Module LCF-3110:
Traethawd hir Ffrangeg (CA)

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures and Linguistics.

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Jonathan Ervine

Overall aims and purpose

Nod: Bwriad y modiwl hwn yw rhoi profiad i fyfyrwyr o weithio fel rhan o'u cwrs gradd ar rywbeth nad yw eisoes yn elfen benodol o'r maes llafur a datblygu sgiliau astudio annibynnol a sgiliau ymchwil yn ystod eu semester dramor.
Pwnc: Ar yr amod y caiff ei gymeradwyo gan yr arholwyr Ffrangeg, gall y testun fod: - ar unrhyw agwedd ar fywyd, llenyddiaeth neu ddiwylliant Ffrainc neu'r gwledydd eraill lle siaredir Ffrangeg; - estyniad ar ddeunydd pwnc modiwl sydd eisoes yn bodoli, neu mewn maes hollol newydd; - yn cael ei drin fel dadansoddiad beirniadol yn unig, neu fel project ymarferol neu greadigol neu gyfuniad o'r ddau.

Course content

Bydd y modiwl hwn yn rhoi profiad i fyfyrwyr o weithio fel rhan o'u cwrs gradd ar rywbeth nad yw eisoes yn elfen benodol o'r maes llafur a datblygu sgiliau astudio annibynnol a sgiliau ymchwil yn ystod eu semester dramor. Trwy'r cwrs hwn bydd myfyrwyr yn gwella eu sgiliau astudio a'u technegau ysgrifennu academaidd. Bwriad y modiwl hwn yw darparu sail ar gyfer y math o ysgrifennu sy'n ofynnol ar lefel ôl-raddedig.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy D- - D+: I gael credydau, dylai myfyrwyr arddangos dealltwriaeth foddhaol o'r testun a ddewiswyd ganddynt ac o ddulliau ymchwil a thechnegau ysgrifennu academaidd.

good

Da C- - B+: I gael graddau uwch, dylai myfyrwyr arddangos dealltwriaeth gadarn o'r testun a ddewiswyd ganddynt ac o ddulliau ymchwil a thechnegau ysgrifennu academaidd.

excellent

Rhagorol A- - A*: I gael graddau uwch, dylai myfyrwyr arddangos dealltwriaeth fanwl o'r testun a ddewiswyd ganddynt ac o ddulliau ymchwil a thechnegau ysgrifennu academaidd.

Learning outcomes

  1. • Dangos y gallu i wneud ymchwil yn annibynnol.

  2. • Dangos y gallu i hel gwybodaeth a'i chrynhoi mewn dadl glir a rhesymegol.

  3. • Dangos tystiolaeth o feddwl gwreiddiol dadansoddol.

  4. • Dangos eu bod yn gyfarwydd â thechnegau cyfeirio (gan gynnwys llunio llyfryddiaeth).

Assessment Methods

Type Name Description Weight
content 47.5
language 47.5
skills 5

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Darlith (1 x darlith 2 awr y semester).

4
Private study

Astudio Preifat

90
 

Cyfarfodydd 1:1 gyda'r Goruchwyliwr (4 y semester)

6

Transferable skills

  • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
  • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
  • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
  • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
  • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
  • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: