Coronavirus (Covid-19) Information

Module UXC-2046:
Y Ffilm ddogfen:Theori

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Dyfrig Jones

Overall aims and purpose

Bydd y modiwl hwn yn rhoi trosolwg cyffredinol i fyfyrwyr o esblygiad y ffilm ddogfen, o'i tharddiad yn y 1900au hyd heddiw. Byddwn yn astudio hanes ffilmiau dogfen yng nghyd-destun theori a bydd hyn yn galluogi'r myfyrwyr i ddeall sut mae ffilmiau dogfen wedi datblygu dros amser. Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar gwestiynnau theoretaidd, gan edrych yn fanwl ar waith nifer o awduron sydd wedi ysgrifennu am y ffilm ddogfen.

Course content

Bydd y cwrs hwn yn edrych ar ddatblygiad ffilmiau dogfen gan geisio gosod datblygiadau pwysig mewn cyd-destun damcaniaethol. Caiff hanes y ffilm ddogfen ei drafod yng nghyd-destun y cwestiynnau syniadaethol a ddilynodd o esblygiad gwahanol fathau o ffilmiau dogfen. Bydd myfyrwyr ar y cwrs yn edrych ar amrediad o ffilmiau, o'r 1920au hyd heddiw, ond bydd mwyafrif y ffilmiau a fydd yn cael eu harchwilio yn rhai cyfoes. Bydd gofyn i'r myfyrwyr ddadansoddi'r ffilmiau, gan gyfeirio at theori dogfen wedi ei ysgrifennu gan amrywiaeth o awduron, gan gynnwys: John Grierson, Dziga Vertov, Paul Rotha, Bill Nichols, Stella Bruzzi, John Corner, a Paul Wells, ymhlith eraill.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy (40%+)

Mae'r gwaith a gyflwynwyd yn foddhaol ac yn dangos lefel dderbyniol o allu fel a ganlyn:

 • Cywir ar y cyfan ond yn cynnwys gwallau ac elfennau wedi eu hepgor.
 • Yn gwneud honiadau heb dystiolaeth na rhesymu cefnogol eglur.
 • Yn strwythuredig ond yn aneglur ac felly'n dibynnu ar y darllenydd i wneud cysylltiadau a rhagdybiaethau.
 • Yn defnyddio ystod gymharol gyfyng o ddeunydd.

good

Da (50%+)

Mae'r gwaith a gyflwynir yn fedrus trwyddo draw ac o bryd i'w gilydd gwelir arddull a dull rhagorol a dewis rhagorol o ddeunyddiau cefnogol. Mae'n dangos:

 • Strwythur da a dadleuon a ddatblygir yn rhesymegol.
 • Mae'n defnyddio'n rhannol, o leiaf, ddeunydd a gafwyd ac a aseswyd o ganlyniad i astudio annibynnol, neu mewn ffordd sy'n unigryw i'r myfyriwr.
 • Ar y cyfan mae'r honiadau'n seiliedig ar dystiolaeth ac ar resymu cadarn.
 • Manwl gywir ac wedi ei gyflwyno mewn arddull academaidd briodol.

Da iawn (60%+)

Mae'r gwaith a gyflwynir yn fedrus trwyddo draw a gwelir arddull a dull rhagorol a dewis rhagorol o ddeunyddiau cefnogol. Mae'n dangos:

 • Strwythur da iawn a dadleuon a ddatblygir yn rhesymegol.
 • Mae'n defnyddio deunydd a gafwyd ac a aseswyd o ganlyniad i astudio annibynnol, neu mewn ffordd sy'n unigryw i'r myfyriwr.
 • Mae'r honiadau'n seiliedig ar dystiolaeth ac ar resymu cadarn.
 • Manwl gywir ac wedi ei gyflwyno mewn arddull academaidd briodol.

excellent

Rhagorol (70%+)

Mae'r gwaith a gyflwynir o safon eithriadol ac yn rhagorol mewn un neu fwy o'r ffyrdd canlynol:

 • Mynegiant gwreiddiol a syniadau'r myfyriwr ei hun yn gwbl amlwg.
 • Yn rhoi tystiolaeth eglur o astudio annibynnol helaeth a pherthnasol.
 • Cyflwynir dadleuon yn eglur gan alluogi'r darllenydd i ystyried fesul cam er mwyn dod i gasgliadau.

Learning outcomes

 1. Dynodi cerrig milltir pwysig yn natblygiad diweddar ffilmiau dogfen

 2. Gwerthuso ffurf a chynnwys ffilm ddogfen yn feirniadol

 3. Cymhwyso theori ffilm wrth werthuso testunau ffilm yn feirniadol

 4. Dynodi a disgrifio prif theorĂ¯au ffilm ddogfen

 5. Dynodi a dadansoddi gwaith nifer o wneuthurwyr ffilm dogfen yn feirniadol

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Llyfryddiaeth gyda nodiadau 50
Traethawd / traethawd Fideo 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 178
Seminar

Seminar 1 awr yr wythnos

11
Lecture

Darlith cyfrwng Saesneg, awr yr wythnos

11

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: