Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-1016:
Llenyddiaeth Gyfoes

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Prof Gerwyn Wiliams

Overall aims and purpose

strong textAmcan y modiwl hwn yw cloriannu'n feirniadol, ar ffurf traethodau unigol a thrafodaethau seminar, ddetholiad o weithiau llenyddol cyfoes. Rhoddir sylw hefyd i gynllunio traethodau a threfnu gwybodaeth yn unol â chonfensiynau safonol.

Course content

Mae’r modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddetholiad o weithiau gan lenorion cyfoes. Ar ddechrau’r modiwl bydd cyfres o sesiynau hyfforddi ar faterion technegol yn ymwneud â chynllunio traethodau academaidd, e.e. dulliau cyfeirio, trefnu nodiadau, paratoi llyfryddiaeth ac osgoi llên-ladrata. Symudir wedyn at destunau gosod y modiwl: yn achos pob testun yn ei dro, ceir darlithoedd rhagarweiniol cyn rhannu’n ddiweddarach yn grwpiau seminar a rydd gyfle i fyfyrwyr drafod y testunau ar lafar. Rhoddir deunyddiau sy’n berthnasol i’r modiwl ar safle Blackboard, a disgwylir i fyfyrwyr lawrlwytho’r deunyddiau hyn drostynt eu hunain. Ar Blackboard hefyd y ceir teitlau a rhestrau darllen y traethodau. Y ddau destun gosod yn 2016-17 fydd: Guto Dafydd, Ni Bia'r Awyr (2014), a Lleucu Roberts, Saith Oes Efa (2014).

Assessment Criteria

good

B- - B+: Dylai traethodau ddangos dealltwriaeth dda o’r agweddau technegol perthnasol. Dylai’r traethodau a’r trafodaethau llafar ddangos gwybodaeth drylwyr o’r testunau a drafodir. Dylai’r gwaith a gyflwynir, ar lafar ac yn ysgrifenedig, hefyd ddangos gallu i nodi nifer o gyfeiriadau cymharol perthnasol, gafael dda ar gystrawen a theithi’r Gymraeg ac ar dermau technegol a geirfa’r maes penodol hwn, a pharodrwydd i fynegi barn bersonol yn hyderus ar nifer o ddadleuon a damcaniaethau.

excellent

A- - A*: Dylai traethodau ddangos dealltwriaeth ragorol o’r agweddau technegol perthnasol. Dylai’r traethodau a’r trafodaethau llafar ddangos gwybodaeth helaeth a manwl am y testunau a drafodir. Dylai’r gwaith a gyflwynir, ar lafar ac yn ysgrifenedig, hefyd ddangos gallu aeddfed i ddefnyddio cyfeiriadau llenyddol cymharol, gafael gadarn ar gystrawen a theithi’r Gymraeg ac ar dermau technegol a geirfa’r maes penodol hwn, a pharodrwydd i fynegi’n hyderus farn bersonol soffistigedig ar nifer o ddadleuon a damcaniaethau.

threshold

D- - D+: Dylai traethodau ddangos dealltwriaeth o’r agweddau technegol perthnasol. Dylai’r traethodau a’r trafodaethau llafar ddangos cynefindra â’r testunau a drafodir. Dylai’r gwaith a gyflwynir, ar lafar ac yn ysgrifenedig, hefyd ddangos gallu i nodi rhai cyfeiriadau cymharol perthnasol, gafael ar gystrawen a theithi’r Gymraeg ac ar dermau technegol a geirfa’r maes penodol hwn, a gallu i fynegi barn bersonol ar amryw ddadleuon a damcaniaethau.

Learning outcomes

 1. Cloriannu’n feirniadol ac ymateb i weithiau llenyddol cyfoes

 2. Cynllunio traethodau a chyflwyno manylion technegol yn unol â chonfensiynau safonol

 3. Casglu a threfnu deunyddiau’n annibynnol

 4. Pwyso a mesur arwyddocâd nifer o ystyriaethau cefndirol, e.e. rhai beirniadol, hanesyddol neu gyd-destunol

 5. Cyflwyno gwybodaeth a datblygu dadleuon ar lafar

Assessment Methods

Type Name Description Weight
CLASS TEST Prawf technegol 10
ESSAY Traethawd 30
ESSAY Traethawd 40
ORAL Cyfraniad llafar 20

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

Bydd y dosbarth yn rhannu'n nifer o grwpiau seminar i drafod testunau unigol yn fanwl. Disgwylir ichi gasglu a darllen deunydd perthnasol ar gyfer y seminarau hyn. Bydd y seminarau hefyd yn paratoi'r ffordd ar gyfer y traethodau.

8
Tutorial

Trefnir tiwtorialau unigol i ddychwelyd eich traethodau a rhoi adborth ar eich gwaith.

2
Lecture

Ceir dau fath o ddarlithoedd yn y modiwl hwn sef hyfforddiant technegol a chyflwyniadau i'r testunau gosod.

12
Private study

Ar sail yr arweiniad a geir yn y dosbarth, mewn rhestrau darllen a deunyddiau ar Blackboard, disgwylir i fyfyrwyr fynd ati i baratoi ar gyfer eu traethodau a'u seminarau.

78

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Resources

Resource implications for students

Cynghorir myfyrwyr i brynu copiau personol o'r ddau lyfr gosod: - Guto Dafydd, *Ni Bia'r Awyr* (Cyhoeddiadau Barddas, 2014) - Lleucu Roberts, *Saith Oes Efa* (Talybont: Gwasg y Lolfa, 2014). Ceir manylion cyhoeddi llawn ar wefan Cyngor Llyfrau Cymru, *[Gwales.com][1]*. [1]: http://Gwales

Reading list

Dafydd Morgan Lewis, adolygiad ar Ni Bia'r Awyr, gwefan Gwales, <http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781906396787&tsid=12>; cyrchwyd 30 Mehefin 2016.

John Rowlands, adolygiad ar Saith Oes Efa, gwefan Gwales, <http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781784610029&tsid=7>; cyrchwyd 30 Mehefin 2016.

Rhoddir rhagor o gyfeiriadau i fyfyrwyr ar ddechrau'r modiwl, e.e. drwy Blackboard.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: