Coronavirus (Covid-19) Information

Module MSC-2015:
Haematoleg a Trallwysiad

Module Facts

Run by School of Medical Sciences

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Dylan Jones

Overall aims and purpose

Nod y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i forffoleg a ffisioleg gwaed a'i gyfansoddion ac astudio ceuliad gwaed. Bydd hefyd yn cynnwys yr ymchwiliadau a'r technegau labordy a ddefnyddir i ddiagnosio samplau gwaed yn rheolaidd a nodi a chydnawsedd grwpiau gwaed. Bydd y wybodaeth am waed arferol a'i gyfansoddion ynghyd â gwerthfawrogiad o sail trallwysiad gwaed a chroes-baru a ddarperir yn y modiwl hwn yn darparu'r ddealltwriaeth ofynnol o haematoleg arferol. Bydd hyn yn galluogi'r myfyriwr i symud ymlaen i astudio cyflyrau haematolegol annormal a gynhwysir ym modiwl Blwyddyn 3.

Mae'r modiwl hwn ar gael i fyfyrwyr cyfnewid rhyngwladol Coleg y Gwyddorau Iechyd a Ymddygiad

Sylwch: Mae'r modiwl hwn yn rhan greiddiol o raglenni gradd Gwyddorau Biofeddygol achrededig Ysgol y Gwyddorau Meddygol. Yn hynny o beth, gall myfyrwyr sydd heb wybodaeth gefndir a rhagofyniad priodol o fioleg foleciwlaidd a cellog ddynol gael cynnwys ac asesiadau'r modiwl yn heriol.

Er mwyn gwella dysgu a dealltwriaeth, cofnodir darlithoedd, sesiynau tiwtorial ac arddangosiadau ymarferol gan ddefnyddio'r system Panopto lle maent ar gael.

Course content

Bydd y modiwl yn ymdrin â sawl cysyniad allweddol o wyddoniaeth haematolegol:

Datblygiad celloedd coch a'u rôl yn iechyd pobl. Bioleg celloedd gwaed gwyn a'u rôl ym maes iechyd. Rôl y system haemostatig wrth gynnal iechyd. Cysyniadau allweddol trallwysiad gwaed. Bydd darlithoedd a sesiynau adolygu yn cyflwyno gwybodaeth fanwl a thrafodaeth ar faterion allweddol yn ymwneud â haematoleg glinigol. Bydd cysylltiadau â datblygiadau ac ymchwil arloesol yn cael eu hamlygu ac yn adlewyrchu sut mae patrymau clinigol a diagnostig wedi newid dros amser.

Sgiliau patholeg ddigidol: Bydd yr elfen sgiliau patholeg ddigidol yn darparu profiad ymarferol o asesu morffolegau ffilm gwaed er mwyn gwneud diagnosis o astudiaethau achos cleifion.

Assessment Criteria

good

Category B (60%-69%):

A good student should have a thorough factual knowledge across all aspects of the module, and be able to detail examples where appropriate. Written answers should demonstrate an ability to critically synthesise lecture material. Limited evidence of background reading.

threshold

Category D (40%-49%):

A threshold student should have a basic knowledge of the essential facts and key concepts in haematology and blood transfusion presented in this module. Written answers should demonstrate an ability to organise relevant lecture material into a coherent argument. The answer may contain errors and knowledge gaps.

excellent

Category A (70%-100%):

Completed assessments present very accurate and relevant material, integrated with numerous directed outside core text-reading and some self-researched information sources. Essays, answers and reports present very coherent and well organised arguments that demonstrate excellent overall knowledge and understanding of all module material.

Evidence of wider reading & critical thinking is required for A+ and A* marks.

C- to C+

Category C (50%-59%):

A C Category student should have a correct knowledge of the essential facts and key concepts in haematology and blood transfusion presented in this module. Written answers should demonstrate an ability to organise relevant lecture material into a coherent argument. The answer may lack context and explanation.

Learning outcomes

 1. Disgrifiwch egwyddorion y profion labordy patholeg a ddefnyddir amlaf a ddefnyddir mewn haematoleg a'u harwyddocâd diagnostig

 2. Dangos dealltwriaeth o theori ac agweddau ymarferol trallwysiad gwaed a chroes-baru.

 3. Dangos dealltwriaeth o waed a'i gyfansoddion

Assessment Methods

Type Name Description Weight
EXAM Arholiad diwedd modiwl

Arholiad MCQ ar gynnwys y modiwl.

60
CASE STUDY Adroddiadd ar cleifion haematoleg

Astudiaethau achos cleifion yn seiliedig ar asesiad morffolegol o aroglau gwaed.

40

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

9x 2h Interactive in-class lectures

Please note, for 2020/21, a blended learning style of delivery will be used. Students unable to attend Bangor University campus will be able to follow all aspects of the teaching online. On-campus teaching may be integrated, subject to Covid-19 related restrictions.

18
Tutorial

1x2h Revision for end of module exam with Q & A session. 1x2h drop in session for practical session guidance.

Please note, for 2020/21, a blended learning style of delivery will be used. Students unable to attend Bangor University campus will be able to follow all aspects of the teaching online. On campus teaching may be integrated, subject to Covid-19 related restrictions.

4
Workshop

3-hour online workshop session with aspects of routine blood morphology analysis.

Please note, for 2020/21, a blended learning style of delivery will be used. Students unable to attend Bangor University campus will be able to follow all aspects of the teaching online. On campus teaching may be integrated, subject to Covid-19 related restrictions.

3
Private study 75

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Subject specific skills

Biomedical Science benchmarks:

The programme aims to give students a comprehension of scientific investigation of blood sciences. (benchmarks: 5.1; 5.3; 5.5)

On successful completion of the course, students will be able to engage with essential facts, major concepts, principles and theories associated with blood sciences, and understand the biological mechanisms underlying human pathological conditions and the basis of the analytical techniques used to diagnose and monitor these conditions. (benchmark: 6.4)

Biomedical Science benchmarks:

The programme aims to give students a comprehension of scientific investigation of Clinical Biochemistry. (benchmarks: 5.1; 5.3; 5.5)

On successful completion of the course, students will be able to engage with essential facts, major concepts, principles and theories associated with clinical biochemistry, and understand the biological mechanisms underlying human pathological conditions and the basis of the analytical techniques used to diagnose and monitor these conditions. (benchmark: 6.4)

Be able to undertake practical investigations in a responsible, safe and ethical manner while paying attention to risk assessment, relevant health and safety regulations, ethical issues, procedures for obtaining ethical permission and informed consent and issues relating to patient welfare. (benchmark: 4.3)

Graduates will be able to apply their knowledge to a professional, evidence-based approach to research into the pathogenesis and origins of disease processes. (benchmark: 6.2)

Biomedical science graduates are aware of the current laboratory methods to investigate and diagnose human diseases in clinical and research environments. This includes an appreciation of research and the development of new technologies. (benchmark: 6.3)

Biomedical sciences graduates should recognise and apply subject-specific theories, paradigms, concepts or principles to reach evidence-based decisions. (benchmark: 4.2)

To be able to receive and respond to a variety of sources of information (textual, numerical, verbal, graphical), carry out sample selection, produce record scientific records & analyse data within a statistical context (an understanding of statistical significance and statistical power), and to communicate the outcomes to a variety of audiences using a range of formats, media and approaches including the avoidance of plagiarism. (benchmark: 4.4; 4.5)

Graduates should develop the skills necessary for self-managed and lifelong learning, have an appreciation for the role and impact of intellectual property, and identify and work towards targets for personal, academic, professional and career development. (benchmark: 4.7)

Graduates will be able to apply their knowledge to a professional, evidence-based approach to research into the pathogenesis and origins of disease processes. (benchmark: 6.2)

Biomedical science graduates are aware of the current laboratory methods to investigate and diagnose human diseases in clinical and research environments. This includes an appreciation of research and the development of new technologies. (benchmark: 6.3)

Biomedical sciences graduates should recognise and apply subject-specific theories, paradigms, concepts or principles to reach evidence-based decisions. (benchmark: 4.2)

To be able to receive and respond to a variety of sources of information (textual, numerical, verbal, graphical), carry out sample selection, produce record scientific records & analyse data within a statistical context (an understanding of statistical significance and statistical power), and to communicate the outcomes to a variety of audiences using a range of formats, media and approaches including the avoidance of plagiarism. (benchmark: 4.4; 4.5)

Graduates should develop the skills necessary for self-managed and lifelong learning, have an appreciation for the role and impact of intellectual property, and identify and work towards targets for personal, academic, professional and career development. (benchmark: 4.7)