Coronavirus (Covid-19) Information

Module ACB-1104:
Cyflwyniad i Farchnata

Module Facts

Run by Bangor Business School

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Mr David James

Overall aims and purpose

Cyflwyno amcanion a theori marchnata fel gweithgaredd busnes gan ganolbwyntio at y dulliau a roddir ar waith gan sefydliadau i adnabod anghenion a dyheadau cwsmeriaid, i bennu pa farchnadoedd targed y gellir eu gwasanaethu orau, ac i gynllunio cynhyrchion, gwasanaethau a rhaglenni priodol i wasanaethu'r marchnadoedd hynny.

Course content

Cysyniadau craidd marchnata; Grymoedd yr amgylchedd marchnata a’u heffaith; Marchnadoedd, targedu, segmenteiddio a lleoli; Ymddygiad prynu defnyddwyr a’r modd y bydd defnyddwyr yn gwneud penderfyniadau prynu; Y cynllun marchnata a’i weithrediad Dosbarthiad, cynnyrch, pris a hyrwyddo.

Assessment Criteria

excellent

Safon uchel: 60-69 Dosbarth 2.1 Perfformiad da iawn Defnyddio'r rhan fwyaf o'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth dda o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

Safon ragorol: 70+ Dosbarth 1: Perfformiad eithriadol, arbennig o ddawnus. Defnyddio'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth ardderchog o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth gref o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

good

Llawer o'r wybodaeth a'r sgiliau perthnasol wedi'u cyflwyno'n gywir gan fwyaf. Dealltwriaeth ddigonol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio gweddol o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Peth tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

threshold

Dim bylchau mawr na gwallau mawr wrth ddefnyddio’r wybodaeth/sgiliau. Rhywfaint o ddealltwriaeth o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Rhywfaint o integreiddio theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir.

Learning outcomes

  1. Dangos dealltwriaeth o’r gwahanol ddulliau marchnata.

  2. Deall swyddogaeth ganolog defnyddwyr wrth lunio strategaeth farchnata.

  3. Deall ac egluro natur ac effaith yr amgylchedd y mae marchnata yn gweithredu ynddo.

  4. Datblygu dealltwriaeth o’r prosesau sydd ynghlwm â thargedu a segmentu marchnadoedd.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Aseiniad 40
Arholiad S2 1.5 awr 60

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Darlith 2 awr yr wythnos

20
Tutorial

Un seminar awr pob wythnos.

10
Private study 70

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: