Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCU-2001:
Dulliau Ymchwil

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Rhian Hodges

Overall aims and purpose

Rhoi sylfaen o wybodaeth i chi, ym mhob agwedd o waith ymchwil, fel y byddwch yn barod at cynllunio a gwneud gwaith ymchwil eich hunain (gweler y tab cynnwys am fwy o fanylder).

Course content

Yn y modiwl yma mi wnewch ddysgu sut i ddatblygu eich ‘dychymyg cymdeithasegol’ wrth i ni archwilio’r amrediad amrywiol o fethodolegau sydd yn rhan o gontinwwm y gwyddorau cymdeithasol cyfoes. Gan ddechrau hefo trosolwg hanesyddol o’r gwyddorau cymdeithasol a’r ystyriaethau athronyddol cysylltiedig, mi wnawn ni archwilio pob agwedd o’r broses ymchwil, gan gynnwys: datblygu cwestiwn ymchwil; dewis cynllun ymchwil; materion moesegol a pharatoadau addas; adolygu’r llenyddiaethau perthnasol (a gwahanol opsiynau o sut i wneud hyn); samplo; dulliau casglu data a’i storio; gwahanol ffyrdd i ddadansoddi ac archwilio eich canfyddiadau, gan gynnwys confensiynau gwahanol am ysgrifennu a chyflwyno; cyhoeddi eich gwaith a chyfathrebu hefo’r gymuned ymchwil yn y maes ymchwil o’ch dewis.

Cewch eich annog i feddwl yn feirniadol am bob agwedd o’r broses ymchwil, o ddilysrwydd, dibynadwyedd a’r gallu i gyffredinoli, ymlaen at ystyried peryglon dull-addoli, dull-iaeth, gwyddorau-iaeth a meini prawf-iaeth. Cewch eich addysgu i werthfawrogi ‘gramadeg’ methodolegau’r gwyddorau cymdeithasol, ac yn y pen draw mi gewch eich annog i fod yn ymchwilydd annibynnol, hefo’r gallu i wneud penderfyniadau eich hunain yn ystod y broses ymchwil, ac i gymryd eich ymchwil trwy bob cam hyd at gwblhad a chyhoeddiad. Mi wneith y wybodaeth a’r sgiliau rydych yn ei ddatblygu yn ystod y modiwl rhoi i chi’r ‘pecyn offer methodolegol’ byddwch ei hangen i gynnal ymchwil eich hunain; mae hi’n hyfforddiant amhrisiadwy at baratoi eich prosiect ymchwil traethawd hir.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy D- i D+ Bydd myfyrwyr trothwy yn dangos rhywfaint o werthfawrogiad sylfaenol o osodiad hanesyddol a sylfeini athronyddol y gwyddorau cymdeithasol. Byddent yn dangos gwybodaeth am rhai o’r prif methodolegau yn y gwyddorau cymdeithasol, gydag efallai tystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol eu hunain, y tu allan i’r darlithoedd a seminarau. Byddent yn dangos rhywfaint o allu i archwilio cryfderau a gwendidau amrediad o ymarferion methodolegol, efallai hefo rhai gwendidau mewn dealltwriaeth. Byddent yn dangos rhywfaint o ymwybyddiaeth ynglŷn â’r cyd-destun presennol i’r gwyddorau cymdeithasol, megis disgwyliadau moesegol a chyllido gwaith ymchwil. Byddent yn dangos gwerthfawrogiad sylfaenol o’r materion ymglymedig a cysyniadu, dylunio, cynllunio, cynnal a chynhyrchu allbwnion i ystod eang o gynulleidfaoedd, o fewn ymchwil cymdeithasol.

good

Da/ teilyngdod B- i B+ Bydd myfyrwyr da/ teilyngdod yn dangos gwerthfawrogiad gref o osodiad hanesyddol a sylfeini athronyddol y gwyddorau cymdeithasol. Byddent yn dangos gwybodaeth am ran fwyaf ond nid y cyfan o’r prif methodolegau yn y gwyddorau cymdeithasol, gyda thystiolaeth o astudio cefndirol eu hunain, y tu allan i’r darlithoedd a seminarau. Byddent yn dangos gwybodaeth gref ynglŷn â sut i archwilio cryfderau a gwendidau amrediad o ymarferion methodolegol. Byddent yn dangos ymwybyddiaeth dda ynglŷn â’r cyd-destun presennol i’r gwyddorau cymdeithasol, megis disgwyliadau moesegol a chyllido gwaith ymchwil. Byddent yn dangos gwerthfawrogiad da o’r materion ymglymedig a cysyniadu, dylunio, cynllunio, cynnal a chynhyrchu allbwnion i ystod eang o gynulleidfaoedd, o fewn ymchwil cymdeithasol.

excellent

Rhagorol A- i A+ Bydd myfyrwyr rhagorol yn dangos gwerthfawrogiad cynhwysfawr o osodiad hanesyddol a sylfeini athronyddol y gwyddorau cymdeithasol. Byddent yn dangos dealltwriaeth fanwl o’r prif methodolegau yn y gwyddorau cymdeithasol, gyda thystiolaeth o astudio cefndirol helaeth eu hunain, y tu allan i’r darlithoedd a seminarau. Byddent yn dangos gwybodaeth gynhwysfawr ynglŷn â sut i archwilio cryfderau a gwendidau amrediad o ymarferion methodolegol. Byddent yn dangos ymwybyddiaeth ragorol a manwl ynglŷn â’r cyd-destun presennol i’r gwyddorau cymdeithasol, megis disgwyliadau moesegol a chyllido gwaith ymchwil. Byddent yn dangos gwerthfawrogiad cynhwysfawr o’r materion ymglymedig a cysyniadu, dylunio, cynllunio, cynnal a chynhyrchu allbwnion i ystod eang o gynulleidfaoedd, o fewn ymchwil cymdeithasol.

C- to C+

C- i C+ Bydd myfyrwyr sydd yn llwyddo yn yr ail ddosbarth yn dangos gwerthfawrogiad o’r prif faterion o osodiad hanesyddol a sylfeini athronyddol y gwyddorau cymdeithasol. Byddent yn dangos dealltwriaeth o’r prif methodolegau yn y gwyddorau cymdeithasol, gyda thystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol eu hunain, y tu allan i’r darlithoedd a seminarau. Byddent yn dangos gwybodaeth am y prif faterion ynglŷn â sut i archwilio cryfderau a gwendidau amrediad o ymarferion methodolegol. Byddent yn dangos ymwybyddiaeth ynglŷn â’r cyd-destun presennol i’r gwyddorau cymdeithasol, megis disgwyliadau moesegol a chyllido gwaith ymchwil. Byddent yn dangos gwerthfawrogiad o’r materion ymglymedig a cysyniadu, dylunio, cynllunio, cynnal a chynhyrchu allbwnion i ystod eang o gynulleidfaoedd, o fewn ymchwil cymdeithasol.

Learning outcomes

 1. Gwerthfawrogiad o osodiad hanesyddol a sylfeini athronyddol y gwyddorau cymdeithasol.

 2. Yr allu i fod yn ymatblyg am yr hyn a ddysgir, a defnyddio amryw o gonfensiynau ysgrifennu addas i’w nodi mewn llyfr-log gweithdy.

 3. Gwybodaeth a dealltwriaeth o amrediad amrywiol ac eang o fethodolegau.

 4. Yr allu i archwilio cryfderau a gwendidau amrediad o ymarferion methodolegol.

 5. Ymwybyddiaeth o’r cyd-destun presennol, gan gynnwys disgwyliadau moesegol a chyllido ymchwil cymdeithasol.

 6. Gwerthfawrogiad beirniadol o faterion ymglymedig a cysyniadu, dylunio, cynllunio, cynnal a chynhyrchu allbwnion i ystod eang o gynulleidfaoedd, yn berthnasol i ymchwil cymdeithasol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd 2,000 o eiriau (s1) 50
Cynllun Ymchwil 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Darlithoedd yn y dosbarth i ddarparu wybodaeth sylfaenol y cwrs.

11
Private study

Bydd y myfyrwyr yn llenwi llyfr-log yn seiliedig ar y gweithdai, lle y byddent yn adfyfyrio ar yr hyn y maent wedi ei ddysgu. Mae hyn yn rhan o’r asesiad i’r modiwl a byddaf yn rhoi cyngor iddyn nhw ar beth y disgwylir ganddynt. I’r sawl lle nad yw’n bosib mynychu gweithdy/ai oherwydd, er enghraifft salwch, mi fydd yn bosib iddynt wneud gwaith adfyfyrio ar waith darllen eu hunain. Byddent yna, hefyd, yn ysgrifennu traethawd manwl ar agwedd o fethodoleg mewn ymchwil gymdeithasol. Mi fydd y gwaith adfyfyrio yn y llyfr-log yn helpu datblygu eu dealltwriaeth o’r pynciau dan sylw, a hefyd datblygu eu hyder mewn ysgrifennu. Felly mi fydd y llyfr-log yn helpu paratoi’r myfyrwyr at ysgrifennu’r traethawd, sef yr ail asesiad.

178
Workshop

Gweithdai yn y dosbarth, lle byddem yn trafod y gwybodaeth o’r darlithoedd a hefyd gwaith darllen gosod. Fydd y trafodaethau yma yn ffurfio.

11

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Subject specific skills

 • how to make ethically sound judgements in relation to research carried out by others or oneself
 • how to use empirical evidence - both quantitative and qualitative in criminology and sociology
 • the ability to formulate and investigate sociologically informed questions
 • competence in using major theoretical perspectives and concepts in sociology, and their application to social life
 • the capacity to analyse, assess and communicate empirical sociological information
 • the ability to identify a range of qualitative and quantitative research strategies and methods
 • the ability to conduct sociological / criminolgical research
 • the ability to undertake and present scholarly work
 • the ability to recognise the relevance of sociological knowledge to social, public and civic policy.
 • Understand the relationship between theory, research design, and the selection of research methods and be able to identify and critically evaluate the positions upon which they are predicated.
 • Appreciate and apply a broad range of research methods and tools (underpinned by a strong conceptual awareness of the research processes).
 • Appreciate philosophical, ethical and methodological issues in criminological and legal research.
 • the ability to identify a range of qualitative and quantitative research strategies and methods
 • the ability to formulate and investigate sociologically informed questions
 • competence in using major theoretical perspectives and concepts in sociology, and their application to social life
 • the capacity to analyse, assess and communicate empirical sociological information
 • the ability to conduct sociological research
 • Appreciate the value of and apply theoretical and methodological rigour to analyses of welfare issues;
 • the ability to undertake and present scholarly work
 • the ability to understand the ethical implications of sociological enquiry
 • the ability to recognise the relevance of sociological knowledge to social, public and civic policy.
 • Be aware of the ethical, social and political contexts within which social policy practice and research is conducted and delivered
 • Asesu a gwerthuso cryfderau a gwendidau'r gwahanol ddulliau a ddefnyddir i hyrwyddo hawliau ieithyddol
 • Develop a knowledge and expertise with respect to a range of evidence-based policy making and practice.
 • Develop a sophisticated understanding of the processes of social policy analysis and evaluation.
 • seek out, use and evaluate qualitative and quantitative data derived from social surveys and other research publications
 • undertake either on their own, or in collaboration with others, investigations on social questions, issues and problems. This will involve skills in problem identification; the collection, storage management and manipulation of data, including secondary data, and other information; the use of archival sources; the construction of coherent and reasoned arguments; and the presentation of clear conclusions and recommendations distinguish among and critically evaluate different theoretical, technical, normative, moral and political approaches to social problems and issues.
 • distinguish among and critically evaluate different theoretical, technical, normative, moral and political approaches to social problems and issues
 • Understand the basic principles of research design and strategy (including how to formulate researchable questions and the considerations affecting inference and proof, reliability and validity in different styles of research), sufficient to enable them to make appropriate choices in their own research.
 • Appreciate and apply a broad range of research methods and tools (underpinned by a strong conceptual awareness of the research processes and their underlying philosophies).
 • Appreciate philosophical, ethical and methodological issues in criminological and criminal justice research.
 • Appreciate the inter-relationships between sociological and socio-legal theories, criminological and criminal justice research, and criminal justice policies.
 • Understand the value of and apply comparative analysis within criminology and criminal justice.
 • Understand the relationship between theory, research design, and the selection of research methods and be able to identify and critically evaluate the epistemological positions upon which they are predicated.
 • how to develop a reflective approach and a critical awareness of the values of local cultures and local politics, and of the student's own values, biography and social identity, and how to bring these skills to bear in an informed response to crime and victimisation
 • Understand the relationship between theory, research design, and the selection of research methods and be able to identify and critically evaluate the epistemological positions upon which they are predicated.
 • Understand the basic principles of research design and strategy (including how to formulate researchable questions and the considerations affecting inference and proof, reliability and validity in different styles of research), sufficient to enable them to make appropriate choices in their own research.
 • Appreciate and apply a broad range of research methods and tools (underpinned by a strong conceptual awareness of the research processes and their underlying philosophies).
 • Appreciate philosophical, ethical and methodological issues in criminological and sociological research.
 • Appreciate the inter-relationships between sociological and socio-legal theories, criminological and sociological research, and policies of key institutions.
 • Understand the value of and apply comparative analysis within criminology and sociology.
 • how to develop a reflective approach and a critical awareness of the values of local cultures and local politics, and of the student's own values, biography and social identity, and how to bring these skills to bear in an informed response to crime and victimisation

Resources

Resource implications for students

Ni fydd raid i’r myfyrwyr brynu unrhyw adnoddau. Byddent yn medru lawr lwytho erthyglau a fydd adnoddau eraill yn cael eu rhoi ar fwrdd du a hefyd ar wefan y CCC, wrth i’r darlithiwr eu datblygu. Mae yna lawer o lyfrau methodoleg ar gael yn y llyfrgell ac mi fydd y myfyrwyr yn cael eu hannog i ddefnyddio adnoddau sydd yn berthnasol i’w gradd nhw o ran ymchwil cymdeithasol.

Reading list

Bryman, A. 2012. Social Research Methods (4th edition). Oxford University Press.

David, M. & Sutton, C, D. 2010. Social Research (2nd edition). Sage Publications.

Denscome, M. 2014. The good research guide for small-scale social research projects. McGraw-Hill Education 5.

Gilbert, N, G. 2016. Researching Social Life (4th ed). Sage Publications.

May, T. 2010. Social research issues, method, and process (4th edition). Sage Publications.

Courses including this module

Compulsory in courses: