Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-2029:
Chwedlau'r Oesau Canol

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Aled Llion Jones

Overall aims and purpose

Mwynhau a gwerthfawrogi rhai o gyfraniadau rhyddiaith pwysicaf yr iaith Gymraeg i lenyddiaeth Ewrop.

Course content

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno'r chwedlau 'brodorol' Cymraeg, sef rhai o gampweithiau llenyddiaeth yr Oesau Canol yn Ewrop gyfan. Bydd rhai o'r straeon eisoes yn gyfarwydd ichi - megis Pedair Cainc y Mabinogi a "Culhwch ac Olwen" - a chewch archwilio'n fanylach i'w hynodion llenyddol a syniadol.

Byddwn yn edrych ar y berthynas rhwng themâu'r chwedlau a chymdeithas yr Oesau Canol: sut maen nhw'n perthyn i'w cyfnod; a oes yma feirniadaeth o werthoedd y Gymru ganoloesol; beth yw eu gwerth fel propaganda wleidyddol). Wrth ofyn cwestiynau ynghylch diben a phwrpas y straeon, byddwn yn ystyried y berthynas rhwng 'myth' a 'chwedl' , a taflwn gipolwg ar y berthynas rhwng y deunydd hyn ac eiddo traddodiadau 'Celtaidd' eraill megis llenyddiaeth Iwerddon.

Wrth ofyn paham mae'r chwedlau hyn wedi aros yn berthnasol ac yn boblogaidd dros y canrifoedd, cawn gyfle i astudio gwreiddiau'r traddodiadau Ewropeaidd am y Brenin Arthur.

Assessment Criteria

threshold

dangos gallu i adnabod a gwerthfawrogi grym mynegiannol iaith dangos gwybodaeth am rychwant o chwedlau Cymraeg yr Oesau Canol dangos gallu i ddadansoddi testunau llenyddol canoloesol dangos gallu i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol dangos gallu i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill dangos gafael ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

good

dangos gallu da i adnabod a gwerthfawrogi grym mynegiannol iaith dangos gwybodaeth dda am rychwant o chwedlau Cymraeg yr Oesau Canol dangos gallu da i ddadansoddi testunau llenyddol canoloesol dangos gallu da i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol dangos gallu da i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill dangos gafael dda ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

excellent

dangos gallu sicr i adnabod a gwerthfawrogi grym mynegiannol iaith
dangos gwybodaeth sicr am rychwant o chwedlau Cymraeg yr Oesau Canol dangos gallu sicr i ddadansoddi testunau llenyddol canoloesol dangos gallu sicr i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol dangos gallu sicr i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill dangos gafael sicr ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

Learning outcomes

 1. Amgyffred prif nodweddion llenyddol y chwedlau 'brodorol'

 2. Gwybod sut i ymateb yn feirniadol i ryddiaith Gymraeg yr Oesau Canol

 3. Deall a dadansoddi rhai o nodweddion ieithyddol Cymraeg Canol.

 4. Trafod a dadansoddi arddull rhai o'r chwedlau canoloesol.

 5. Bwrw trawsolwg eang ar yr hyn a drafodir gan ddwyn i mewn ystyriaethau cymharol lle y bo'n briodol.

Assessment Methods

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 170
Lecture

2 awr darlith x 10

20
Seminar

1 awr seminar x 10

10

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Resources

Resource implications for students

Dim

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/cxc-2029.html

Reading list

Gw. Talis

Courses including this module

Optional in courses: