Module JXC-1017:
Ffisioleg Dynol

Module Facts

Run by School of Sport, Health and Exercise Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Hans-Peter Kubis

Overall aims and purpose

Nod y modiwl hwn yw datblygu gwybodaeth craidd ffisioleg dynol sy'n angenrheidiol i ddeall yr agweddau ffisiolegol ymarfer corff a chwaraeon a gwmpesir mewn modiwlau dilynol.

The aim of this module is to provide the students with core knowledge of human physiology necessary to understand the physiological aspects of exercise and sport covered in subsequent modules (SHES).

Course content

Bydd mecanweithiau ac egwyddorion ffisiolegol yn cael eu dysgu a'u harddangos mewn darlithoedd (Saesneg). Bydd sesiynau ymarferol (Cymraeg) yn canolbwyntio ar ymatebion ac asesiadau ffisiolegol i wella dealltwriaeth o'r pwnc ac fel sylfaen ar gyfer modiwlau yn y dyfodol.

Physiological mechanisms and principles will be taught and demonstrated in lectures (English medium). Practicals (Welsh medium) will focus on physiological responses and assessments to enhance understanding of the topic and as a foundation for future modules.

Assessment Criteria

threshold

Blackboard MCQs: 40% of the questions need to be answered correctly to pass this section. Practical assessments: Basic evidence for data collection in all practicals is given.

good

Blackboard MCQs: 60% of the questions need to be answered correctly in this section. Practical assessments: Evidence for data collection and graphs in all practicals are provided.

excellent

Blackboard MCQs: 75% of the questions need to be answered correctly in this section. Practical assessments: Evidence for data collection and clear graphs with interpretations in all practicals are provided.

Learning outcomes

  1. Esbonio hanfodion bioleg cell

  2. Disgrifiwch ac eglurwch ffisioleg dynol sylfaenol

  3. Trafodwch rai o ymatebion ffisiolegol acíwt y corff i ymarfer a mecanweithiau clefydau a ddewiswyd

  4. Dangos y gallant ddatrys problemau ffisiolegol

  5. Defnyddio offer ar gyfer mesur paramedrau ffisiolegol

  6. Cofnodi a dadansoddi data ffisiolegol

Assessment Methods

Type Name Description Weight
MCQ 1 6
MCQ 2 6
MCQ 3 6
MCQ 4 6
MCQ 5 6
lab 1 6.6
lab 2 6.7
lab 3 6.7

Teaching and Learning Strategy

Hours

Courses including this module

Compulsory in courses: