Coronavirus (Covid-19) Information

Module MSC-1017:
Sgiliau Allweddol Gwydd'r Medd

Module Facts

Run by School of Medical Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Mrs Bethan Davies Jones

Overall aims and purpose

Mae'r modiwl arloesol hwn yn galluogi myfyrwyr i ddod yn academyddion o'r radd flaenaf, i ddeall sgiliau gwyddonol a gwybodeg allweddol, i gymhwyso offer ystadegol sylfaenol ac i ddadansoddi genynnau a phroteinau mewn cyd-destun afiechyd. Mae hefyd yn gosod y sylfeini ar gyfer cyflogadwyedd uchel a llwyddiant yn y Brifysgol.

Course content

Bydd cyfres o ddarlithoedd a gweithdai yn cael eu cyflwyno gan staff modiwl a siaradwyr gwadd ar feysydd sy'n berthnasol i sgiliau craidd. Bydd y rhain yn cynnwys arddulliau ysgrifennu ar gyfer gwyddoniaeth, chwilio am lenyddiaeth, cyfeirio ac osgoi llên-ladrad, ystadegau sylfaenol, cyflwyno data gwyddonol, cyrchu a defnyddio pecynnau arbenigol, biowybodeg, gwneud y gorau o MS Office, cynllunio llwybr gyrfa a phroffesiynoldeb.

Assessment Criteria

excellent

Category A (70%-100%):

An excellent student will demonstrate a wider understanding of the implications of the question beyond the obvious, a good grasp of the latest developments in the subject area (including its limitations) and a developed critical ability. Communication will be fluent and articulate, with an ability to engage the audience.

References/sources will be highly appropriate, scientific, well evaluated and extensively researched.

Evidence of in-depth critical thinking and wider reading are important for grades of A+ and above.

good

Category B (60%-69%):

A good student will produce a well-structured cogent argument demonstrating a good understanding of the information requested and knowledge of the subject matter. Communication will be coherent and matched to the intended audience. References/sources will be appropriate, scientific and evaluated well.

threshold

Category D (40%-49%):

A threshold student will demonstrate a basic ability to answer questions with relevant information, with some organisation of thoughts and understanding of the subject matter. Communication may have some misunderstandings evident but will show a basic understanding of the principles. References will be used but may be limited or may rely on less appropriate sources.

C- to C+

Category C (50%-59%):

A student achieving C level grades will demonstrate a reasonable understanding of the information requested and some knowledge of the subject matter though with some lapses in detail and accuracy of ideas. A reasonable attempt to communicate ideas will be made, with some evidence of consideration of the intended audience. References/sources will be appropriate though may be limited.

Learning outcomes

 1. Beirniadu a rhoi adborth ar eich gwaith chi / eraill.

 2. Dangos y gallu i ymchwilio llenyddiaeth berthnasol yn effeithiol, deall strwythur cyhoeddiadau gwyddonol a chyfeirio deunyddiau yn gywir.

 3. Cymhwyso ffigurau, tablau a thechnegau graffigol i ddisgrifio cysyniadau / canlyniadau gwyddonol.

 4. Datblygu sgiliau datblygiad personol sy'n gysylltiedig â rheoli amser, blaenoriaethu gwaith, trefniadaeth a rheoli dyddiadau cau asesiadau.

 5. Dangos eich gallu i weithio gydag eraill.

 6. Dangos gallu i ysgrifennu traethawd gwyddonol, gan gynnwys cyfeirio'n gywir.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
LOGBOOK OR PORTFOLIO Portffolio Myfyriol

Mae dysgu myfyriol yn ffordd o ganiatáu i fyfyrwyr gamu'n ôl o'u profiad dysgu i'w helpu i ddatblygu sgiliau meddwl beirniadol a gwella perfformiad yn y dyfodol trwy ddadansoddi eu profiad. Y math hwn o ddysgu, sy'n helpu i symud y myfyriwr o ddysgu wyneb i ddysgu dwfn.

Ar gyfer yr asesiad hwn, gofynnir ichi fyfyrio ar o leiaf 8 digwyddiad gwahanol yn ystod eich blwyddyn gyntaf yn Ysgol Gwyddorau Meddygol (4 y semester), rhaid i ddau ohonynt fod yn adlewyrchiad o'r adborth a dderbyniwyd ar gyfer aseiniad. Gall y digwyddiadau fod yn ddarlithoedd, sesiynau ymarferol, seminarau, darllen y tu allan neu gyfleoedd gwirfoddoli allgyrsiol. Dylai pob adlewyrchiad fod o leiaf 250 gair.

30
ESSAY Genynnau mewn Clefyd

Bydd yr asesiad hwn yn gysylltiedig â'r sesiynau biowybodeg yn semester 2.

35
COURSEWORK Ffeithlun grŵp

Mae ffeithlun yn ffordd boblogaidd o rannu gwybodaeth mewn papurau newydd, cylchgronau a gwefannau newyddion ar-lein i'r gynulleidfa leyg. Bydd myfyrwyr yn cynhyrchu taflen wybodaeth a fydd yn cael ei rhannu ar sianeli cyfryngau cymdeithasol yr Ysgol sydd wedi'i hanelu at y gynulleidfa leyg. Mae'r cynrychioliadau gweledol o wybodaeth yn cael eu cynllunio i wneud syniadau cymhleth a symiau mawr o ddata yn hawdd i'w deall. Bydd hwn yn brosiect grŵp gyda'r radd yn seiliedig ar y cynnyrch terfynol a chyfraniad y myfyriwr i'r dyluniad terfynol.

35
ESSAY Traethawd ffurfiannol

Nod y traethawd ffurfiannol yw rhoi cyfle i chi adolygu a gwella eich sgiliau ysgrifennu traethodau. Mae hyn yn cyfateb â'r sesiynau canlynol: adnoddau llyfrgell a chwilio llenyddiaeth, defnyddio ffynonellau a Turnitin, ac adeiladu dadleuon.

0

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study

Directed and self-directed reading around topics and the completion of assignments.

170
Lecture

10 sessions per semester.

Lectures may convey substantial elements of the subject content, provide core themes and explanations of concepts, as well as set the scene for and inspire students' independent learning. Lectures encourage and enable students to develop skills in listening and selective note-taking, to appreciate how information is structured and presented, and to understand the means by which scientific information is obtained. The traditional format may be enhanced through the use of computer-based or other learning aids and interactive student participation in groups or by communication networks.

Please note, for 2020/21, a blended learning style of delivery will be used. Students unable to attend Bangor University campus will be able to follow all aspects of the teaching online. On-campus teaching may be integrated, subject to Covid-19 related restrictions.

30

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Subject specific skills

Medicine benchmarks

Plan and execute research, present coherent scientific arguments, evaluate the data collected, draw valid conclusions and communicate to expert and lay audiences. (benchmark: 5.3)

Synthesise information from a variety of sources to aid knowledge and understanding of medical sciences. (benchmark: 6.1.b)

Analyse, evaluate and interpret the research evidence underpinning medical sciences. (benchmark: 5.2)

Reflect on and critically evaluate own academic, professional and "practical" development. (benchmark: 5.4)

Knowledge of professional skills and practical procedures. (benchmark: 4.2. p)

Will have gained transferable employability skills in presentation, numeracy, statistics, problem-solving. (benchmark: 5.1)

Will be equipped with inter-personal skills including team building, conflict management, and display behaviour and attitudes required in a professional working life. (benchmarks: 6.1.i, 6.2.2)

Biomedical Science benchmarks:

On successful completion of the course, students will be able to engage with essential facts, major concepts, principles and theories associated with molecular biology and medical genetics, and the basis of the analytical techniques used to diagnose and monitor human conditions. (benchmark: 6.4)

Graduates will be able to apply their knowledge to a professional, evidence-based approach to research into the pathogenesis and origins of disease processes and the diagnosis and monitoring of disorders. (benchmark: 6.2)

Biomedical science graduates are aware of the current laboratory methods to investigate and diagnose human diseases in clinical and research environments. This includes an appreciation of research and the development of new technologies. (benchmark: 6.3)

Biomedical sciences graduates should recognise and apply subject-specific theories, paradigms, concepts or principles to reach evidence-based decisions. (benchmark: 4.2)

To plan and execute hypothesis-driven research or development work, present coherent scientific arguments, evaluate the evidence (including the knowledge of statistical tests) and draw valid conclusions and communicate to expert and lay audiences. (benchmark: 4.3)

To be able to receive and respond to a variety of sources of information (textual, numerical, verbal, graphical), carry out sample selection, produce record scientific records & analyse data within a statistical context (an understanding of statistical significance and statistical power), and to communicate the outcomes to a variety of audiences using a range of formats, media and approaches including the avoidance of plagiarism. (benchmark: 4.4; 4.5)

Resources

Resource implications for students

All resources needed to complete this module are provided. Computers can be accessed in multiple locations across the university. All teaching materials will be available on Blackboard. Completed assignments will be uploaded onto Turnitin through Blackboard.

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/msc-1017.html