Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-1018:
Gweithdy Creadigol

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Prof Gerwyn Wiliams

Overall aims and purpose

Un o fodiwlau craidd Cymraeg gydag Ysgrifennu Creadigol yw hwn, ond nid yw’n gyfyngedig i’r rhai sy’n dilyn y cynllun gradd hwnnw. Yn wir, nid oes raid wrth brofiad blaenorol o ysgrifennu creadigol er mwyn dilyn y modiwl, ond yn hytrach ddiddordeb gwirioneddol yn y maes a pharodrwydd i roi cynnig ar wahanol fathau o ysgrifennu creadigol. Defnyddir tri dull dysgu, sef seminarau, gweithdai a thiwtorialau. Mewn seminarau, trafodir enghreifftiau llwyddiannus o wahanol genres ffuglennol a barddol, dulliau a chonfensiynau llenyddol. Tynnir sylw at amryw fathau o ysgrifennu creadigol a’u cynnig yn ganllawiau i’r rhai sy’n dilyn y modiwl, modelau y gallen nhw eu hefelychu wrth fynd ati i gyfansoddi eu hunain. Mewn gweithdai, gosodir ymarferion penodol i’r myfyrwyr weithio arnynt er mwyn hybu creadigrwydd a datblygu syniadau newydd. Mewn tiwtorialau a gynhelir yn gyson yn ystod y semester, rhoddir adborth i’r ymarferion dosbarth, trafodir syniadau’r myfyriwr unigol ar gyfer ei ffolio, a chynigir sylwadau ar unrhyw waith creadigol sydd ar y gweill.

Course content

Un o fodiwlau craidd Cymraeg gydag Ysgrifennu Creadigol yw hwn, ond nid yw’n gyfyngedig i’r rhai sy’n dilyn y cynllun gradd hwnnw. Yn wir, nid oes raid wrth brofiad blaenorol o ysgrifennu creadigol er mwyn dilyn y modiwl, ond yn hytrach ddiddordeb gwirioneddol yn y maes a pharodrwydd i roi cynnig ar wahanol fathau o ysgrifennu creadigol. Defnyddir tri dull dysgu, sef seminarau, gweithdai a thiwtorialau. Mewn seminarau, trafodir enghreifftiau llwyddiannus o wahanol genres ffuglennol a barddol, dulliau a chonfensiynau llenyddol. Tynnir sylw at amryw fathau o ysgrifennu creadigol a’u cynnig yn ganllawiau i’r rhai sy’n dilyn y modiwl, modelau y gallen nhw eu hefelychu wrth fynd ati i gyfansoddi eu hunain. Mewn gweithdai, gosodir ymarferion penodol i’r myfyrwyr weithio arnynt er mwyn hybu creadigrwydd a datblygu syniadau newydd. Mewn tiwtorialau a gynhelir yn gyson yn ystod y semester, rhoddir adborth i’r ymarferion dosbarth, trafodir syniadau’r myfyriwr unigol ar gyfer ei ffolio, a chynigir sylwadau ar unrhyw waith creadigol sydd ar y gweill.

Assessment Criteria

threshold

D- i D+

Dangos gallu i adnabod a gwerthfawrogi grym mynegiannol iaith Dangos gallu i adnabod gwahanol genres llenyddol a deall eu priod nodweddion Dangos gallu i ddefnyddio gwahanol dechnegau a chonfensiynau llenyddol Dangos gallu i ysgrifennu'n greadigol Dangos gafael ar gystrawen a theithi'r Gymraeg.

good

B- i B+

Dangos gallu da i adnabod a gwerthfawrogi grym mynegiannol iaith Dangos gallu da i adnabod gwahanol genres llenyddol a deall eu priod nodweddion Dangos gallu da i ddefnyddio gwahanol dechnegau a chonfensiynau llenyddol Dangos gallu da i ysgrifennu'n greadigol Dangos gafael dda ar gystrawen a theithi'r Gymraeg.

excellent

A- i A*

Dangos gallu sicr i adnabod a gwerthfawrogi grym mynegiannol iaith Dangos gallu sicr i adnabod gwahanol genres llenyddol a deall eu priod nodweddion Dangos gallu sicr i ddefnyddio gwahanol dechnegau a chonfensiynau llenyddol Dangos gallu sicr i ysgrifennu'n greadigol Dangos gafael sicr ar gystrawen a theithi'r Gymraeg.

Learning outcomes

 1. Ymateb i rym mynegiannol iaith lenyddol.

 2. Adnabod priod nodweddion amryw genres llenyddol, e.e. stori fer, ymson, hen bennill, haicw.

 3. Harneisio'r nodwedion hynny at eu hysgrifennu creadigol eu hunain.

 4. Gwybod sut i ddatblygu deunydd er mwyn gwireddu ei botensial llenyddol.

 5. Cynllunio casgliad o waith creadigol gwreiddiol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Ymarferion Byr 50
Portffolio 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Workshop

Un o brif strategaethau dysgu'r modiwl hwn yw cyfres o weithdai: dan arweiniad y darlithydd, eir ati i ymateb i dasgau creadigol penodol un ai'n unigol neu mewn grwpiau.

10
Tutorial

Neilltuir tua dwy awr yr wythnos ar gyfer tiwtorialau unigol i roi adborth i ymarferion dosbarth a datblygiad portffolio creadigol pob myfyriwr yn unigol.

20
Private study 160
Seminar

Un o brif strategaethau dysgu'r modiwl hwn yw cyfres o seminarau lle y canolbwyntir ar enghreifftiau o arfer da creadigol.

10

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Resources

Reading list

Cyfeirir yn gyson at ddeunyddiau perthnasol yn ystod y modiwl a gwneir defnydd rheolaidd o safle dysgu Blackboard.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: