Coronavirus (Covid-19) Information

Module LCF-3020:
Sgil. Iaith Ffrang (Is. Bwnc)

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Jonathan Ervine

Overall aims and purpose

 1. Cyfnerthu elfennau gramadegol penodol.
 2. Meithrin sgiliau cyfieithu i ac o'r Ffrangeg ar lefel uwch.
 3. Hyrwyddo defnydd priodol o arddulliau a chyweiriau mewn gwaith ysgrifenedig a llafar.
 4. Datblygu a mireinio sgiliau ysgrifennu ar gyfer traethodau a thasgau aralleirio.

Bydd myfyrwyr sy'n dilyn y modiwl hwn yn gweithio tuag at gyrraedd lefel C1/C2 y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Course content

Nod y modiwl 20 credyd hwn sy'n para trwy'r flwyddyn yw hyrwyddo defnydd priodol o arddull a chywair ym mhob darn o waith ysgrifenedig a sicrhau bod myfyrwyr yn gallu ymdrin ag amrywiadau cywair a mynegiant idiomatig mewn modd hyderus a chywir. Trwy ddarllen testunau amrywiol a gweld strwythurau gramadegol cymhleth, disgwylir i fyfyrwyr feithrin sgiliau darllen ac ysgrifennu sy'n cyfateb i safon myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf.

Assessment Criteria

threshold

40-49%: I ennill credyd, rhaid i'r myfyrwyr ddangos gallu cyffredinol ym mhob un o'r sgiliau a brofir.

good

50-69%: Bydd y myfyrwyr yn dangos ystod dda o eirfa, gallu gramadegol eang a'r gallu i'w mynegi eu hunain yn effeithiol ymhob un o'r sgiliau angenrheidiol.

excellent

70+%: Bydd yr ymgeiswyr gorau yn dangos galluoedd sy'n ymylu ar fod yn rhai siaradwr brodorol ym mhob un o'r sgiliau a brofir, gyda lefel uchel o hyder a dawn wrth eu mynegi eu hunain, ac yn defnyddio'r agweddau technegol ar yr iaith mewn modd sydd, i raddau helaeth, yn naturiol.

Learning outcomes

 1. Bydd y myfyrwyr yn dangos meistrolaeth soffistigedig o'r Ffrangeg a'r Gymraeg/Saesneg wrth ysgrifennu traethodau, a hynny gan ddefnyddio cywair uwch a geirfa addas.

 2. Darllen a deall testunau cymhleth sy'n amrywio o ran naws a chywair a gwneud sylwadau manwl a rhugl.

 3. Datblygu gerifa eang o fewn y themaêu a astudir.

 4. Gallu cynnig cyfieithiadau manwl-gywir ac ystyriol sy'n cyfleu naws y darn gwreiddiol yn ogystal â chyfleu ystyr.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Essay

500 word essay in French. Students will choose topic from list distributed in class and made available on Blackboard.

25
CLASS TEST Article Summary/Prephrasing

Test that invovles writing a summary in French of a French language news article.

25
EXAM Translation Exam

Exam involving translation of two texts: - One from French to English/Welsh - One from English/Welsh to French

50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

1 x 1 awr dosbarth cyfieithu bob wythnos am 11 wythnos (pob tymor)

1 x 1 awr dosbarth sgiliau iaith cymhwysol bob wythnos am 11 wythnos (pob tymor)

44
Private study 156

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • The ability to use the target language creatively and precisely in short written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • The ability to translate short passages into and out of the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to read, understand and summarise written texts in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to use the target language creatively and precisely in sophisticated written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • The ability to translate sophisticated passages into and out of the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to read, understand and summarise more sophisticated written texts in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)

Resources

Courses including this module