Module ADB-2111:
Dulliau Ystadegol

Module Facts

Run by Bangor Business School

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Gwion Williams

Overall aims and purpose

NODAU: Bydd y modiwl yn cyflwyno'r myfyrwyr i syniadau am debygolrwydd a chasgliadau ystadegol, ac yn dangos sut mae cymhwyso'r syniadau hynny. Y nod cyffredinol yw rhoi sylfaen dda i'r myfyrwyr mewn dulliau a thechnegau ystadegol. Mae ffocws cryf ar roi'r technegau hyn ar waith yn Microsoft Excel.

Course content

Profion rhagdybiaeth; gwallau Math I a Math II; Lefel arwyddocâd; Cydberthyniad ac achosiaeth; Model atchweliad llinol; Amcangyfrif swm lleiaf sgwariau cyffredin; Profi arwyddocâd atchweliad; Dulliau samplo; Profion cadernid; Cyfres amser a data panel.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: Gwybodaeth sylfaenol o ddeunydd y cwrs.

good

Da: Yn ogystal â'r uchod, gallu ysgrifennu'n ddadansoddol ar faterion penodol, a nodi a gweithio o amgylch problemau.

excellent

Rhagorol: Yn ogystal â'r uchod, y gallu i egluro ac ychwanegu at ddadleuon a dadansoddiadau drwy ddefnyddio tystiolaeth ategol berthnasol a dynnwyd o'r data.

Learning outcomes

 1. Deall cysyniad samplu a chasgliadau ystadegol.

 2. Dadansoddi data, a dehongli'r canlyniadau.

 3. Gwneud ymchwil drwy ddefnyddio ystadegau cryno, graffiau, technegau a dadansoddi data archwiliadol, cydberthyniad ac atchweliad.

 4. Dangos dealltwriaeth o gysyniadau ystadegol.

 5. Adnabod a datrys problemau lle ceir newidynnau.

 6. Llunio a phrofi rhagdybiaethau.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK Adroddiad Dadansoddi Data Grŵp

Adroddiad dadansoddi data i'w wneud gan grwpiau o 4 neu 5 myfyriwr.

20
EXAM Arholiad Diwedd Semester 2 80

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture 40
Workshop

Gweithdy: sesiwn galw heibio 2 awr o hyd bob yn ail wythnos. Nid yw bod yn bresennol yn orfodol.

20
Private study

Astudio preifat

140

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: