Coronavirus (Covid-19) Information

Module ADB-1105:
Egwyddorion Rheoli Busnes

Module Facts

Run by Bangor Business School

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Siwan Mitchelmore

Overall aims and purpose

Amcanion y cwrs hwn yw rhoi cyflwyniad i fusnes, rheolaeth a sefydliadau. Mae sefydliadau’n allweddol i’r ffordd yr ydym yn trefnu cymdeithas, ac mae astudiaeth o sefydliadau yn ganolog i ddatblygu dealltwriaeth nid yn unig o fusnes a rheolaeth, ond nifer o agweddau eraill ar ein bywydau. Mae’r cwrs yn edrych ar gyd-destun busnes, trefniadaeth gwaith a natur rheolaeth.

Course content

Esbonio Ymddygiad Sefydliadol, Yr Amgylchedd Busnes, Diwylliant Sefydliadol, Personoliaeth, Sgiliau Cyflogadwyedd, Entrepreneuriaeth ac Entrepreneuriaeth Gorfforaethol/Intrapreneuriaeth, Dysgu ac arloesi mewn sefydliadau, Cymhelliant, Technoleg, Cyfathrebu, Strwythur Grwpiau ac Unigolion mewn Grwpiau, Gwaith Tîm, Elfennau Strwythur, Cynllun Sefydliadau, Pensaernïaeth a Strategaeth Sefydliadol, Arweinyddiaeth, Newid a Gwrthdaro.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: D- to D+ (40-49%): Dim o bwys wedi ei hepgor neu'n anghywir o ran defnyddio gwybodaeth/sgiliau. Rhywfaint o ddealltwriaeth o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Cyfuno theori/ymarfer/gwybodaeth i'w weld yn ysbeidiol wrth gyflawni amcanion y gwaith a asesir.

good

Da: B- i B +(60-69%): Perfformiad da iawn. Defnyddir y rhan fwyaf o'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth dda o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

C- to C+

Lefel Arall: C- i C + (50-59%): Llawer o’r wybodaeth a’r sgiliau perthnasol wedi’u defnyddio'n gywir at ei gilydd. Dealltwriaeth ddigonol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio gweddol o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Peth tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

excellent

Rhagorol: A- i A + (70%+): Perfformiad rhagorol. Defnyddio'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth ragorol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth gref o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

Learning outcomes

 1. Trafod theori ac ymarfer rheoli mewn cyd-destun cyfoes.

 2. Deall natur gymhleth a chyfnewidiol amgylchedd allanol sefydliad a sut mae'n effeithio ar brosesau rheoli.

 3. Cysylltu theorïau rheoli â'u profiad o amgylchedd gwaith.

 4. Disgrifio pwysigrwydd deall ymddygiad sefydliadol a'i oblygiadau ar ymarfer busnes.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
EXAM Arholiad

Bydd yr arholiad yn cynnwys cwestiynau traethawd a fydd yn asesu gwybodaeth y myfyrwyr am theorïau rheoli yng nghyd-destun ymddygiad sefydliadol ac yn gofyn am rywfaint o wybodaeth ynglŷn â sut y’u rhoir ar waith.

50
ESSAY Cwestiwn traethawd i fyfyrwyr

Cwestiwn aseiniad a fydd yn cynnwys trafodaeth o theori ac yn cynnig enghreifftiau o ymarfer.

50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

1 X Darlith dwy awr bob wythnos ar draws semester 1 a semester 2

40
Private study

Astudio Personol : Astudiaeth dan arweiniad (deunydd darllen, holiaduron i'w llenwi, astudiaethau achos).

160

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Problem solving and critical analysis: analysing facts and circumstances to determine the cause of a problem and identifying and selecting appropriate solutions.
 • Commercial acumen: based on an awareness of the key drivers for business success, causes of failure and the importance of providing customer satisfaction and building customer loyalty.
 • Innovation, creativity and enterprise: the ability to act entrepreneurially to generate, develop and communicate ideas, manage and exploit intellectual property, gain support, and deliver successful outcomes.
 • Conceptual and critical thinking, analysis, synthesis and evaluation.

Resources

Resource implications for students

Anogir myfyrwyr yn gryf i gaffael y gwerslyfr craidd a argymhellir, bydd y cwrs yn dilyn y themâu yn y testun hwn yn weddol agos.

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/adb-1105.html

Reading list

Buchanan, D., and Huczynski, A.(2017) Organisational Behaviour, 9th edition, Pearson

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: