Module HTC-2151:
Gwladgarwyr a Gwladychwyr

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Owain Jones

Overall aims and purpose

Mae’r modiwl yma’n ffocysu ar hanes rhyfel annibyniaeth America, a adnabyddir yn gyffredin fel ‘Gwrthryfel America’. Mae digwyddiadau’r cyfnod yma yn sylfaenol o bwysig i hanes yr Unol Daleithiau a cafodd syniadau’r cyfnod effaith ddofn ar syniadaeth fyd-eang, gan barhau i ddylanwadu rhethreg wleidyddol gyfoes yn America. Bydd nifer o agweddau gwahanol o’r pwnc yn cael eu ystyried er mwyn cyrraedd at ddealltwriaeth ddwfn, llawn ac eang o’r cyfnod. Bydd pynciau yn cynnwys hanes dynion mawr fel Washington a Jefferson, hanes ehangach megis effaith y rhyfel ar Brydain a Ffrainc, ynghyd a ffocws ar grwpiau difreintiedig fel Pobl Du er mwyn gofyn pa mor chwyldroadol oedd y ‘chwyldro’ mewn gwirionedd. Bydd y darlithoedd yn cynnig cyflwyniadau i agweddau gwahanol o’r pwnc, a’r seminarau yn cynnig ystyriaeth o themau. Bydd hefyd cyfle yn y seminarau i amlygu pwysigrwydd ystyriaeth fanwl o ffynhonellau o natur gwahanol trwy drafodaeth. Bydd cyfle hefyd i ffocysu ar drafodaethau hanesyddiaethol ar agweddau penodol o'r pwnc.

Course content

 1. Cyflwyniad: trefedigaethau America yn yr Ymerodraeth Brydeinig
 2. Radicaliaeth: Gweriniaethwyr a Cymedrolion
 3. Cwrs y Rhyfel
 4. Boston, Efrog Newydd a Virginia
 5. Dynion Mawr: Washington, Jefferson
 6. Y rhyfel mewn cyd-destun ehangach: Ffrainc a Phrydain
 7. Creu gwladwriaeth: Datganiad Annibyniaeth; y Cyfansoddiad; Mesur Iawnderau
 8. O’r tu allan: Americanwyr Cynhenid, Teyrngarwyr, Pobl Du a Menwod
 9. Y Weriniaeth Gynnar
 10. Effeithiau’r ‘Chwyldro’ a barnau cyfoes

Assessment Criteria

threshold

Trothwy Bydd myfyrwyr trothwy (40au is) yn dangos ystod neu ddyfnder gwybodaeth addas ar gyfer rhannau o'r maes perthnasol o leiaf, ac yn gwneud ymgeisiadau rhannol lwyddiannus i saernio dadl sy'n ymgymryd a dadleuon hanesyddol. Bydd angen i’r arholiad ddangos gwybodaeth addas o’r pwnc. Bydd angen tystiolaeth o beth gallu dadansoddol neu sgiliau ymchwil yn y traethawd.

good

Da Bydd myfyrwyr da (C-, C, C+ [50au]) yn dangos lefel uwch o wybodaeth, a’r gallu i gyflwyno dadl gydlynol sy’n cael ei chynnal gan dystiolaeth addas am nifer o agweddau ar y testun. Bydd myfyrwyr da iawn (B-, B, B+ [60au]) yn dangos lefel gadarn o gyrhaeddiad yn yr holl feini prawf a restrwyd yn y paragraffau uchod. Am y ddau, yn yr arholiad bydd angen am dadl berthnasol a chlir, ac yn y traethawd, bydd angen tystiolaeth o sgiliau ymchwil cadarn.

excellent

Rhagorol Bydd myfyrwyr rhagorol (A-, A, A+, A* [70au ac uwch]) yn dangos y cyrhaeddiad cadarn hwn ar draws yr holl feini prawf ynghyd â dyfnder gwybodaeth drawiadol iawn a/neu allu dadansoddol eithriadol graff. Yn yr arholiad bydd dadlau perthnasol a chlir ynghyd a defnydd trawiadol o dystiolaeth. Yn y traethawd, bydd angen tystiolaeth o gwreiddioldeb neu allu dadansoddol trawiadol ynghyd a sgiliau ymchwil cadarn.

Learning outcomes

 1. dangos gwybodaeth eang o hanes trefedigaethau/gweriniaeth America rhwng 1760 a 1790

 2. dangos gwybodaeth fanylach o agweddau penodol o hanes rhyfel annibyniaeth America.

 3. barnu dehongliadau hanesyddiaethol o'r pwnc, yn cynnwys barnau hanesyddiaethol presennol.

 4. cyflwyno dadleuon hanesyddol eglur am agweddau ar hanes rhyfel annibyniaeth America mewn ffurf traethawd gradd, a chefnogi'r dadleuon gyda ffynhonellau cynradd.

 5. llunio dadleuon hanesyddol a’u hatgyfnerthu gyda thystiolaeth o dan amodau arholiad.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Traethawd 2500–3500 gair 50
EXAM Arholiad 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar 10
Lecture 10
Private study 180

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Courses including this module

Optional in courses: