Coronavirus (Covid-19) Information

Module BSC-1031:
Practical Skills 2

Module Facts

Run by School of Natural Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Isabelle Winder

Overall aims and purpose

Nod y modiwl hwn yw adeiladu ar sylfaen sgiliau'r labordy a'r sgiliau gwyddonol a throsglwyddadwy a gyflwynwyd yn Semester un, a datblygu'r sgiliau sy'n angenrheidiol i fyfyrwyr astudio, ymchwilio a chyfleu pynciau yn y biowyddorau. Ymhlith y nodau mwy penodol mae: • Datblygu sgiliau megis chwilio drwy'r llenyddiaeth, cadw cofnodion, a thechnegau maes ymarferol a'r labordy. • Cyflwyno'r myfyrwyr i fframio a phrofi damcaniaethau. • Cyflwyno'r myfyrwyr i ddylunio, gweithredu a dadansoddi arbrofion. • Cyflwyno myfyrwyr i dechnegau ystadegol a dangos sut mae eu cymhwyso i ddata arbrofol gwirioneddol a gafwyd yn sesiynau ymarferol y modiwl. • Paratoi adroddiad gwyddonol yn null llawysgrif gyhoeddedig.

Course content

Bydd 5 sesiwn ymarferol mewn labordy (ar amrywiaeth o bynciau) ac un trip maes. Mae'r rhain wedi'u cynllunio i gyflwyno'r myfyrwyr i amrywiaeth o organebau, technegau labordy a dadansoddiadau ystadegol. Bydd hefyd 12 darlith a 7 sesiwn cymorth dewisol. Bydd y myfyrwyr yn datblygu amrywiol sgiliau ymarferol, a byddant yn cael eu cyflwyno i brofion ystadegol, gan gynnwys profion t ac ANOVA, ar gyfer dadansoddi eu canlyniadau.

Assessment Criteria

C- to C+

Byddai gan fyfyriwr gradd C wybodaeth resymol am sut i ddod o hyd i wybodaeth wyddonol, ei defnyddio a'i chyflwyno. Byddent yn gallu gwneud gwaith ymarferol yn ddiogel ac yn ddibynadwy, a dangos lefel o gymhwysedd mewn sgiliau ymarferol a throsglwyddadwy sy'n berthnasol i'r biowyddorau.

excellent

Bydd gan fyfyriwr rhagorol afael rhagorol am sut i ddod o hyd i wybodaeth wyddonol, ei gwerthuso a'i chyflwyno'n feirniadol. Byddent yn gallu gwneud gwaith ymarferol yn ddiogel ac yn gywir, a dangos lefel gymedrol o gymhwysedd mewn sgiliau ymarferol a throsglwyddadwy sy'n berthnasol i'r biowyddorau.

good

Bydd gan fyfyriwr da wybodaeth sylfaenol am sut i ddod o hyd i wybodaeth wyddonol, ei defnyddio a'i chyflwyno. Byddent yn gallu gwneud gwaith ymarferol yn ddiogel ac yn gywir, a dangos lefel gymedrol o gymhwysedd mewn sgiliau ymarferol a throsglwyddadwy sy'n berthnasol i'r biowyddorau.

threshold

Bydd gan fyfyriwr trothwy wybodaeth sylfaenol am sut i ddod o hyd i wybodaeth wyddonol, ei defnyddio a'i chyflwyno. Byddent yn gallu gwneud gwaith ymarferol yn ddiogel, a dangos lefel gymedrol o gymhwysedd mewn sgiliau ymarferol a throsglwyddadwy sy'n berthnasol i'r Biowyddorau.

Learning outcomes

 1. Cynllunio a chyhnnal arbrofion gyda rheolyddion gwyddonol llym.

 2. Perfformio cyfrifiadau mathemategol gwyddonol syml sy'n ymwneud â moledd,
  unedau SI, crynodiadau a gwanediadau, a datrys problemau rhifiadol sy'n gysylltiedig â phrosesau biolegol. Lluniwch gromlin cwrel.

 3. Mae gwybodaeth ym maes ansefydlogrwydd genomau yn ddymunol.

 4. Deall amrywiaeth o wahanol ddulliau ystadegol o ddadansoddi gwahanol fathau o ddata gwyddonol, a dewis a chymhwyso dadansoddiad ystadegol priodol i set ddata.

 5. Cadw cofnodion cywir, ac ysgrifennu adroddiadau gwyddonol trefnus a chydlynol, gyda deunydd darllen a rhestrau cyfeirio gyda chyfeiriadau priodol.

 6. Defnyddio offer sylfaenol y labordy yn briodol (megis sbectroffotmedrau, baddonau dŵr, cymysgydd fortecs ac allgyrchydd) a dilyn arferion diogel yn y labordy.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Gawith cwrs 0
Gwaith cwrs 30
Gwith cwrs 30
Adroddiad terfynol y labordy 40

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Darlithoedd i gyflwyno'r pynciau a'r technegau dadansoddol y bydd eu hangen. Canllawiau ar gyfer ysgrifennu a dadansoddi adroddiadau.

12
Workshop

Sesiynau cymorth dewisol

7
Practical classes and workshops

Dosbarthiadau labordy 5 x 3 awr

15
Practical classes and workshops

Un trip maes yn benodol ar gyfer y cwrs gradd.

3
Private study

Astudio dan gyfarwyddyd, dadansoddi data a pharatoi adroddiadau gwyddonol.

163

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Engagement with current developments in the biosciences and their application.
 • Appreciation of the complexity and diversity of life processes through the study of organisms.
 • Engage in debate and/or discussion with specialists and non-specialists using appropriate language.
 • Undertake field and/or laboratory studies of living systems.
 • Undertake practical work to ensure competence in basic experimental skills.
 • Demonstrate awareness of the importance of risk assessment and relevant legislation

Courses including this module

Compulsory in courses: