Coronavirus (Covid-19) Information

Module MSC-3015:
Haematoleg

Module Facts

Run by School of Medical Sciences

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Dylan Jones

Overall aims and purpose

Nod y modiwl hwn yw datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau a gafwyd yn Haematoleg Bl2 MSE-2015 a thrallwysiad Gwaed. Bydd morffoleg a ffisioleg gwaed a'i gyfansoddion ac astudio ceuliad gwaed yn cael eu datblygu i gynnwys cyflyrau a chlefydau haematolegol annormal. Bydd y prif afiechydon haematolegol yn cael eu trafod yn fanwl, gan gynnwys myelodysplasia, leukaemias, lymffomau, a haemoglobinopathïau.

Yn ystod y modiwl bydd myfyrwyr yn dysgu'n gyfannol am rôl haematoleg mewn diagnosis a thriniaeth cleifion. Bydd myfyrwyr yn agored i'r datblygiadau diweddaraf mewn diagnosis (gan gynnwys rôl methodolegau moleciwlaidd mewn gofal iechyd) a thriniaeth (megis defnyddio trawsblaniadau bôn-gelloedd haemopoietig a therapi gwrthgorff monoclonaidd).

Mae'r modiwl hwn ar gael i fyfyrwyr cyfnewid rhyngwladol Coleg y Gwyddorau Iechyd a Ymddygiad

Sylwch: Mae'r modiwl hwn yn rhan greiddiol o raglenni gradd Gwyddorau Biofeddygol achrededig Ysgol y Gwyddorau Meddygol. Yn hynny o beth, gall myfyrwyr sydd heb wybodaeth gefndir a rhagofyniad priodol o fioleg foleciwlaidd a cellog ddynol gael cynnwys ac asesiadau'r modiwl yn heriol.

Er mwyn gwella dysgu a dealltwriaeth, cofnodir darlithoedd, sesiynau tiwtorial ac arddangosiadau ymarferol gan ddefnyddio'r system Panopto lle maent ar gael.

Course content

Bydd y modiwl hwn yn ymdrin â sawl agwedd allweddol ar glefyd haematolegol ac opsiynau therapiwtig.

Bydd darlithoedd a sesiynau adolygu yn cyflwyno gwybodaeth fanwl a thrafodaeth ar faterion allweddol yn ymwneud â haematoleg glinigol. Bydd cysylltiadau â datblygiadau ac ymchwil arloesol yn cael eu hamlygu ac yn adlewyrchu sut mae patrymau clinigol a diagnostig wedi newid dros amser. Bydd y modiwl yn cynnwys darlithoedd ar falaenedd haematolegol ac anhwylderau anfalaen y system haematolegol.

Bydd profiad morffoleg o brofion haematolegol allweddol yn cael ei ddarparu trwy sesiwn ymarferol yn seiliedig ar astudiaeth achos. Disgwylir i fyfyrwyr allu adnabod a diagnosio malaeneddau haematolegol allweddol a chynnal arbrofion teipio gwaed arferol.

Assessment Criteria

good

Category B (60%-69%):

A good student should have a thorough factual knowledge across all aspects of the module, and be able to detail examples where appropriate. Written answers should demonstrate an ability to critically synthesise lecture material and information from background reading.

threshold

Category D (40%-49%):

A threshold student should have a basic knowledge of the essential facts and key concepts in haematology and blood transfusion presented in this module. Written answers should demonstrate an ability to organise relevant lecture material into a coherent argument.

C- to C+

Category C (50%-59%):

A C category student should have a correct understanding of the essential facts and key concepts in haematology and blood transfusion presented in this module. Written answers should demonstrate an ability to organise relevant lecture material into a coherent argument. The argument may reveal knowledge gaps. Context and explanation may be missing. No evidence of wider reading.

excellent

Category A (70%-100%):

An excellent student should be able to demonstrate the skills necessary for self-managed and lifelong learning (working independently, time management and organisation) and have a detailed in depth knowledge of all aspects of the module. Written answers should have an extremely high standard of presentation, structure and clarity with a very well argued and coverage of accurate and relevant information from lecture notes and significant background reading.

Learning outcomes

 1. Trafodwch yn feirniadol rôl cynhyrchion gwaed a thrawsblaniadau bôn-gelloedd haemopoeitig fel ymyriadau therapiwtig.

 2. Trafodwch yn feirniadol y profion labordy patholeg a ddefnyddir amlaf a ddefnyddir mewn haematoleg a thrallwysiad gwaed a'u harwyddocâd diagnostig

 3. Trafodwch yn feirniadol fathau, achosion a diagnosis clefyd haematolegol malaen ac anfalaen.

 4. Gwerthuso'n feirniadol rôl diagnosteg foleciwlaidd mewn haematoleg.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
EXAM Arholiad diwedd modiwl

Arholiad traethawd 2 awr. Ateb 2 cwestiwn o 4

60
CASE STUDY Adroddiad ar Claf haematoleg

Cyfres o astudiaethau achos cleifion gan ddefnyddio profion taeniad gwaed wedi'u digideiddio.

40

Teaching and Learning Strategy

Hours
Practical classes and workshops

3-hour online workshop session with aspects of routine blood morphology analysis.

Please note, for 2020/21, a blended learning style of delivery will be used. Students unable to attend Bangor University campus will be able to follow all aspects of the teaching online. On campus teaching may be integrated, subject to Covid-19 related restrictions.

3
Private study 79
Lecture

8x 2h Interactive lectures

Please note, for 2020/21, a blended learning style of delivery will be used. Students unable to attend Bangor University campus will be able to follow all aspects of the teaching online. On-campus teaching may be integrated, subject to Covid-19 related restrictions.

16
Tutorial

Revision tutorial

2

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Subject specific skills

Biomedical Science benchmarks:

The programme aims to give students a comprehension of scientific investigation of haematology. (benchmarks: 5.1; 5.3; 5.5)

On successful completion of the course, students will be able to engage with essential facts, major concepts, principles and theories associated with blood sciences and to understand the biological mechanisms underlying human pathological conditions and the basis of the analytical techniques used to diagnose and monitor these conditions. (benchmark: 6.4)

Graduates will be able to apply their knowledge to a professional, evidence-based approach to research into the pathogenesis and origins of disease processes. (benchmark: 6.2)

Biomedical science graduates are aware of the current laboratory methods to investigate and diagnose human diseases in clinical and research environments. This includes an appreciation of research and the development of new technologies. (benchmark: 6.3)

Biomedical sciences graduates should recognise and apply subject-specific theories, paradigms, concepts or principles to reach evidence-based decisions. (benchmark: 4.2)

To be able to receive and respond to a variety of sources of information (textual, numerical, verbal, graphical), carry out sample selection, produce record scientific records & analyse data within a statistical context (an understanding of statistical significance and statistical power), and to communicate the outcomes to a variety of audiences using a range of formats, media and approaches including the avoidance of plagiarism. (benchmark: 4.4; 4.5)

Graduates should develop the skills necessary for self-managed and lifelong learning, have an appreciation for the role and impact of intellectual property, and identify and work towards targets for personal, academic, professional and career development. (benchmark: 4.7)