Coronavirus (Covid-19) Information

Module LCS-1004:
Sbaeneg i Ddechreuwyr 2

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Prof Helena Miguelez-Carballeira

Overall aims and purpose

 1. Gwella dealltwriaeth sylfaenol myfyrwyr o'r iaith Sbaeneg a datblygu dealltwriaeth fwy manwl o elfennau gramadegol.
 2. Datblygu sgiliau cyfieithu testunau byr o'r Sbaeneg a chynhyrchu darnau ehangach, megis traethodau byr a llythyrau yn Sbaeneg .
 3. Datblygu sgiliau llafar a hyder wrth siarad Sbaeneg.
 4. Datblygu dealltwriaeth o Sbaeneg ysgrifenedig ac ehangu geirfa. .
 5. Datblygu'r gallu i ddeall ac ymateb i wybodaeth fwyfwy cymhleth mewn Sbaeneg ffurfiol ac anffurfiol.

Bydd myfyrwyr ar y modiwl hwn yn anelu at gyrraedd safon B1 ar y Fframwaith Ewropeaidd Cyffredinol ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Course content

Mae'r modiwl hwn wedi ei anelu at fyfyrwyr yn y flwyddyn gyntaf sydd wedi astudio Sbaeneg i Ddechreuwyr a Myfyrwyr Canolradd 1. Nod y modiwl hwn yw datblygu'r sgiliau llafar, clywedol ac ysgrifenedig sylfaenol a ddysgwyd yn semester 1 er mwyn i fyfyrwyr ddatblygu'r hyfedredd sy'n cyfateb i safon Lefel A. Bydd myfyrwyr yn defnyddio'r egwyddorion gramadegol a ddysgwyd yn semester 1 i ysgrifennu darnau estynedig a byddant hefyd yn canolbwyntio ar strwythurau gramadegol mwy cymhleth (y goddefol, y modd dibynnol, y modd gorchmynnol). Datblygir sgiliau gwrando trwy ymarferion gwrando a deall gyda thapiau sain a fideo a bydd gofyn i fyfyrwyr roi cyflwyniadau unigol ar bynciau mwy cymhleth.

Gwerslyfr: Kattán, Juan, ac Angela Howkins, Spanish Grammar in Context, 3rd edn (New York: Routledge, 2014)

Assessment Criteria

threshold

40-49%: Trothwy Gafael gyfyngedig ar eirfa a gramadeg a gallu cyfyngedig i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol sylfaenol.

good

50-69%: Da Gafael gadarn ar eirfa a gramadeg a’r gallu i gyfieithu ac aralleirio’r amrywiaeth testunau gosod yn fedrus. Gallu llafar a chlywedol da.

excellent

70+%: Rhagorol Gafael ragorol ar eirfa a gramadeg a gallu rhagorol i gyfieithu ac aralleirio amrywiaeth o destunau gosod. Gallu llafar a chlywedol rhagorol.

Learning outcomes

 1. Cynhyrchu darnau ysgrifenedig estynedig a llythyrau ffurfiol.

 2. Cyfathrebu'n hyfedr yn yr iaith darged am amrywiaeth o bynciau mwy cymhleth.

 3. Defnyddio geiriau a strwythurau gramadegol newydd wrth fynegi eu hunain ar lafar ac yn ysgrifenedig.

 4. Darllen a deall hysbysiadau, hysbysebion ac erthyglau papur newydd yn yr iaith darged.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Assignment 20
Test 20
Oral Exam 20
Written Exam 40

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Seminarau - 4 awr yr wythnos am 11 wythnos (3 awr sgiliau ysgrifennu ac 1 awr sgiliau llafar/gwrando).

48
Private study 152

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: