Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-2002:
Dafydd ap Gwilym

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Prof Jason Davies

Overall aims and purpose

Yn y modiwl hwn astudir detholiad cynrychioliadol o gerddi Dafydd ap Gwilym. Bydd y cwrs yn dechrau gyda darlithoedd a fydd (a) yn croniclo'r hyn sy'n hysbys am fywyd Dafydd, a (b) yn dangos fel y trosglwyddwyd ac y golygwyd y farddoniaeth sy'n dwyn ei enw. Eir ati wedyn i ddarllen tua phymtheg o'i gerddi, a bydd hynny'n gosod sylfaen ar gyfer trafodaethau ar faterion megis ei berthynas â'r traddodiad barddol brodorol a'r glêr ‘isradd', ei berthynas â chanu cyfandirol, ynghyd â thrafodaethau a fydd yn ymwneud â themâu amlycaf ei ganu.

Course content

Yn y modiwl hwn astudir detholiad cynrychioliadol o gerddi Dafydd ap Gwilym. Bydd y cwrs yn dechrau gyda darlithoedd a fydd (a) yn croniclo'r hyn sy'n hysbys am fywyd Dafydd, a (b) yn dangos fel y trosglwyddwyd ac y golygwyd y farddoniaeth sy'n dwyn ei enw. Eir ati wedyn i ddarllen tua phymtheg o'i gerddi, a bydd hynny'n gosod sylfaen ar gyfer trafodaethau ar faterion megis ei berthynas â'r traddodiad barddol brodorol a'r glêr ‘isradd', ei berthynas â chanu cyfandirol, ynghyd â thrafodaethau a fydd yn ymwneud â themâu amlycaf ei ganu.

Assessment Criteria

good

Dangos adnabyddiaeth dda o brif nodweddion barddoniaeth Dafydd ap Gwilym
Dangos dealltwriaeth da o ddetholiad o destunau allan o olygiad Thomas Parry Dangos adnabyddiaeth dda o brif themâu ei gerddi Dangos gallu da i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol Dangos gallu da i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael dda ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

excellent

Dangos adnabyddiaeth gadarn o brif nodweddion barddoniaeth Dafydd ap Gwilym
Dangos dealltwriaeth cadarn o ddetholiad o destunau allan o olygiad Thomas Parry Dangos adnabyddiaeth gadarn o brif themâu ei gerddi Dangos gallu cadarn i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol Dangos gallu cadarn i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael gadarn ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

threshold

Dangos adnabyddiaeth o brif nodweddion barddoniaeth Dafydd ap Gwilym Dangos dealltwriaeth o ddetholiad o destunau allan o olygiad Thomas Parry Dangos adnabyddiaeth o brif themâu ei ganu Dangos gallu i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol Dangos gallu i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

Learning outcomes

 1. Dangos adnabyddiaeth o brif nodweddion barddoniaeth Dafydd ap Gwilym.

 2. Darllen ei gerddi yn ngolygiad safonol y wefan www.dafyddapgwilym.net.

 3. Traethu'n olau am rai o brif themâu ei gerddi.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd 2,800 o eiriau 50
Arholiad 1.5 awr 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study

Astudio unigol

170
Lecture

2 awr darlith x 10

20
Seminar

1 awr seminar x 10

10

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Courses including this module

Optional in courses: