Coronavirus (Covid-19) Information

Module MSC-1022:
Cyflwyniad Meicrobioleg

Module Facts

Run by School of Medical Sciences

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Mr Merf Williams

Overall aims and purpose

Amcan y modiwl hwn yw cyflwyno micro-organebau Prokaryotig ac Eukaryotig i’r myfyriwr.Astudir nodweddion a strwythurau gwahaniaethol celloedd microbaidd, ynghyd â deinameg twf microbaidd, cyflwyniad i fecanweithiau gwrthsefyll gwrthfiotigau, pathogenesis ac ymwneud microbaidd ag afiechydon dynol. I ddilyn ceir adran ar fycoleg lle'r adolygir cylchoedd bywyd ffyngau a'u heffaith ar fywyd bob dydd, yn gadarnhaol a negyddol. Yna ystyrir amrywiaeth firysau, yn cynnwys firysau pwysig yn feddygol, o safbwynt eu morffoleg, math genom a strategaethau tyfu.

Course content

Astudiaeth dacsonomaidd o rai bacteria, ffyngau a firysau, ynghyd â nodweddion strwythurol, amrywiaethau metabolaidd, deinameg twf microbaidd ac ymwneud microbau ag afiechydon dynol. Bydd y modiwl hefyd yn ystyried amrywiaeth ffyngau a firysau.

Assessment Criteria

excellent

Dylai myfyriwr rhagorol ddangos y sgiliau angenrheidiol ar gyfer dysgu annibynnol a gydol oes (gweithio’n annibynnol, rheoli a threfnu amser) a bod â gwybodaeth fanwl am bob agwedd ar y modiwl. Dylai atebion ysgrifenedig fod o safon eithriadol uchel o ran cyflwyniad, fframwaith ac eglurder, gyda gwybodaeth gywir a pherthnasol wedi'i chyflwyno'n dda iawn.

threshold

Dylai bod gan fyfyriwr trothwy wybodaeth sylfaenol am ffeithiau hanfodol a chysyniadau allweddol microbioleg ragarweiniol bacteria, firysau a ffyngau a gyflwynir yn y modiwl hwn. Dylai atebion ysgrifenedig ddangos gallu i drefnu deunydd perthnasol o ddarlithoedd yn ddadl glir.

good

Dylai bod gan fyfyriwr da wybodaeth ffeithiol drylwyr ar draws pob agwedd ar y modiwl, a gallu nodi enghreifftiau lle bo’n briodol. Dylai atebion ysgrifenedig ddangos gallu i gyfuno’n feirniadol ddeunydd o ddarlithoedd a gwybodaeth a gafwyd trwy ddarllen cefndirol.

Learning outcomes

 1. Dangos gwybodaeth o bathogensis rhai o’r bacteria, ffyngau a firysau pwysig yn feddygol a astudiwyd yn y modiwl hwn.

 2. Dangos dealltwriaeth o amrywiaeth a strwythur Micro-organebau (bacteria, ffyngau, paraseits a firysau).

 3. Dangos dealltwriaeth o tacsonomi. metaboliaeth, tyfiant ac effeithiau gwenwynig bacteria a sut mae'r corff yn ceisio gorestyn.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
CLASS TEST Mid module MCQ test

Prawf wedi amseru ar-lein o 25 o gwestiynnau MCQ

40
EXAM End of module exam

Arholiad wedi amseru ar-lein o 50 o gwestiynnau MCQ

60

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

2 x 1 awr tiwtorial adolygu ar gyfer prawf canol modiwl a arholiad diwedd modiwl.

2
Lecture

Darlithoedd gyda Grwp A a B, ble fydd un grwp mewn darlithfa a'r grwp arall ar lein a wedyn newid drosodd bob yn ail wythnos.

18
Private study

Darllen cyfeiriol a hunan gyfeiriol o gwmpas y pwnc i ychwanegu at ddeunydd y darlithoedd. Adolygu ar gyfer y prawf canol modiwl a'r arholiad terfynnol.

80

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

Medicine benchmarks:

Knowledge and understanding of psychological concepts of health, illness and disease. (benchmarks: 4.2. j, k, n)

Assess a medical situation and diagnose disease and cause and suggest therapeutic and other interventions (benchmark: 6.2.1.a, b, c, d).

Synthesise information from a variety of sources to aid knowledge and understanding of medical sciences. (benchmark: 6.1.b)

Will have gained transferable employability skills in presentation, numeracy, statistics, problem solving. (benchmark: 5.1)

Biomedical Science benchmarks:

The programme aims to give students a comprehension of scientific investigation of human diseases. Upon graduation students should have acquired good knowledge and experience of the following areas including health and disease (theoretical, analytical and practical aspects): Medical Microbiology & Microbiology. (benchmarks: 5.1; 5.3; 5.5)

On successful completion of the course, students will be able to engage with essential facts, major concepts, principles and theories associated with medical microbiology. (benchmark: 6.4)

Graduates will be able to apply their knowledge to a professional, evidence-based approach to research into the pathogenesis and origins of disease processes and the diagnosis and monitoring of disorders. (benchmark: 6.2)

Biomedical sciences graduates should recognise and apply subject-specific theories, paradigms, concepts or principles to reach evidence-based decisions. (benchmark: 4.2)

To be able to receive and respond to a variety of sources of information (textual, numerical, verbal, graphical), carry out sample selection, produce record scientific records & analyse data within a statistical context (an understanding of statistical significance and statistical power), and to communicate the outcomes to a variety of audiences using a range of formats, media and approaches including the avoidance of plagiarism. (benchmark: 4.4; 4.5)

Pre- and Co-requisite Modules

Co-requisites: