Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-3029:
Chwedlau'r Oesau Canol

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Aled Llion Jones

Overall aims and purpose

Mwynhau a gwerthfawrogi rhai o gyfraniadau rhyddiaith pwysicaf yr iaith Gymraeg i lenyddiaeth Ewrop.

Course content

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno'r chwedlau 'brodorol' Cymraeg, sef rhai o gampweithiau llenyddiaeth yr Oesau Canol yn Ewrop gyfan. Bydd rhai o'r straeon eisoes yn gyfarwydd ichi - megis Pedair Cainc y Mabinogi a "Culhwch ac Olwen" - a chewch archwilio'n fanylach i'w hynodion llenyddol a syniadol.

Byddwn yn edrych ar y berthynas rhwng themâu'r chwedlau a chymdeithas yr Oesau Canol: sut maen nhw'n perthyn i'w cyfnod; a oes yma feirniadaeth o werthoedd y Gymru ganoloesol; beth yw eu gwerth fel propaganda wleidyddol). Wrth ofyn cwestiynau ynghylch diben a phwrpas y straeon, byddwn yn ystyried y berthynas rhwng 'myth' a 'chwedl' , a taflwn gipolwg ar y berthynas rhwng y deunydd hyn ac eiddo traddodiadau 'Celtaidd' eraill megis llenyddiaeth Iwerddon.

Wrth ofyn paham mae'r chwedlau hyn wedi aros yn berthnasol ac yn boblogaidd dros y canrifoedd, cawn gyfle i astudio gwreiddiau'r traddodiadau Ewropeaidd am y Brenin Arthur.

Assessment Criteria

threshold

dangos gallu i adnabod a gwerthfawrogi grym mynegiannol iaith dangos gwybodaeth am rychwant o chwedlau Cymraeg yr Oesau Canol dangos gallu i ddadansoddi testunau llenyddol canoloesol dangos gallu i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol dangos gallu i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill dangos gafael ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

good

dangos gallu da i adnabod a gwerthfawrogi grym mynegiannol iaith dangos gwybodaeth dda am rychwant o chwedlau Cymraeg yr Oesau Canol dangos gallu da i ddadansoddi testunau llenyddol canoloesol dangos gallu da i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol dangos gallu da i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill dangos gafael dda ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

excellent

dangos gallu sicr i adnabod a gwerthfawrogi grym mynegiannol iaith dangos gwybodaeth sicr am rychwant o chwedlau Cymraeg yr Oesau Canol dangos gallu sicr i ddadansoddi testunau llenyddol canoloesol dangos gallu sicr i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol dangos gallu sicr i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill dangos gafael sicr ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

Learning outcomes

 1. Amgyffred prif nodweddion llenyddol y chwedlau 'brodorol'

 2. Gwybod sut i ymateb yn feirniadol i ryddiaith Gymraeg yr Oesau Canol

 3. Deall a dadansoddi ystod o nodweddion ieithyddol Cymraeg Canol.

 4. Trafod a dadansoddi ar lefel briodol arddull rhai o'r chwedlau canoloesol.

 5. Bwrw trawsolwg eang a manwl ar yr hyn a drafodir gan ddwyn i mewn ystyriaethau cymharol lle y bo'n briodol.

Assessment Methods

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Deg darlith x 2 awr yr un

20
Private study 170
Seminar

10 Seminar x 1 awr yr un

10

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Resources

Resource implications for students

Dim

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/cxc-3029.html

Reading list

Gweler Talis

Courses including this module

Optional in courses: