Coronavirus (Covid-19) Information

Module HXC-1007:
Cymru: Tywysogion i Duduriaid

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Euryn Roberts

Overall aims and purpose

Amcan y modiwl hwn yw cyflwyno i fyfyrwyr rai o'r datblygiadau pwysicaf yn hanes Cymru o 'Oes y Tywysogion' i'r cyfnod modern cynnar. Mae'n canolbwyntio'n bennaf ar ymdrech wleidyddol a chyflawniadau'r teuluoedd brenhinol brodorol, yn cynnwys ymdrechion i sefydlu tywysogaeth Cymru, cyn mynd ymlaen i edrych ar fudiad Owain Glyndŵr ac, yna, ar y newidiadau gwleidyddol, diwylliannol a chrefyddol a welwyd yn yr unfed ganrif ar bymtheg. Mae'r modiwl felly'n arweiniad i gyfnod allweddol yn hanes y Gymru gyn-ddiwydiannol, gan roi sylw'r un pryd i faterion canolog sy'n ymwneud ag astudio cymdeithasau canol oesol a modern cynnar yn gyffredinol.

Course content

Oes Owain Gwynedd a'r Arglwydd Rhys; Gerallt Gymro; Llywelyn ap Iorwerth (m. 1240) a'i feibion; Penarglwyddiaeth a chwymp Llywelyn ap Gruffudd, Tywysog Cymru (m. 1282); barddoniaeth a hanes yn yr Oesoedd Canol; dyheadau gwleidyddol Cymreig yn y bedwaredd ganrif ar ddeg; mudiad Glyndwr; Brutus, 1485 a'r traddodiad proffwydol; Cymru a'r Diwygiad Protestannaidd; Cymru a'r Dadeni; Cymru a gwleidyddiaeth yr unfed ganrif ar bymtheg - y Deddfau Uno.

Assessment Criteria

threshold

Bydd myfyrwyr trothwy (D- [42%]) yn dangos gwybodaeth sylfaenol o rannau o leiaf o’r maes perthnasol a byddant yn gwneud ymdrechion lled lwyddiannus o leiaf i lunio dadl sy’n cydnabod y ceir gwahaniaethau mewn dehongliad hanesyddol.

good

Bydd myfyrwyr da iawn (B-, B, B+ [60au]) yn dangos lefel gadarn o gyrhaeddiad yn yr holl feini prawf a restrwyd yn y paragraffau uchod.

excellent

Bydd myfyrwyr rhagorol (A-, A, A+, A* [70au ac uwch]) yn dangos y cyrhaeddiad cadarn hwn ar draws yr holl feini prawf ynghyd â dyfnder gwybodaeth drawiadol iawn a/neu allu dadansoddol eithriadol graff.

C- to C+

Bydd myfyrwyr da (C-, C, C+ [50au]) yn dangos lefel uwch o wybodaeth, a’r gallu i gyflwyno dadl gydlynol sy’n cael ei chynnal gan dystiolaeth addas am nifer o agweddau ar y testun.

Learning outcomes

 1. Dangos gwybodaeth sylfaenol o rai o'r prif ddigwyddiadau, cysyniadau a phroblemau yn hanes Cymru'r oesoedd canol a'r cyfnod modern cynnar, o oes y tywysogion i'r cyfnod modern cynnar, yn arbennig ymgais rheolwyr brodorol i sefydlu tywysogaeth Cymru a'r dylanwadau allanol a ddylanwadodd ar Gymru yn ystod y cyfnod modern cynnar.

 2. Dangos ymwybyddiaeth y gellir dehongli hanes mewn gwahanol ffyrdd.

 3. Dangos meistrolaeth dros sgiliau astudio sylfaenol, yn arbennig y gallu i ddilyn cwrs o waith darllen, gwneud nodiadau effeithiol a manteisio oddi wrth drafodaethau seminar.

 4. Cyflwyno dadleuon hanesyddol mewn traethodau a chyflwyniadau a'u hategu â thystiolaeth.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Cyf Traethawd a Llyfryddiaethn (500) 10
Traethawd 1 (1,500 o eiriau) 40
Traethawd 2 (2,000 o eiriau) 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
 

Annogir y myfyrwyr i fynychu sesiynau galw heibio wythnosol y tîm dysgu.

2
Lecture

Darlithoedd - 2 yr wythnos (os dysgir dros gyfnod o 10 wythnos).

18
Seminar

Seminarau: 10 sesiwn wythnosol awr yr un.

10
Fieldwork

Un taith maes (5 awr o hyd)

5
Private study

Astudio Preifat – amser darllen, paratoi a chymryd asesiadau

165

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Subject specific skills

 • problem solving to develop solutions to understand the past
 • understanding the complexity of change over time; in specific contexts and chronologies
 • being sensitive to the differences, or the "otherness" of the past, and the difficulty to using it as a guide to present or future action
 • producing logical and structured arguments supported by relevant evidence
 • marshalling and critically appraising other people's arguments, including listening and questioning
 • preparing effective written communications for different readerships
 • making effective and appropriate forms of visual presentation
 • making effective and appropriate use of relevant information technology
 • collaborating effectively in a team via experience of working in a group
 • appreciating and being sensitive to different cultures and dealing with unfamiliar situations
 • critical evaluation of one's own and others' opinions

Resources

Resource implications for students

Dim

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/hxc-1007.html

Reading list

GWEITHIAU SY’N YMDRIN Â’R HOLL GYFNOD

John Davies, Hanes Cymru (1990; arg. newydd 1992) / A History of Wales (1994; arg. newydd 2007). P. Morgan (gol.), The Tempus History of Wales (2001), Pen. 3 (H. Pryce, ‘Frontier Wales, c.1063–1282’); 4 (R. Griffiths, ‘Wales from conquest to union, 1282–1536’); 5 (G. H. Jenkins, ‘From reformation to Methodism, 1536–c.1750’). Rhyngddynt mae’r tair pennod hon yn cynnig rhagarweiniad cryno i’r cyfnod i gyd. G. H. Jenkins, A Concise History of Wales (2007). John Davies, The Making of Wales (1998). G. A. Williams, When was Wales? A History of the Welsh (1985). E. Humphreys, The Taliesin Tradition: A quest for the Welsh Identity (1983). G. Williams, Religion, language and nationality in Wales (1979). W. A. Bebb, Machlud yr Oesoedd Canol: Hanes Cymru ar Ddiwedd yr Oesoedd Canol (1951). [Portread bywiog o Gymru’r Oesoedd Canol]. Oxford Dictionary of National Biography (2004). Ar gael mewn cyfrolau printiedig yn y Llyfrgell a hefyd ar-lein; cynnwys erthyglau ar y prif unigolion a drafodir yn y modiwl.

CYMRU’R OESOEDD CANOL

A. D. Carr, Medieval Wales 1064–1521 (1995). R. R. Davies, The Age of Conquest (1991; ailgyhoeddwyd gyda llyfryddiaeth wedi’i diweddaru yn 2000); cyhoeddwyd yn wreiddiol o dan y teitl Conquest, Co-existence, and Change : Wales 1063–1415 (1987). D. Walker, Medieval Wales (1990). A. D. Carr, ‘Wales: economy and society’, yn S. H. Rigby (gol.), A Companion to Britain in the Later Middle Ages (2003), Pen. 7. J. B. Smith & Ll. B. Smith, ‘Wales: politics, government and law’, yn S. H. Rigby (gol.), Companion to Britain in the Later Middle Ages (2003), Pen. 16. R. Turvey, The Welsh Princes: The Native Rulers of Wales 1063–1283 (2002). K. Maund, The Welsh Kings: The Medieval Rulers of Wales (2000). D. Moore, The Welsh Wars of Independence, c.410–c.1415 (2005). H. Pryce, Tywysogion (2006). J. E. Lloyd, A History of Wales from the Earliest Times to the Edwardian Conquest, 2 gyfrol (1911; 3ydd arg., 1939). R. R. Davies, Domination and Conquest: The Experience of Ireland, Scotland and Wales 1100–1300 (1990). R. Frame, The Political Development of the British Isles, 1100–1400 (1990). R. R. Davies, The First English Empire: Power and Identities in the British Isles, 1093–1343 (2000). M. Lieberman, The March of Wales 1067–1300: A Borderland of Medieval Britain (2008). Carpenter, D. A., ‘Confederation not domination: Welsh political culture in the age of Gwynedd imperialism’, R. A. Griffiths and P. R. Schofield (goln), Wales and the Welsh in the Middle Ages (Cardiff, 2011), Pen. 2. R. A. Griffiths, Conquerors and Conquered in Medieval Wales (1994). R. A. Griffiths, King and Country: England and Wales in the Fifteenth Century (1991). G. Williams, Recovery, Reorientation and Reformation: Wales, c.1415–1642 (1987). [arg. clawr papur, Renewal and Reformation: Wales c.1415–1642 (1993)]. H. Pryce, ‘Wales: religion and piety’, yn S. H. Rigby (gol.), A Companion to Britain in the Later Middle Ages (2003), Pen. 21. G. Williams, The Welsh Church from Conquest to Reformation (1962; 21976). A. D. Carr, ‘Inside the tent looking out: the medieval Welsh word view’, yn R. R. Davies & G. H. Jenkins (goln), From Medieval to Modern: essays in honour of K. O. Morgan and Ralph A. Griffiths (2004), 30–44. A. O. H. Jarman & Gwilym R. Hughes (goln), A Guide to Welsh Literature 1282–c.1530, arg. diwygiedig, D. Johnston (1997). D. Johnston, Llên yr Uchelwyr: Hanes beirniadol llenyddiaeth Gymraeg 1300–1525 (2005).

CYMRU’R CYFNOD MODERN CYNNAR

G. Williams, Recovery, Reorientation and Reformation: Wales, c.1415–1642 (1987) [arg. clawr papur: Renewal and Reformation: Wales c.1415–1642 (1993)]. G. H. Jenkins, Hanes Cymru yn y Cyfnod Modern Cynnar (1983). J. G. Jones, Early Modern Wales, c.1535–1640 (1994). B. Bradshaw & B. Roberts (goln), British Consciousness and Identity: The Making of Britain 1533–1707 (1998). G. Williams, Wales and the Reformation (1997). R. G. Gruffydd (gol.), A Guide to Welsh Literature c.1530–1700 (1997). J. Hunter, Soffestri’r Saeson: Hanesyddiaeth a Hunaniaeth yn Oes y Tuduriaid (2000).

FFYNONELLAU

M. Salmon, Source Book of Welsh History (1927). M. B. Evans, Y Canol Oesoedd, Rhan 1 a 2 (1973 a 1978), Cyfres Llygad y Ffynnon 6 a 10. Brut y Tywysogyon, or, The Chronicle of the Princes. Peniarth MS. 20 Version, cyfieith. Thomas Jones (1952). Brut y Tywysogyon, or, The Chronicle of the Princes. Red Book of Hergest Version, gol. a chyfieith. Thomas Jones (1955; 2il arg. 1973). H. Pryce (gol.), The Acts of Welsh Rulers, 1120–1283 (2005). Dogfennau’r tywysogion ynghyd â rhagymadrodd, nodiadau a chrynodebau Saesneg. R. G. Gruffydd (Golygydd Cyffredinol), Cyfres Beirdd y Tywysogion (1991–6). Golygiad newydd o’r farddoniaeth i’r tywysogion gyda rhagymadroddion, diweddariadau a nodiadau.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: