Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCS-4008:
Cynllunio Ieithyddol

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Rhian Hodges

Overall aims and purpose

 1. Bydd y modiwl yma yn gosod cynllunio ieithyddol yn ei gyd-destun rhyngwladol gan edrych ar wahanol enghreifftiau o gynllunio iaith mewn gwledydd amrywiol.

 2. Bydd y modiwl yn cynnwys astudiaeth drylwyr o faes cynllunio ieithyddol yng Nghymru gan ganolbwyntio ar ddatblygiad cymdeithasol hanesyddol yr iaith Gymraeg, y system addysg, a datblygiad deddfwriaethol y Gymraeg, yn enwedig Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

 3. Byddwn yn astudio cynlluniau iaith amrywiol, gan gynnwys Cynllun Iaith Prifysgol Bangor a'r newid i'r safonau o dan y Mesur iaith newydd.

 4. Byddwn hefyd yn astudio'r ddadl ynglyn â hawliau ieithyddol, yn enwedig hawliau siaradwyr ieithoedd lleiafrifol a grwpiau ieithyddol.

 5. Bydd yr astudiaeth yn cynnwys astudiaeth o'r Gymraeg fel mater defnyddiwr ac yn ogystal yn ffocysu ar drafod defnydd iaith mewn sfferau trosglwyddo ieithoedd lleiafrifol sef yr aelwyd, y gymuned, y system addysg a’r gweithle.

Course content

Cynllunio Ieithyddol ar lefel ryngwladol

Shifft ieithyddol a marwolaeth iaith

Cyflwyniad i hanes yr iaith Gymraeg

Y Gymraeg mewn bywyd cyhoeddus a phreifat Datblygiad statudol yr iaith Gymraeg

Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 Cynnwys y Ddeddf Oblygiadau sector gyhoeddus Oblygiadau sectorau eraill

Cynlluniau Iaith Gymraeg

Astudiaeth gymharol o'r Gymraeg ag ieithoedd lleiafrifol Ewrop a Gogledd America

Mesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011

Assessment Criteria

threshold

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig yn gallu cyflawni'r canlynol yn foddhaol: adolygu'r llenyddiaeth berthnasol, dadansoddi a gwerthuso polisïau, defnyddio cronfeydd data, trefnu ei amser, defnyddio'r we i ddarganfod gwybodaeth, defnyddio sgiliau ymchwil annibynnol

good

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig yn gallu: cynhyrchu adolygiad trylwyr o'r llenyddiaeth berthnasol; dadansoddi a gwerthuso polisïau; defnyddio cronfeydd data yn fedrus, trefnu ei amser yn effeithiol, defnyddio'r we yn eang i ddarganfod gwybodaeth, defnyddio sgiliau ymchwil annibynnol yn ddeheuig.

excellent

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig yn gallu: cynhyrchu adolygiad trylwyr a beirniadol o'r llenyddiaeth berthnasol; dadansoddi a gwerthuso polisïau; defnyddio cronfeydd data amrywiol yn ddewisol a medrus, trefnu ei amser yn effeithiol ac effeithlon, defnyddio'r we yn feirniadol er mwyn darganfod gwybodaeth werthfawr a pherthnasol, defnyddio sgiliau ymchwil annibynnol yn graff a beirniadol.

Learning outcomes

 1. Dadansoddi'n feirniadol wreiddiau cynllunio ieithyddol o fewn cyd-destun rhyngwladol
 2. Defnyddio cysyniadau priodol i drafod cynllunio ieithyddol yn y Gymru gyfoes, gan eu dadansoddi'n feirniadol.
 3. Dadansoddi'n feirniadol ddatblygiad polisïau iaith yn y sector gyhoeddus, breifat, a gwirfoddol.
 4. Y gallu i ddefnyddio amrywiaeth eang o ffynonellau meintiol ac ansoddol mewn dull beirniadol a dadansoddol i drafod sefyllfa'r Gymraeg yn y Gymru gyfoes.
 5. Cymhwyso theorïau ynglyn â hawliau unigolion a hawliau grwp i sefyllfaoedd cyfoes.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Assignment 1 30
Assignment 2 70

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture
 1. Darlithoedd - 1 awr yr wythnos am 12 wythnos
 2. Seminarau - 1 awr yr wythnos am 12 wythnos

Canlyniad Dysgu 1: Dadansoddi'n feirniadol wreiddiau cynllunio ieithyddol o fewn cyd-destun rhyngwladol

Canlyniad Dysgu 2: Defnyddio cysyniadau priodol i drafod cynllunio ieithyddol yn y Gymru gyfoes, gan eu dadansoddi'n feirniadol.

Canlyniad Dysgu 3: Dadansoddi'n feirniadol ddatblygiad polisïau iaith yn y sector gyhoeddus, breifat, a gwirfoddol.

Canlyniad Dysgu 4: Y gallu i ddefnyddio amrywiaeth eang o ffynonellau meintiol ac ansoddol mewn dull beirniadol a dadansoddol i drafod sefyllfa'r Gymraeg yn y Gymru gyfoes.

Canlyniad Dysgu 5: Cymhwyso theorïau ynglyn â hawliau unigolion a hawliau grwp i sefyllfaoedd cyfoes.

200

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: