent does the state amplify or produce social inequalities?
  or
  SCP-1002: Cyflwyniad i Bolisi Cym (10)
  Mae¿r modiwl hwn yn ystyried beth yw polisi cymdeithasol, ac yn trafod cysyniadau allweddol yn y maes.Cyflwynir ideolegau gwahanol ym maes polisi cymdeithasol, ac ystyrir sut mae polisiau cymdeithasol yn cael eu llunio, gweithredu a'u hariannu.Mae'r modiwl yn edrych ar ddatblygiad polisiau cymdeithasol o ddechrau y bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd at y presennol, a gwneir hynny o fewn cyd-destun gwleidyddol, economaidd, a chymdeithasol.Ystyrier pwy yw'r prif ddarparwyr lles,ac edrychir yn arbennig ar y dimensiwn Cymreig wrth ystyried anghenion,polisiau cymdeithasol a darpariaeth lles yng Nghymru.Rhoddir sylw bras i rôl yr Undeb Ewropeaidd mewn perthynas a pholisiau cymdeithasol.

Optional Modules

40 credits from:

 • QXE-1003: Intro. to Medieval Literature (20) (Semester 2)
  Introduction to Medieval Literature offers students the opportunity to study a variety of Old English literature that is evocative of the intricate decoration on the Staffordshire Anglo-Saxon hoard; riddles, Old English battle poetry and The Dream of The Rood (taught in translation). In the second part of the module students will encounter Middle English drama, romance poetry and Chaucerian verse in its original language. The transition between the Old to the Middle English period will be analysed in terms of specific themes and motifs, such as the development from pagan Germanic heroism to Christian values. Chivalry, the comic and bawdy, and piety will be the main foci in the Middle English part of the course, explored through a range of poetry, prose, drama and life writing. This module is an ideal ‘taster’ for the medieval literature modules available at levels two and three.
 • QXE-1004: The Literature of Laughter (20) (Semester 1)
  The module is organised on a chronological basis, moving from Chaucer to Monty Python and beyond, taking in on the way a selection of texts by Shakespeare, Wycherley, Pope, Swift, Austen, Dickens, Twain, as well as Kate Atkinson’s Behind the Scenes at the Museum and an anthology of comic verse. The lectures place the texts in their historical and cultural contexts, while the seminars and study groups focus on the week’s specified text for close reading and discussion. Both the lectures and the smaller groups are consistently concerned with the module’s over-riding questions about the nature of literary laughter. Concepts such as wit and satire are analysed, along with some of the recurring topics of humorous writing: religion, politics, sex and gender. The major functions of laughter – for stereotyping, for self-defence, for reform, rebellion, or release of tension – are highlighted for both their continuity and their difference in specific literary and cultural contexts.
 • QXE-1014: The Gothic in Literature/Film (20) (Semester 2)
  This introductory course focuses mainly on Gothic writing from the late eighteenth century onwards, although it begins by looking at examples of the medieval and early-modern grotesque that help to set early Gothic novels in context. Organized in a loosely chronological way, this module is particularly sensitive to the ways in which Gothic texts have been used to represent contemporary cultural anxieties (such as the New Woman in the last quarter of the nineteenth century, or New Technology in the early years of the twenty-first), but it will also examine how the Gothic has been used to articulate political resistance, for example in anti-imperialist, post-colonial, and feminist works. It will also pay particular attention to the Gothic as a visual form, both analysing the representation of Gothic spaces in eighteenth and nineteenth-century literature and art, and investigating the importance of the genre to the development of cinema, from silent-era German expressionism to the present. While the precise topics covered by the module will vary from year to year, themes will include some of the following: Terror and the Sublime; Monstrosity and Deviance; Doubles and Doppelgängers; Vampires and Sexualities; Parody and Pastiche; Domesticity and ‘The Uncanny’; Cybergothic and the Post-human; Feminist and Postcolonial Rewritings; Gothic and the Young Adult Novel. Students will situate texts within their historical and political contexts, and will also gain an awareness of a range of important theories (from Freud’s notion of the Uncanny to Derrida’s theories of hauntology) that will be important to the study of literature in the rest of their degree.
 • QXE-1015: Landmarks in Literature (20) (Semester 2)
  The specific texts studied will vary from year to year, but the module will include nineteenth-century works (e.g. Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle); English ‘classical’ stories of the early twentieth century (e.g. Agatha Christie); American ‘hard boiled’ versions (e.g. Dashiell Hammett, Raymond Chandler), and modernist, postmodernist and other variants (e.g. Jorge Luis Borges, Sara Paretsky, Walter Mosley, Paul Auster). Film and television adaptations may also be included. The module will also situate the texts in relevant historical and cultural contexts, and explore them via key concepts in literary theory.
 • QXE-1016: Children's Fiction (20) (Semester 1)

Year 2 Modules

Compulsory Modules

Semester 1

 • SXS-2035: Classical Social Theory (20)
  The module introduces the classic contributions of Marx, Tocqueville, Tonnies, Weber, Durkheim and Simmel and the development of their thinking concerning modernity, capitalism, rationalisation and bureaucracy, and the question of moral and social order. The module then considers how the classic tradition has been transformed and new paths have been pursued in the contexts of Parsons' 'system theory', symbolic interactionism, critical theory and feminist social theory.

Semester 2

 • SXS-2011: Identity & Diversity (20)
  The structure of the module covers following topics: 1. The nature of social diversity and identies. 2. The scope of social inequalities in the global, national and local contexts; 3. the class and economic inequalities; 4. Gender inequalities and sexualities; 5. Race and ethnicities; 6. Nationality; 7. Consumer culture and subcultures 8. New types of inequalities in global age.

Optional Modules

60 credits from:

 • QXE-2003: Jonson to Johnson (20) (Semester 2)
 • QXE-2005: Victorian Literature (20) (Semester 2)
  The Victorians lived in an era of change and contradictions: a culture in which some reaped immense rewards from mechanised industry, but feared the idea of 'mechanism'; a period which saw the growth of cities and democracy, but was attracted to images of medieval feudalism. These themes will be examined, along with: realism in the Victorian novel; the narrators of the Victorian novel; ideas of truth in art and fiction; the figure of the intellectual or 'sage'; the domestic sphere; children and orphans; women as writers and members of Victorian society; the important relationship between notions of scientific 'truth' and religious 'faith', and ideas of nationality and race as expressed in the work of Irish, Scottish and Welsh authors working within concepts associated with the British empire. This course looks at a broad range of texts including novels, poetry and essays. Authors studied may include Charles Dickens, Elizabeth Gaskell, Charlotte Bronte, John Ruskin, Robert Browning, Alfred Tennyson, Christina Rossetti, Robert Stevenson, Bram Stoker and Oscar Wilde.
 • QXE-2013: Renaissance and Reformation (20) (Semester 1)
  This course offers an introduction to the `Golden Age¿ of English literature, an exciting period of cultural change which encompasses the Reformation, the rise of a culture of individualism, and the English Revolution of the 1640s and 1650s. Among the modes of writing produced in these turbulent circumstances are poetic forms such as songs, sonnets, epigrams and pastoral epic; dramatic genres such as revenge tragedy and city comedy; and prose works such as autobiographical confessions, pamphlets and fiery sermons. Texts week 1. William Shakespeare, Henry V 2. Philip Sidney, Apology for poetry and all sonnets in Norton from Astrophil and Stella 3. Christopher Marlowe, The Jew of Malta 4. Edmund Spenser, book 1 of The Faerie Queene (in Norton) 5. William Shakespeare, Othello 6. John Webster, The Duchess of Malfi (in Norton) 7. reading week 8. John Donne, Songs and Sonnets, the Elegies,and the Holy Sonnets (all those in the Norton) 9. George Herbert and Henry Vaughan (all poems in the Norton) 10. John Milton, Paradise Lost (books 1-4, in Norton) 11. John Dryden, The Conquest of Granada 12. Etheridge, The Man of Mode Editions ¿ no preference.
 • QXE-2019: Contemporary Writing (Lit) (20) (Semester 2)
  ‘Contemporary Literatures’ introduces students to the first postmodern texts in the 1950s, and takes them right up to literature from the present day. The course asks students to investigate how literature (across a range of genres) responds to the broad historical trends and specific events of the age. While these might include residual literary traditions from the 1950s such as the theatre of ‘angry young men’ and ‘Movement’ poetry, the module will initially focus on the emergence of postmodernity. It will go on to consider how the Anglophone literary field has became more international in the second half of the twentieth century, witnessing the emergence of national literary traditions in a range of former colonies. New and contemporary movements and traditions in Anglophone literature will be explored in the second part of the course. These might include British Asian literature, post 9/11 literature, recent American drama, eco-poetry and the effect on literature of recent digital innovation.
 • QXE-2020: The Romantic Period in Britain (20) (Semester 1)
  The Romantic Period (c. 1785 -1832) was marked by social change, political strife and a growth in print culture. In many ways it was the start of the modern age, as Britain sought to define itself both internally and within a global context. This course introduces students to both canonical and non-canonical texts of the period and the ways in which they both shaped and reflected wider social and cultural concerns. It will guide students through key areas of current scholarship of the period so that they may refine their understanding of the relationship between texts and their contexts. In order to question what the term ‘Romanticism’ may entail, this course focuses not only on certain authors and texts from this period but also what may be termed Romantic spaces, including the home, nation, metropolis (both London and Edinburgh will feature prominently), border spaces, natural or picturesque settings (including Tintern Abbey and nearby Snowdon), reading rooms, theatres, the boxing ring and galleries.
 • QXE-2024: Alfred Hitchcock (20) (Semester 2)
  Alfred Hitchcock is perhaps the most notable example of a director whose films were popular both with audiences and with critics seeking to establish the credibility of film as an art form. His work provides a case-study of theories of authorship; of different national cinemas and studio systems, and of a particular genre, the thriller. In addition, the popularity and accessibility of Hitchcock’s films also raise questions concerning narrative, spectatorial pleasure, the gaze, and gender, and consequently provide an opportunity to explore the interrelation and limits of film theory and film practice
 • QXE-2027: Literature and Modernity (20) (Semester 1)
  Literature and Modernity examines literature about, or by writers from, Britain and Ireland in a period bracketed by the emergence of proto-modernist writing in the late 1890s and the emergence in the early 1950s of texts that would later be seen as postmodern. This period in Western Europe witnessed unprecedented changes in the modes of production, in relations between the sexes and between the classes, and in the development of new cultural forms like radio and cinema. While these originated in the Victorian period, they were accelerated by the social and psychological impact of the First World War, global depression, the rise of fascism, another catastrophic World War and the start of the nuclear age, historical factors that make the study of literature from this period especially rewarding. Students will study some of the ways in which authors responded to these cataclysmic shifts by considering work from a range of critical perspectives. These may include the literary movement (for example, modernism), broad historical change (for example, changes in gender roles), a major historical event (for example, the Second World War), genre, or recent trends in criticism which encourage us to look at this period’s writing from a new angle.
 • QXE-2101: Beowulf to Malory (20) (Semester 1)
  Seminar list/lecture list Week 1 Historical and Cultural Overview of the Old English Period Week 2 Beowulf Week 3 The Old English Elegies Week 4 Christian Heroes Week 5 Chaucer: Canterbury Tales: General Prologue and the Franklin's Prologue and Tale Week 6 Chaucer: the Nun's Priest's Prologue and Tale Week 7: NO LECTURES OR SEMINAR Week 8 Sir Gawain and the Green Knight Week 9 Malory, The Morte Darthur, I Week 10 Malory, The Morte Darthur, II Week 11 Henryson (photocopies to be provided) Week 12 NO LECTURES; revision seminar
 • Students must take (at least) 1 module dealing with Literature before 1800, and 1 from post-1800 modules.

20 credits from:

 • SXU-2002: Contemporary Social Debates (20) (Semester 1)
  There will be no set curriculum - rather this will emerge each time the module is taught depending on staff and student interests. The approach adopted will be to devote the first workshop to identifying themes and issues to be addressed, and to draw up the curriculum for that academic session in collaboration between staff and students. The workshop style of teaching and learning will allow emerging issues and contemporary debates to be addressed. Possible topics to be covered: Should drugs be legalised? Social control and the media Thinking critically about criminology Should there be a sociology of the environment? Exploring disaster capitalism Girls will be girls and boys will be boys – debunking the myth of gender. Exploring the relationship between inequality and capitalism Radicalisation, immigration, identity and racism. The Arab Spring Riots and civil liberties Thinking beyond the norm – the rationalization of ‘them’ and ‘us’
 • SXY-2004: Crime & the Media (20) (Semester 2)
  Media stories on crime and law are numerous. They form an object of inexhaustible interest to audiences. Many people learn about crime and law from the media, especially from newspapers, books and films. Media portrayals often contributed decisively to changes in public opinion and politics. Also, deviant behaviour can be influenced by media. Media construct deviance (e.g. by identifying `folk devils`), but media also offer cultural templates for people involved in deviant activities. The class deals with the cultural and political significance of media portrayals of crime and law. Students learn about economic, political, legal and other backgrounds. Major narratives employed by the media will be identified. The standard patterns of telling and other technical means of the media are analysed. The audience's reaction to media portrayals and its use of media also form a topic for the class.
 • SXS-2009: Sociology of Health (20) (Semester 2)
  This module will introduce students to the main sociological perspectives on health and medicine, and will explore current debates concerning the nature and role of biomedicine. Lay experiences and health beliefs will be studied, and lay/professional interactions explored. The role of the professions, and changing power relationships within the health services will be put under scrutiny. The medicalization of birth, death and society will be considered. Students will evaluate the changing profile of health and illness in contemporary society, and consider the experience of chronic illness and disability. The social patterning of health according to class, gender and ethnicity will be analyzed, and competing explanations considered. Geographic inequalities in health status will be explored as well as social differences relating to age and the life course.
  or
  SCS-2011: Cymdeithaseg Iechyd (20) (Semester 2)
 • SXP-2010: Poverty & Social Exclusion (20) (Semester 2)
  This module will examine the explanations for, and the experience of, poverty in the UK and in comparative perspective. It will aim to address the following aspects: 1. Defining poverty – how is poverty defined? What is social exclusion? How important is inequality? 2. Explaining poverty - how has the persistence of poverty been explained? This will look particularly at ‘pathological’ explanations involving a ‘culture of poverty’ or the existence of an ‘underclass’ 3. The risk of poverty – who is most at risk of being poor, and what are the possible consequences? 4. Experiencing poverty - what does it mean to be poor in the UK today? 5. Dimensions of poverty - what are the various dimensions of poverty, including income, wealth, health, education and housing. 6. International issues – can we ‘make poverty history’? 7. Confronting poverty – what policies are most effective against poverty? Is poverty or inequality the real problem?
 • SXP-2020: Personal Social Services (20) (Semester 1)
  This module traces the development of the Personal Social Services in Wales and England , and analyzes the organisation of the services.Consideration is given to the importance of values in social work and social care and in particular the emphasis given to anti-discriminatory and anti-oppresive practice.The contemporary social framework is explored, and the module also examines the personal social needs of groups such as children and families, older people , people with disabilities, and people who experience mental health problems.The module examines how these needs can be met by implementing policies such as Care in the Community and the Mixed Economy of Care.Consideration is given to developments and provision within some other European Union countries.The future of the Personal Social Services is also considered in view of current government policies. Lecture Programme: Lecture 1: An introduction to the module- what is the Personal Social Services? Lecture 2: The development of the Personal Social Services Lecture 3: The values of social care and social work Lecture 4: Poverty, Social Exclusion and Social Work Lecture 5: Child Protection: Definitions and significant developments /Theories of child abuse Lecture 6: Looked After Children (Foster Care, Adoption and Group Care) Lecture 7: Reading week Lecture 8: Community Care Policy and the Mixed Economy of Care Lecture 9: Older People in Society (including Dementia) Lecture 10: Physical Disability and Learning Disability – developments in policy and practice Lecture 11: Mental Illness – models of causation Lecture 12: The Future of the Personal Social Services /Review and Revision
  or
  SCP-2001: Gwasanaethu Cymdeithasol (20) (Semester 1)
  Mae'r modiwl yma yn olrhain datblygiad y Gwasanaethau Cymdeithasol Personol yng Nghymru a Lloegr. Ystyrir pwysigrwydd gwerthoedd ym maes gwaith a gofal cymdeithasol ac yn arbennig y pwyslais ar ymarfer gwrth wahaniaethol a gwrthormesol. Ceir cyfle i gyfarwyddo gyda'r fframwaith cymdeithasol cyfoes ac i ymdrin ag anghenion cymdeithasol personol grwpiau amrywiol megis plant a'u teuluoedd pobl hyn, pobl ag anableddau, a phobl sy'n profi afiechyd meddwl. Mae'r modiwl yn archwilio sut y ceisir diwallu'r anghenion cymdeithasol drwy weithredu polisiau megis 'Gofal yn y Gymuned' a datblygu 'Economi Lles Cymysg'. Rhoddir ystyriaeth hefyd i ddyfodol y Gwasanaethau Cymdeithasol Personolyng ngoleuni polisiau cyfredol y llywodraeth.
 • SXP-2040: Social Work Perspectives (20) (Semester 2)
  1. What is Social Work? Describing and defining Social Work. 2. You and Social Work. What do Social Workers do and where do they work? 3. Values and Ethics for Social Work. Codes of Practice for Social Work Practice. 4. The Legal and Organisational context in which the Social Work process occurs. 5. Research and service user and carer experiences – analysing serious case reviews in social work and how they inform current social work practice. 6. Anti -oppressive practice. Identity and understanding oppression and the many faces of oppression in society. 7. Social work process: Assessment: Theories and Models (Questioning model, Procedural model, Exchange model and Narrative) Assessment of Risk and Need; Assessment and Oppression; Multi-disciplinary assessment. 8. Social Work process: Systems Theory as an underpinning approach to social work interventions; User participation; Theories of Empowerment; Advocacy, Negotiation and Partnership. 9. Social Work processes: Communication- Interviewing skills and structure; Questioning; Responding; Barriers; Using interpreters; Interviewing children. 10. Social Work processes: Reflective practice; Review stages in social work; Endings.
  or
  SCP-2040: Safbwyntiau GC (20) (Semester 2)
  1. What is Social Work? Describing and defining Social Work. 2. You and Social Work. What do Social Workers do and where do they work? 3. Values and Ethics for Social Work. Codes of Practice for Social Work Practice. 4. The Legal and Organisational context in which the Social Work process occurs. 5. Research and service user and carer experiences – analysing serious case reviews in social work and how they inform current social work practice. 6. Anti -oppressive practice. Identity and understanding oppression and the many faces of oppression in society. 7. Social work process: Assessment: Theories and Models (Questioning model, Procedural model, Exchange model and Narrative) Assessment of Risk and Need; Assessment and Oppression; Multi-disciplinary assessment. 8. Social Work process: Systems Theory as an underpinning approach to social work interventions; User participation; Theories of Empowerment; Advocacy, Negotiation and Partnership. 9. Social Work processes: Communication- Interviewing skills and structure; Questioning; Responding; Barriers; Using interpreters; Interviewing children. 10. Social Work processes: Reflective practice; Review stages in social work; Endings.
 • SXP-2050: Social Problems (20) (Semester 1)
  Workshop topics include: How to help young people who are not in education, employment or training needs (NEETS); Encouraging more men into in care related professions; How to create inclusive work places for transgender employees and understanding/tackling hate crime.

Year 3 Modules

Compulsory Modules

Semester 1

 • SXS-3003: Sociological Theory Today (20)
  This module explores the origins, nature and significance of sociological theories and concepts developed in the 20th and 21st century. It examines the strengths and weaknesses of such approaches as critical theory (Adorno, Horkheimer, Marcuse et al) structuralism and neo-structuralism (Levi-Strauss, Foucault, Bourdieu), and feminist standpoint theory. It considers a range of theories which seek to address knowledge, power and subordination in terms of gender divisions and differences of class, race or sexuality. The module seeks to ask questions about the relationship between social theory, social action, sociological research and everyday life. This in turn encourages students to reflect on their own position as participants in social interaction.

Semester 2

 • SXS-3030: Globalisation & Social Change (20)
  Topics include: • theories of social change • demographical changes to the modern societies • debating and explaining globalisation • migration • capitalism and globalisation • politics, the state and globalisation • power and inequality in the global economy • globalisation movements • global culture

Optional Modules

60 credits from:

 • QXE-3012: Detective Fiction (20) (Semester 1)
  This module covers nineteenth-century works by Poe, Collins and Conan Doyle; English ‘classical’ stories of the early twentieth century (Chesterton, Christie); American ‘hard boiled’ versions (Hammett, Chandler), and modernist and postmodernist variants (Borges, Auster). The module will situate the text in some historical and cultural contexts, and focus on the relationship between form and ideology in the genre.
 • QXE-3028: Literature in the Community (20) (Semester 1)
 • QXE-3031: Welsh Writing in English (20) (Semester 2)
  ‘Modern Welsh Writing in English’ will consider a range of texts, principally written in English, emerging from modern Wales. The module explores the development of a tradition of Anglophone Welsh writing from the late nineteenth century, across the twentieth century and up to the contemporary moment. In so doing seeks to investigate the varied ways in which Welsh writers – male and female, from North and South (and beyond), rural and industrial, and across a range of genres and forms – have articulated the Welsh experience in all its diversity. The module will also introduce students to some of the current critical and theoretical approaches being adopted in the study of Welsh writing.
 • QXE-3051: 19thC British Writers in Italy (20) (Semester 2)
  This course explores the dynamic place Italy – its literature, art, landscape and culture – held for nineteenth-century British writers. Through reading a variety of texts, including poetry, novels, travel writing/guides and art criticism, we will examine the ways in which writers commented on a number of identities, at individual, national and international levels. Students will be encouraged to draw on source material from a number of disciplines, in order to understand the complex dialectical relationships between cultures, particularly the intersection between literature and various visual and plastic arts. Of central importance will be the concepts of the ‘other’ and of ‘cultural capital’, both of which will be supported by current scholarship on post-Waterloo tourism to Italy and publishing practices in the long nineteenth century. Emphasis will be placed on Romantic authors, including Byron, the Shelleys and Jameson, though may also include their Victorian counterparts such as the Brownings and George Eliot.
 • QXE-3080: Chaucer: Comedy, Calamity and (20) (Semester 2)
  This module provides an opportunity to examine a range of works by Geoffrey Chaucer, one of the most interesting and important authors of late medieval English literature. Through an analysis of the Canterbury Tales alongside The House of Fame, The Book of the Duchess, Troilus and Criseyde, and selections from the Legend of Good Women, Chaucer’s literary accomplishments will be examined with the aim of understanding his place in the English canon. During the seminars there will by opportunity to explore the wide range of themes and motifs employed in Chaucer’s works, as well as his extraordinary versatility in tackling different literary genres. Students will also engage with a diversity of theoretical and critical approaches to Chaucer’s work and modern adaptations of his texts, reflecting this medieval author’s continued appeal in the modern world. This module is an ideal companion to any of the other level three medieval literature modules.
 • QXE-3086: Shakespeare's Afterlives (20) (Semester 2)
  In order to explore the concept of literary afterlives, the weekly seminars alternate between the study of a Shakespeare play and the investigation of instances of the ‘afterlife’ of that particular play. For example, a seminar on A Midsummer Night’s Dream is followed by a seminar on Angela Carter’s novel Wise Children, a text riddled with references to the play and its adaptations as well as to the ‘Shakespeare industry’ as a whole. The module encourages students to be alert to examples of the use and abuse of Shakespeare in our own contemporary contexts, and to respond creatively as well as critically to the plays and other texts under discussion. Participation in seminars is stimulated by a variety of means, including weekly presentations by pairs of students and a final colloquium on the essay projects being researched by members of the group.
 • QXE-3088: Bob Dylan (20) (Semester 2)
  SEMINARS Material to be studied in seminars will include: Critical distinctions between modernist, mass, and popular cultures; `Folk music¿ and Dylan's early career; Rock music and Dylan's transition to electric performance; The relationship between biography and critical analysis; Dylan and religion; Dylan and literature; Textual analysis of the song lyric; Dylan and the visual arts; The transition from analogue to digital reproduction and dissemination; Bootleg culture.
 • QXP-3093: Experimental Writing (20) (Semester 1)
 • QXE-3094: Realms of Magic (20) (Semester 2)
  This module will cover the development of the romance genre from its earliest form in Marie de France’s and Chrétien de Troyes’ work through to insular productions such as Amis and Amiloun, Emaré, King of Tars, Isumbras, Sir Amadace, Bevis of Hampton, and Floris and Blancheflour. The range of texts will remain flexible, and their early modern versions will also form part of the discussion; the transformations and adaptations of these romances in medieval manuscripts and early modern prints will also be addressed. Topics as varied as spiritual instruction, courtly love, political governance, war, sexual fulfilment and magic will be investigated alongside incest, race, gender and ideology. The versatility of the genre will be explored in its development into other genres, in particular, but not exclusively, in early modern drama, and the endurance of its appeal will be judged with reference to the transformation of the genre in the early modern period. Connections will be established with Shakespeare’s plays and Spenser’s Faerie Queene. The module will end with analyses of adaptations of romance in the modern period (novel, film productions).
 • QXE-3096: Medieval Women's Literature (20) (Semester 1)
  What texts were medieval women writing and reading? This module examines women’s textual culture in an historical period in which many male-authored works encouraged women to be ‘chaste, silent and obedient,’ in spite of an assumption that women were naturally inclined towards lust and gossip. The module explores texts from the range of literature written and read by women, and the ways in which female-produced works (those written, translated, read, commissioned, performed and discussed in medieval England) were in dialogue with the constructions of medieval womanhood current during this period. The texts studied in seminar offer opportunity to hear, amongst others, the intimate thoughts and words of Margery Kempe, Julian of Norwich, the Paston wives and Marie de France, on topics as broad as love, marriage, sex, death and religion, as recorded in travel narratives, letters, devotions, lyrics and other literature – all of which contributed to the rich textual culture of the Middle Ages. This module is an ideal companion to any of the other level three medieval literature modules.
 • QXE-3099: The English Dissertation (40) (Semester 1 + 2)
  This module involves the production of an extended piece of critical writing of a length and quality appropriate to the culmination of the undergraduate degree scheme. Drawing on knowledge and critical methodologies learned earlier in the degree, students will be assisted via lectures and individual supervisions in devising, refining, developing and presenting a substantial piece of critical work on a topic of their choosing. The series of introductory lectures and workshops will focus on how to develop the initial research idea into a workable project presented in appropriate scholarly form. Critical self-reflection will be developed via the proposal and oral presentation in the first semester, and via discussions with the supervisor, which are held at key stages in the development of the project in both semesters.
 • QXE-3107: EM Lit: Sex, Sects and Scandal (20) (Semester 1)
  Beginning with English constructions of nationhood in the 1590s, this module will examine the pressures that are placed upon Tudor notions of English identity by the ways in which early modern texts engage with Britishness. From here, the module will move to explore seventeenth century Anglophone literature in Wales, Ireland and Scotland. Authors to be studied might include Edmund Spenser, Thomas Nashe, Thomas Deloney, Thomas Heywood, William Shakespeare, Katherine Philips, Henry Vaughn, William Drummond and Roger Boyle.
 • QXE-3109: Victorian Networks (20) (Semester 1)
 • Students may not take a dissertation in both English Literature and the other discipline of the Joint Honours programme.

20 credits from:

 • SXU-3004: Ethnography (20) (Semester 1)
  Topics: British Social Anthropology: (re)presenting the other; The Chicago School: landmark studies and their contemporary relevance; Symbolic Interactionism: perspective, method, and studies; Ethnomethodologically informed ethnography: doing everyday life; Ethnography and reflexivity: observers observed or mundane properties? Feminist Ethnography: standpoints on knowledge; The Ownership of Knowledge in Ethnography: whose knowledge is it anyway? Visual ethnography: pictures of? Virtual ethnography: opportunity or oxymoron? Ethnography – what is it good for? A wide variety of source materials will be used. Materials and the opportunity to discuss them will be made available on Blackboard wherever possible.
 • SXY-3015: Crime & Power (20) (Semester 2)
  State crimes: from ghettos to genocide. How does criminology and criminal justice respond when it is the formal State who offends? How do we define crime, justice and victimisation in this context? Transnational and organised crimes: human trafficking and the international trade in sexual services and illegal substances are examples of crimes which transcend national boundaries. Interpersonal levels of crime and power: examples may include ‘honour’-based violence and coercion; homophobic hate crimes; gender violence in intimate relationships; what happens when the victim becomes the offender as in the case of battered women who kill? How do the law, society and criminal justice system respond to these forms of crime?
 • SXS-3040: Gender Perspectives (20) (Semester 2)
  Conceptualizing gender Feminisms Men and masculinities Social movements Families, intimacy and sexuality Gender and schooling Gender and work Gender and the media Representations of gender in popular culture Cyberspace and technology Methodologies Gender mainstreaming Gender from a worldwide perspective
 • SXH-3063: Mental Health & Society (20) (Semester 1)
  • Influential sociological perspectives on mental health and illness. • The social patterning of mental illness, according to social class, age, gender and ethnicity. • The historical and contemporary organisation of psychiatry, its professional power and governmentality. • Anti-psychiatric and lay perspectives on mental health, service-user movements and patient power. • Current policy issues, debates and service structures. • Social stress theories. • Intellectual disabilities and mental health. • Dual diagnosis: mental health & addictions. • Trauma and the impact of life events.
 • SXP-3210: Issues in Housing (20) (Semester 1)
  This module introduces students to some of the key current issues in housing policy, concentrating on the three key areas of quantity, quality and affordability. It examines the factors affecting the supply of, and demand for, housing, and explores the characteristics of the different tenures people may experience during their housing careers, looking at contemporary issues in each housing tenure. The module will also examine housing standards, and the policies for maintaining housing quality, together issues of housing finance. It will explore the managerial context of social rented housing which has undergone considerable change both governmentally [through devolution] and administratively [through a changing mix of local authorities, housing associations and other social rented housing agencies].