Coronavirus (Covid-19) Information

Module LCS-2020:
Iaith Sbaeneg 1 (3 Iaith)

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr David Miranda-Barreiro Dr David Miranda-Barreiro

Overall aims and purpose

 1. Atgyfnerthu ac ehangu gwybodaeth myfyrwyr am ramadeg a geirfa Sbaeneg.
 2. Datblygu sgiliau cyfieithu i'r iaith darged ac ohoni, a sgiliau i drin Sbaeneg ysgrifenedig.
 3. Datblygu sgiliau llafar a gwrando.
 4. Ymgyfarwyddo รข geirfa sy'n berthnasol i'w cyfnod preswyl dramor, a chyd-destunau cymdeithasol-ddiwylliannol eraill. Bydd myfyrwyr ar y modiwl hwn yn gweithio tuag at ennill B2/C1 ar y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd.

Course content

Bwriad y cwrs semester cyntaf hwn yw atgyfnerthu ac ehangu gwybodaeth y myfyrwyr am ramadeg a geirfa trwy roi amrywiaeth o destunau iddynt, o erthyglau papur newydd i ddarnau o lenyddiaeth, mewn amryw o gyweiriau ac arddulliau (gan gynnwys enghreifftiau hynod lafar a hynod ffurfiol). Rhoddir pwyslais hefyd ar sgiliau llafar a gwrando trwy ddosbarthiadau arbennig lle bydd myfyrwyr yn gwylio/gwrando ar bytiau o ffilmiau/teledu ac fe'u hanogir i ddadansoddi a thrafod eu cynnwys.

Assessment Criteria

excellent

70+%: Gwybodaeth ragorol o eirfa a gramadeg, a gallu ardderchog i gyfieithu a thrin testunau, gyda dealltwriaeth gadarn o gywair. Gallu rhagorol ar lafar ac wrth wrando.

good

50-69%: Gwybodaeth dda o eirfa a gramadeg, a gallu da i gyfieithu a thrin amrywiaeth o ddeunyddiau testunol. Gallu da ar lafar ac wrth wrando.

threshold

40-49%: Gwybodaeth gyfyngedig o eirfa a gramadeg, a gallu cyfyngedig i gyfieithu ac aralleirio ystod o destunau penodedig.

Learning outcomes

  1. Trafod pynciau o ddiddordeb cyffredinol a pharatoi a rhoi cyflwyniadau hirach yn yr iaith darged.
  1. Byddwch yn dysgu eich mynegi eich hun yn fwy cywir yn yr iaith darged mewn amrywiaeth ehangach o fathau o destun, gan wneud defnydd priodol o gyweiriau ffurfiol ac anffurfiol.
  1. Cael gwybodaeth, safbwyntiau a syniadau o rychwant o gyweiriau llafar syml a chymhleth, gan gynnwys y cyfryngau darlledu.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK Video Comprehension 16.68
EXAM 2 hour written exam 25
COURSEWORK Translation into Welsh 16.66
Written assignment, including essay Essay/Written Assignment 16.66
ORAL Oral Exam 25

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

Extra tutorials for beginners

11
Tutorial

1 hour x writing skills per week for 11 weeks

11
Tutorial

1 hour x conversation class per week for 11 weeks

11
Tutorial

1 hour x grammer per week for 11 weeks

11
Private study 156

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Courses including this module

Compulsory in courses: