Coronavirus (Covid-19) Information

Module JXC-3001:
Prosiect Ymchwil

Module Facts

Run by School of Sport, Health and Exercise Sciences

40 Credits or 20 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Jennifer Cooney

Overall aims and purpose

Nod y modiwl hwn yw caniatáu i fyfyrwyr gwblhau prosiect ymchwil mewn maes o gyd-gytundeb â'u goruchwyliwr yn yr ysgol chwaraeon, iechyd ac ymarfer corff. Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i gynhyrchu darn gwreiddiol o waith ymchwil ac integreiddio gwybodaeth a sgiliau a ddatblygwyd yn flaenorol yn ystod y cwrs ar lefel israddedig (ee dulliau ymchwil).

Course content

Nod y modiwl hwn yw caniatáu i fyfyrwyr gwblhau prosiect ymchwil mewn maes o gyd-gytundeb â'u goruchwyliwr yn yr ysgol chwaraeon, iechyd ac ymarfer corff. Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i gynhyrchu darn gwreiddiol o waith ymchwil ac integreiddio gwybodaeth a sgiliau a ddatblygwyd yn flaenorol yn ystod y cwrs ar lefel israddedig (ee dulliau ymchwil).

Assessment Criteria

threshold

Ateb digonol i'r cwestiwn, Dim datblygiad go iawn o ddadleuon.

excellent

Darpariaeth gynhwysfawr a chywir o'r ardal yn eglur o ddadl a mynegiant.

good

Darllediad rhy gynhwysfawr. Wedi'i drefnu'n dda a'i strwythuro. Dealltwriaeth dda o'r deunydd.

Learning outcomes

 1. Ennill ymwybyddiaeth sylfaenol o faterion moesegol;

 2. Dewis, gweithredu a dehongli profion ystadegol priodol;

 3. Cyflwyno adroddiad ysgrifenedig sy'n cyfathrebu'n effeithiol y prosiect ymchwil gorffenedig, hyfyw, a'u dealltwriaeth ohoni.

 4. Dehongli eu canfyddiadau ymchwil mewn perthynas â gwybodaeth gyfredol a dangos sut y gallai'r rhain roi gwybod i ymarfer;

 5. Bydd myfyrwyr sy'n cwblhau'r modiwl hwn yn llwyddiannus, gyda chymorth goruchwyliwr, yn gallu:

  Dangos gallu i ddefnyddio llenyddiaeth berthnasol i gyfiawnhau cwestiwn ymchwil penodol a rhagdybiaethau cysylltiedig;

 6. Cynllunio a chynnal dyluniadau astudio sy'n profi cwestiynau a damcaniaethau ymchwil penodol;

 7. Cyfathrebu eu prosiect ymchwil mewn poster neu fformat llafar, gan ddangos gallu i ateb cwestiynau am y prosiect yn dilyn y cyflwyniad;

Assessment Methods

Type Name Description Weight
INDIVIDUAL PRESENTATION poster/verbal presentation

Bydd myfyrwyr yn cwblhau naill ai cyflwyniad llafar neu'n cyflwyno poster yng Nghynhadledd Blwyddyn 3. Bydd cyflwyniadau llafar yn 10 munud ynghyd â 5 munud ar gyfer cwestiynau. Gofynnir i fyfyrwyr sy'n cwblhau cyflwyniad poster roi trosolwg o'u gwaith ac ateb cwestiynau gan eu goruchwyliwr a'u dilyswr. Dylai cyflwyniadau ddangos gwybodaeth fanwl am yr astudiaeth ymchwil o'u dewis

Students will complete either a verbal presentation or present a poster at the Year 3 Conference. Verbal presentations will be 10 minutes plus 5 mins for questions. Students completing a poster presentation will be asked to give an overview of their work and answer questions from their supervisor and verifier. Presentations should demonstrate an in-depth knowledge of their chosen research study

20
Written assignment, including essay Written Project

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr gynhyrchu adroddiad ysgrifenedig sy'n cyfleu'r prosiect ymchwil hyfyw wedi'i gwblhau a'u dealltwriaeth ohono yn effeithiol (cyfrif geiriau 5000-6000 o eiriau).

Students are required to produce a written report that effectively communicates the completed, viable research project and their understanding of it (word count 5000-6000 words)

80

Teaching and Learning Strategy

Hours
Individual Project

Bydd cefnogaeth oruchwylio yn rhan bwysig o'r dull addysgu, ond yn y pen draw, bydd y rhan fwyaf o'r dysgu yn canolbwyntio ar fyfyrwyr. Bydd trefnwyr y modiwlau hefyd yn darparu darlithoedd a gweithdai ar gyfer canllawiau prosiect, haniaethol, poster a chyfathrebu llafar. Mae cefnogaeth ystadegau ar gael gan fyfyrwyr ôl-raddedig.

400

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • research and assess paradigms, theories, principles, concepts and factual information, and apply such skills in explaining and solving problems
 • critically assess and evaluate data and evidence in the context of research methodologies and data sources
 • describe, synthesise, interpret, analyse and evaluate information and data relevant to a professional or vocational context
 • plan, design, execute and communicate a sustained piece of independent intellectual work, which provides evidence of critical engagement with, and interpretation of, appropriate data
 • develop a sustained reasoned argument, perhaps challenging previously held assumptions
 • demonstrate effective written and/or oral communication and presentation skills
 • work effectively independently and with others
 • take and demonstrate responsibility for their own learning and continuing personal and professional development
 • undertake fieldwork with continuous regard for safety and risk assessment.
 • demonstrate evidence of competence in the scientific methods of enquiry, and interpretation and analysis of relevant data and statistical outputs.
 • communicate succinctly at a level appropriate to different audiences.
 • demonstrate effective robust data collection methods

Courses including this module

Compulsory in courses: